:

Hur likviderar man ett handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur likviderar man ett handelsbolag?
 2. Hur avvecklar man ett handelsbolag?
 3. Kan man likvidera ett bolag själv?
 4. När kan man avregistrera handelsbolag?
 5. Vad kostar det att likvidera ett bolag?
 6. Vad händer när ett företag likvideras?
 7. Kan man sälja ett handelsbolag?
 8. Kan man ha ett handelsbolag själv?
 9. Hur mycket kostar en likvidation?
 10. Hur mycket skatt vid likvidation?
 11. Hur gör man avregistrera?
 12. Vad innebär en likvidation?
 13. Hur lång tid tar en likvidation av ett bolag?
 14. Kan man dela vinsten med någon i handelsbolag?
 15. Kan ett handelsbolag ha en ägare?

Hur likviderar man ett handelsbolag?

Ett handels- eller kommanditbolag avvecklas alltid genom likvidation. En frivillig likvidation sköter ni själva. Det behöver inte vara något särskilt formbundet förfarande, men likvidationen ska avslutas med ett skiftesavtal

. Det är ett avtal som alla delägare undertecknar. I avtalet ska det framgå att ni är överens om att upplösa företaget och om hur ni ska hantera företagets tillgångar. Avtalet måste vara skriftligt för att vara giltigt. Handelsbolaget är upplöst när alla delägarna har skrivit under avtalet. 

Hur avvecklar man ett handelsbolag?

Som nämndes tidigare så kan bolagsmännen själva genomföra en likvidation och anmäla den till Bolagsverket vilket görs på blankett: likvidation nr 941, detta kostar 600kr, dock behöver man inte i detta fall registrera likvidationen hos Bolagsverket om bolagsmännen är eniga. Bolagsmännen i ett handelsbolag kan när som helst besluta att avveckla bolaget. Ett alternativ är att avregistrera bolaget, vilket kan göras när som helst via e-tjänsten på verksamt.se eller via blanketten Avregistrering nr 910 till Bolagsverket. Vid avregistrering måste bolagets tillgångar ha skiftats ut via en skriftlig handling som samtliga bolagsmän undertecknat.

Kan man likvidera ett bolag själv?

Som företagare är man ständigt igång med olika projekt för sin verksamhet, planerar inför framtiden och analyserar det som varit. Det man dock oftast inte planerar och förbereder sig inför är en eventuell nedläggning av sin verksamhet. Om man hamnat i en situation där ägarna beslutat om att en likvidation av företaget är nödvändigt är det ett antal steg som behövs gå igenom och en del parter som behöver involveras. Vi har sammanställt en steg-för-steg guide som ska hjälpa dig på traven.

Det kan även vara nyttig information för den som fortfarande är igång med en lyckad verksamhet som vill lära sig mer av processen.

När kan man avregistrera handelsbolag?

Likvidation av ett handelsbolag kan ske relativt enkelt om alla bolagsmän är överens om hur handelsbolagets tillgångar och skulder skall fördelas. Är inte bolagsmännen överens så kan avveckling av handelsbolag däremot bli en långdragen process där domstol och en likvidator kanske måste involveras. Det ursprungliga bolagsavtalet bör ge bolagsmännen anvisningar om hur handelsbolagets tillgångar och skulder skall fördelas men det kan finnas omständigheter och sidoavtal som gör att fördelning kan behöva prövas juridiskt.

I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för bolagets förbindelser och förpliktelser. Av den anledningen finns det inte så höga krav på processen gällande likvidation av handelsbolag. Även om handelsbolaget har upphört att existera så är bolagsmännen nämligen fortsatt ansvariga för ingångna avtal och handelsbolagets skulder.

Vad kostar det att likvidera ett bolag?

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Att likvidera sitt aktiebolag med Citadellet Bolagsservice ska vara snabbt, enkelt och tryggt. Det skall självklart också vara prisvärt. Priset för likvidation av ditt aktiebolag baseras på bolagets substansvärde (tillgångar-minus skulder). I de flesta fall så kostar det 9.500 kr att likvidera sitt bolag med oss, då ingår Bolagsverkets avgifter med koppling till likvidation om ca 2.800 kr.

Vad händer när ett företag likvideras?

Ett bolag kan tvingas försättas i konkurs på grund av att det inte längre kan betala sina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid framöver.

Kan man sälja ett handelsbolag?

Juridik för företagare

Hej! Jag är bolagsman i min mans handelsbolag. Vilka rättigheter har jag om vi skulle skilja oss och jag vill gå ur som bolagsman?

Kan man ha ett handelsbolag själv?

Ett handelsbolag är både bokföringsskyldig och deklarationsskyldig. Ta reda på vad bokföringsskyldighet innebär och vad det är du förväntas bokföra.

Ni kommer också behöva lämna in en inkomstdeklaration 4 för ert handelsbolag för varje beskattningsår samt att ni som delägare kommer behöva lämna en N3A-bilaga tillsammans med era privata inkomstdeklarationer, för att redovisa era respektive delar av handelsbolagets resultat.

Hur mycket kostar en likvidation?

Vill du avsluta ditt aktiebolag? Likvidation och snabbavveckling av ett bolag går i grunden ut på samma sak. Dock är likvidation en längre och mer krävande process, än att snabbavveckla bolaget.

På Bolagsspecialisten är vi specialiserade på att snabbt, tydligt och säkert avveckla aktiebolag – utan att utföra en likvidation. Låt oss berätta mer om skillnaden på en likvidation och snabbavveckling, samt hur det funkar att snabbavveckla bolaget med oss på Bolagsspecialisten.

Genom vår prisgaranti garanterar vi marknadens lägsta pris på denna tjänst.

Vi garanterar marknadens lägsta pris för snabbavveckling av aktiebolag.

Hur mycket skatt vid likvidation?

Många väljer att avveckla aktiebolag genom att först låta det vara i vilande form under fem års tid. Det här innebär att företaget har minimal aktivitet. När de fem åren är över så är det en skatt på omkring 25 % som gäller för vinsten. Det går också att ordna med utdelning varje år. Om den ligger på omkring 150 000 kronor så är det 20 % skatt som gäller. (Enligt reglerna som gäller i skrivande stund)

Hur gör man avregistrera?

För mäklare

Om du inte längre tänker arbeta som mäklare ska du begära att bli avregistrerad.

Vad innebär en likvidation?

Likvidation innebär uplösning av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening genom att tillgångarna omvandlas i pengar med vilka bolagets skulder betalas, varefter eventuellt överskott fördelas mellan delägarna.

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas tvångslikvidation.

Hur lång tid tar en likvidation av ett bolag?

Normalt tar det ca 8-10 månader innan aktiebolaget är helt avvecklat. Den främsta anledningen är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader. Bolaget kan inte lösas upp förrän det är avklarat.

Frivillig likvidation av aktiebolag

Kan man dela vinsten med någon i handelsbolag?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Kan ett handelsbolag ha en ägare?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera delägare, som kallas bolagsmän. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag räknas som en juridisk person, vilket innebär att bolaget kan ingå avtal, äga egendom och ha skulder. Men det är ändå ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Bolagsmännen är dessutom  personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för företagets skulder innebär att vem som helst av bolagsmännen kan behöva betala tillbaka hela skulden ifall någon som handelsbolaget är skyldig pengar skulle kräva det.

Bolagsformen kännetecknas även av att det inte behövs något startkapital för att starta ett handelsbolag. Ett aktiebolag kräver till exempel ett startkapital på 25 000 kronor.