:

Vad är insatsen i ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är insatsen i ett aktiebolag?
 2. Får man använda insatt aktiekapital?
 3. Hur mycket pengar måste det finnas i ett aktiebolag?
 4. Hur stiftas ett aktiebolag?
 5. Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?
 6. Vem är ansvarig i ett aktiebolag?
 7. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 8. Varför krävs ett minsta kapital i ett aktiebolag?
 9. När lönar det sig att ha aktiebolag?
 10. Vad kostar en lön på 25000?
 11. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 12. Vem står för skulder i ett aktiebolag?
 13. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 14. Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?
 15. Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Vad är insatsen i ett aktiebolag?

En vanlig missuppfattning är att startkapital är synonymt med aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Medan aktiekapitalet bara syftar på insatsen som krävs för att kunna starta ett bolag, räknas i begreppet startkapital in andra kostnader som tillkommer i uppstartsfasen utöver själva aktiekapitalet.

När du har grundat ditt företag och innan försäljningen har kommit igång, har du som företagare som regel behov av kapital för att kunna finansiera anskaffningar och komma igång med verksamheten. Du kanske måste köpa in maskiner, varor och inventarier, samt betala lokaler, löner och så vidare.

Företagets ägare satsar eget kapital som startkapital, och kommer således alltid att bära en ekonomisk risk. Det är vanligt med utomstående finansiering i form av exempelvis banklån, bidrag eller förskott från kunder. Den ägare som tar in externt kapital och ställer sina egna personliga tillgångar som säkerhet till långivaren kommer att ta en större ekonomisk risk för egen del.

Innan du startar ditt företag är det viktigt att du bildar dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha dels till själva uppstartsfasen, och dels till dina löpande utgifter för att kunna fortsätta att driva verksamheten. Hur stort kapital som måste tillföras som startkapital avgörs därför av verksamhetens art och omfattning. Beroende på bolagsform kan det dessutom finnas lagstadgade krav som rör aktiekapitalets storlek. 

Mest utmärkande är reglerna för aktiebolag, som beskrivs närmare nedan. När man ska ansöka om finansiering hos exempelvis en bank är det viktigt att kunna visa att affärsidén är finansiellt genomförbar. Därför är det en god idé att först göra en affärsplan för verksamheten, som både beskriver verksamhetens mål samt hur företaget ska finansieras.

Varje företag är unikt och därför är det i regel svårt att ge en generell rekommendation på hur mycket startkapital som behövs för en specifik företagsstart.

Får man använda insatt aktiekapital?

Även om det nu för tiden inte krävs mer än 25 000 kr i aktiekapital för att starta AB så är det ändå en ganska stor summa pengar som du skulle kunna ha nytta av som privatperson. Så visst vore det väl fint om du kunde få tillbaka dem igen när aktiebolaget är registrerat? Det går faktiskt.

Premisserna för aktiekapitalet är att det inte ska utgöra någon kostnad för bolaget, utan värdet ska snarare finnas där som en säkerhet för att skydda bolagets intressenter. Det innebär att du har rätt att använda ditt insatta aktiekapital för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i bolaget på längre sikt. Så varför inte köpa någonting av dig själv som privatperson, för att få tillbaka dina investerade pengar?

Du kanske har en dator som du vill använda i arbetet? Sälj den då till bolaget efter att det är registrerat genom att använda pengarna du satt in som aktiekapital. Det som i praktiken sker när du gör på det här sättet är att du tillfälligt går in med privata medel i bolaget för att täcka aktiekapitalet, men sedan säljer du in tillgångar och kan på så sätt plocka tillbaka kontanter. Smart va?

Hur mycket pengar måste det finnas i ett aktiebolag?

För ett privat aktiebolag finns inga krav på minimikapital. Om du bildar ett publikt aktiebolag, ska aktiekapitalet uppgå till minst 80 000 euro.

Etableringen kan för det mesta ske elektroniskt och är då snabbare och billigare än med en blankett i pappersformat. Aktiebolagets centrala organ är bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören som bestämmer om bolagets ärenden. Du som aktieägare kan också själv delta i bolagsstämman, i styrelsen och som verkställande direktör bestämma om frågorna för det bolag du äger.

Hur stiftas ett aktiebolag?

Den eller de personer som startar ett aktiebolag är kallade för stiftare och de ska skapa en stiftelseurkund för att bilda bolaget. När ett aktiebolag blir bildat, är det stiftarna som är aktiebolagets första aktieägare, eftersom de tecknar samtliga aktier i bolaget. Om någon stiftare inte vill vara aktieägare, är det inte något krav. Då kan aktierna fördelas mellan de övriga stiftarna. Men om det bara finns en stiftare, ska denne teckna alla aktier.  

Ifall det är flera stiftare än en person, avgör de alltså aktiefördelningen sinsemellan gemensamt. Därefter ska aktierna bli betalda. Det sker genom att stiftarna öppnar ett företagskonto hos valfri bank, och gör en insättning av aktiekapitalet till företagskontot.  

Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?

Du behöver inte ta ut lön ur ditt aktiebolag. Äger du ett aktiebolag och det går med vinst har du möjligheten att få en lågbeskattad aktieutdelning varje år.

Prisförfrågan Beställ

Vem är ansvarig i ett aktiebolag?

Senast uppdaterad: Oct. 22, 2021

Aktieägare, styrelse, verkställande direktör (VD), ledningsgrupp och revisor driver, kontrollerar och tar ansvar för att ett aktiebolag sköts på ett korrekt sätt. Genom bolagsstämma utser aktieägare styrelse och, om sig bör, revisor. Styrelsen utser VD och VD ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag.

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

24 mars, 2015 kl. 21:42 #102585

Jag och är kollega funderar på att ta ledigt från jobbet och satsa heltid på att driva ett företag under 6 månader. Vi har tänkt att försörja oss på 110 000 kr/per i 6 månader, alltså ta ut en “lön” på ca 18 000 kr/per. Eftersom bolaget saknar inkomst i början har vi tänkt att använda våra egna privata pengar som vi har sparat ihop.

Varför krävs ett minsta kapital i ett aktiebolag?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

När lönar det sig att ha aktiebolag?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Vad kostar en lön på 25000?

ANNONS

Arbetsgivaravgifter, tjänstepensionskostnad semestertillägg… Det är inte bara lönen som kostar för dig som väljer att anställa. I Driva Egets kalkyl kan du se vad de totala utgifterna blir.

Är det bättre att ta utdelning än lön?

 • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
 • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
 • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.

Vem står för skulder i ett aktiebolag?

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkning. Bokföringen avslutas alltid med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Det finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen:

Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?

Ett karensbolag (vilket även kan benämnas trädabolag) är ett bolag där såväl verksamheten som ägaren är inaktiv under en viss tid. För ett sådant bolag gäller särskilda regler om utdelning av bolagets medel. Under förutsättning att bolaget är vilande i fem år blir ägandet av bolaget ”avkvalificerat”, vilket innebär att utdelning från bolaget inte kommer att beskattas som inkomst av tjänst (vilket kan innebära en skattesats på runt 50 procent). Under karenstiden är det möjligt att ta ut schablonbaserad utdelning med tillämpning av de så kallade 3:12-reglerna, vilket då beskattas med 20 procent.

Under karenstiden är det tillåtet att lyfta en årlig utdelning under karensperioden förutsatt att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Främst rör det sig om storleken på utdelningen. Det finns nämligen ett schabloniserat takbelopp om 2,75 prisbasbelopp som inte får överskridas. Fåmansbolagsreglerna tillåter därigenom en årlig utdelning, som ska rymmas inom det schabloniserade takbeloppet, till en effektiv beskattning om 20%. Varken utdelningen eller beslut om utdelning på bolagsstämma kommer påverka trädan.

Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkning. Bokföringen avslutas alltid med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Det finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen: