:

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?
 2. Hur mycket kostar det att avveckla ett aktiebolag?
 3. Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?
 4. Vad kostar det att avveckla ett företag?
 5. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?
 6. Hur stänger man ner sitt aktiebolag?
 7. Vad händer om aktiebolag går minus?
 8. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 9. Är det svårt att avveckla ett aktiebolag?
 10. Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?
 11. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 12. Hur stänger man ner ett aktiebolag?
 13. Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?
 14. Kan aktiebolag gå minus?
 15. Vad händer med företag som inte går med vinst?

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

none id="readability-page-1" class="page">

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Hur mycket kostar det att avveckla ett aktiebolag?

none id="readability-page-1" class="page">

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?

Tillbaka Taggar: avveckla aktiebolag snabbavveckling

En traditionell frivillig likvidation av aktiebolag tar omkring 8-9 månader att genomföra. Kallelse på okända borgenärer är 6 månader vid likvidation och på det tillkommer handläggningstider och framtagande av slutredovisning och övrig nödvändig dokumentation. Det är först när hela likvidationen är avslutad som utskifte kan göras av pengar som finns kvar i bolaget.

Vad kostar det att avveckla ett företag?

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Att likvidera sitt aktiebolag med Citadellet Bolagsservice ska vara snabbt, enkelt och tryggt. Det skall självklart också vara prisvärt. Priset för likvidation av ditt aktiebolag baseras på bolagets substansvärde (tillgångar-minus skulder). I de flesta fall så kostar det 9.500 kr att likvidera sitt bolag med oss, då ingår Bolagsverkets avgifter med koppling till likvidation om ca 2.800 kr.

Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

Aktiebolaget är en vanlig företagsform i Sverige. Men vad händer med kapitalet vid en avveckling? Det är en fråga som många företagare och investerare har. Oftast tillfaller det kvarvarande kapitalet aktieägarna.

I den här artikeln tar vi upp allt du behöver veta om processen och vad som händer med ditt kapital.

Hur stänger man ner sitt aktiebolag?

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

Vad händer om aktiebolag går minus?

En utomstående köpare får endast behålla 200% av köpesumman för aktierna i ditt bolag. Om du har 200 000 kronor i sparat underskott måste köparen betala minst 100 000 kronor för att få behålla hela underskottet. 

Får man ta ut pengar från aktiebolag?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

Är det svårt att avveckla ett aktiebolag?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en verksamhet inte bedrivs i ett aktiebolag kallas det ibland för vilande. Begreppet har däremot ingen omedelbar juridisk betydelse, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar hos Bolagsverket som ett aktivt aktiebolag.

Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?

Om du driver ett aktiebolag vet du att det är mycket att hålla reda på. Ibland kan det hända att man inte vill använda sitt bolag på ett tag. Det kallas för vilande bolag. Ett vilande bolag är en term som beskriver ett bolag som fortfarande är registrerat men som inte bedriver någon verksamhet. Det kan vara på grund av att bolaget är på gång att avvecklas eller för att bolaget är helt nytt och inte kommit igång med verksamheten ännu. Oavsett vilket så är bolaget fortfarande aktivt hos Bolagsverket. Det är främst hos Skatteverket det gör en skillnad att ha ett vilande bolag. Om du har frågor kring vilande bolag är vi redo att stå till tjänst.

Du kan inte bara själv bestämma dig för att stänga ner ditt bolag. Inte heller kan du endast kontakta Bolagsverket och meddela att du inte längre vill engagera dig i din verksamhet. Går du i tankar om att avveckla ditt bolag eller låta det vila en period är du välkommen att kontakta oss på Bolagsfixarna.

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag om det är det du önskar. Givetvis förstår vi att det kan kännas jobbigt att avveckla ett bolag man investerat mycket tid i. Då finns alternativet att låta ditt AB stå som ett vilande bolag.

Ett vilande bolag innebär helt enkelt att du inte bedriver någon verksamhet för tillfället. Det kan uppstå vissa frågetecken om vad man får göra i ett vilande bolag, och det kan även vara svårt att hålla reda på vilka kostnader som gäller. Vi guidar dig rätt bland annat villkor och termer!

Hur många år kan ett företag gå med förlust?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Hur stänger man ner ett aktiebolag?

Det är aktiebolagets bolagsstämma som ska ta beslutet om en eventuell likvidering för att företaget ska kunna upphöra med sin verksamhet. De ska även ta beslut om när denna likvidering ska träda i kraft samt ge förslag på en likvidator (förvaltare).

När det kommer till att lägga ner ett aktiebolag är det oftast en sk frivillig likvidation det handlar om. En frivillig likvidation av aktiebolag görs när ägaren/ägarna inte längre vill driva företaget vidare, men en försäljning inte är aktuell. Det är alltså inte heller detsamma som en konkurs, där en konkursförvaltare och fordringsägare är inblandade. 

En frivillig likvidation innebär kortfattat att Bolagsverket utser en likvidator som ska gå igenom företagets ekonomi och betala skulder samt fördela ett eventuellt överskott mellan aktieägarna.

Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?

Om du vill undvika att vinstskatten vid försäljningen av ditt fåmansbolag blir uppemot 50 % (läs mer om 3:12-regler) så kan du tillämpa denna lösning som har blivit mycket populär. Den här metoden går under olika namn, t ex "vilande aktiebolag", ”5:25-regeln”, ”karensbolag” eller ”trädabolag” men principen är densamma. Om du väljer att upphöra med att vara verksam i ditt bolag så tar det fem (5) hela kalenderår att ”avkvalificera” dig och ditt ägande. Att ditt aktiebolag blir vilande innebär således att du låter ditt fåmansbolag, och du själv, bli passivt, bolaget läggs i träda.  Om du t ex upphör att vara verksam i ditt bolag under innevarande år (2022) så anses dina aktier vara icke kvalificerade från och med år 2028 (åren 2023-2027 ligger bolaget i träda). Under de fem åren då ditt fåmansbolag är vilande kan du årligen lyfta utdelning med schablonbelopp (2,75 inkomstbasbelopp) till en skatt om 20 %.

OBS! Om du fortsätter att bedriva likartad verksamhet i ett annat bolag så kommer inte ditt trädabolag att anses vara vilande.

Kan aktiebolag gå minus?

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

Vad händer med företag som inte går med vinst?

Hur kan företag gå med förlust år efter år men ändå inte gå i konkurs?

Stora bolag kan ha stort "eget kapital". Eget kapital är de pengar man tjänat in under året, blivit vinst, skattats för och sen lägger man till det till tidigare års eget kapital. Dessa pengar kan finnas på olika sätt, på banken, i värdepapper, bundna i lagervaror eller annat. Så länge man har ett stort eget kapital så kan man tåla förluster några år, när pengarna däremot är slut så blir det konkurs - såvida inte ägare eller aktieägare skjuter till kapital.