:

Vad ingår i övriga externa kostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i övriga externa kostnader?
 2. Vad bokförs på 6992?
 3. Vad bokförs på konto 6590?
 4. Hur bokför man övriga kostnader?
 5. När används konto 6991?
 6. Vad bokförs på konto 6990?
 7. Vad bokförs på 6990?
 8. Vad bokförs på 6991?
 9. Vad är en extern kostnad?
 10. Vad bokförs på konto 7690?
 11. När används konto 7691?
 12. Vad bokförs på konto 6993?
 13. Vad bokförs på 7699?
 14. När används konto 7632?
 15. När används konto 7388?

Vad ingår i övriga externa kostnader?

Övriga externa kostnader är en av fyra kostnadsslag som ska redovisas i en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Termen är språkligt lite märklig, ordet externa saknar mening, alla kostnader är transaktioner med externa parter. Kanske beror det på oklarheter vid översättningen av internationella normer till svenska. Under övriga externa kostnader ska företaget bland annat redovisa:

Vad bokförs på 6992?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Vad bokförs på konto 6590?

Hej Josefine och tack för ditt svar. 

Jag hittar ingen i 65xx kontogrupp som passar in, det enda skulle kunna vara 6590 Övriga tjänster, men det står ingen förklaring vad kontot innebär. Det enda som dyker upp 46XX är 4600 som är Legoarbeten och underentreprenader, vilket inte riktigt heller stämmer.

Hur bokför man övriga kostnader?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

När används konto 6991?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

Vad bokförs på konto 6990?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6990 Övriga externa kostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 6990?

Hej!

Driver enskild firma och missade att betala en faktura för tjänsten Visma eekonomi och den gick vidare till Visma Financial Solutions, och är betald, min fråga är: hur bokför jag denna händelse?

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Vad är en extern kostnad?

Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal.

I nationalekonomi och filosofi bland utilitarister, används ordet analogt med negativ nytta eller det som ges upp för att få något annat. Alternativkostnad eller ekonomisk kostnad definieras som värdet av det bästa alternativ som inte valdes för att erhålla det man har idag. Alltså det som kunde ha uppnåtts om resurserna lagts på det näst bästa alternativet. Det representerar en förbrukad möjlighet. Ytterligare kostnadsbegrepp är privata kostnader som bara omfattar de kostnader som drabbar en enskild individ eller aktör. Sociala kostnader inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader.

Vad bokförs på konto 7690?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver

När används konto 7691?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7691 Personalrekrytering
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 6993?

Här kan du läsa hur du gör för att bokföra gåvor eller en gåva till hjälporganisationer. Det finns många goda skäl att ge till välgörenhet idag, inte minst den fruktansvärda flyktingkris som drabbar stora delar av världen. Många företag, stora som små, ger till hjälporganisationer och ser det som en självklarhet att hjälpa till. 

Alla företag och organisationer får ge till hjälporganisationer så länge det godkänns inom bolaget eller föreningen. Gåvan är dock inte avdragsgill, liksom vissa andra utgifter. Att något inte är avdragsgillt betyder att det inte finns med i det resultat som används när skatten ska räknas ut, alltså att du inte kan göra något skatteavdrag för välgörenhet.

Vissa gåvor, så som gåvor vid personalfester eller julgåvor är avdragsgilla upp till ett visst belopp. Beloppen kan du hitta på skatteverkets hemsida. Du bör dock vara försiktig med gåvor om du räknar med att de skall vara avdragsgilla eftersom gränsen kan vara hårfin mellan vad som räknas som en avdragsgill och en ej avdragsgill gåva. Detta speciellt när det gäller gåvor du ger till någon utanför ditt företag. Läs gärna mer om gåvor som inte gäller gåvor till hjälporganisationer här.

Vad bokförs på 7699?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Som arbetsgivaren kan man erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg för årskort klippkort eller enkelbiljetter elektroniska varianter av årskort, klippkort eller enkelbiljetter. Läs mer hos Skatteverket.

När används konto 7632?

Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig.

Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1500 kr inkl moms.

Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

När används konto 7388?

Hej

Jag har precis bytt från Mamut till Visma eEkonomi och ska nu bokföra mitt första lönebesked. Jag har en förmånsbil där jag drar av motsvarande förmånsvärde på nettolönen varje månad. Enligt vad jag Googlade mig fram till i Mamut-tiden, baserat på flera träff, så bokförde jag då detta avdrag som kredit på konto 7388.  När jag nu har skapat det första lönebeskedet i eEkonomi så valde jag lönearten "Avdrag efter skatt" och därmed bokfördes mitt nettolöneavdrag med kredit på konto 2790 i stället.