:

Vem är försäkringstagare barnförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är försäkringstagare barnförsäkring?
 2. Måste ägare och försäkringstagare vara samma person?
 3. Vem ärver försäkringar?
 4. Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?
 5. Vad innebär det att vara förmånstagare?
 6. Kan man försäkra ett ofött barn?
 7. Kan någon annan än bilägaren stå på försäkringen?
 8. Kan någon annan än ägaren stå på försäkring?
 9. Vem ärver först barn eller föräldrar?
 10. Hur vet man om man ärver?
 11. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 12. Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?
 13. Vilken av följande parter är förmånstagare till en försäkring?
 14. Vilka kan vara förmånstagare i en pensionsförsäkring?
 15. Vem får försäkringspengar barn?

Vem är försäkringstagare barnförsäkring?

När man försäkrar sin bil är det viktigt att den som äger bilen är den som står som försäkringstagare. Skulle någon annan stå som försäkringstagare och du råkar ut för en olycka i bilen har du inte rätt till ersättning.

Måste ägare och försäkringstagare vara samma person?

Kostnaden för din bils försäkring varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolag, och samtidigt är branschen inte helt öppen med vilka faktorer som påverkar priset. Just därför kan det vara en bra idé att jämföra var du kan försäkra bil billigast. Givetvis måste du jämföra med identiska villkor, så att du till exempel jämför helförsäkring mot helförsäkring, och inkluderar de tilläggsförsäkringarna du vill ha med. Kostnad för att helförsäkra bil är högre än halvförsäkring och trafikförsäkring. Även försäkringens omfattning och tillval skiljer i pris, självrisker och villkor mellan bolagen.

 • Vad kostar försäkring på bil? Jämför, räkna och försäkra bil online här.

Vad är det då som avgör kostnaden för att försäkra bil? Pris påverkas av försäkringsbolagets statistik för en mängd olika faktorer.

Är du på jakt efter en billig bil att försäkra? Det är inte helt enkelt att säga vilken som är den billigaste bil att försäkra. Men man brukar säga att ju dyrare och snabbare en bil är, desto högre blir den så kallade premien, pris på försäkringsspråk.

Vem ärver försäkringar?

Att teckna en eller flera liv­för­säk­ring­ar är ett av de bästa sätten för att trygga si­tu­a­tio­nen för en ef­ter­le­van­de.

I för­säk­rings­av­ta­let fram­går det när för­säk­ring­en ut­fal­ler, det kan vara i sam­band med t.ex. sjuk­dom eller ålder eller i sam­band med döds­fall.

Det finns även för­säk­ring­ar som är sam­man­sat­ta så att för­säk­ring­en ut­fal­ler endera vid sjuk­dom eller när per­so­nen dör, be­ro­en­de på vad som händer först.

För­säk­rings­ta­ga­ren har möj­lig­het att själv ange vem som ska få för­säk­rings­be­lop­pet, för­säk­rings­ta­ga­ren anger en för­månsta­ga­re.

Genom att ange en för­månsta­ga­re åsi­do­sätts lagens arvs­reg­ler, och för­månsta­ga­ren får för­säk­rings­be­lop­pet istäl­let för de legala ar­ving­ar­na. Det fun­ge­rar på samma sätt som tes­ta­men­te.

En för­säk­rings­ta­ga­re kan lägga till en för­månsta­ga­re genom att i ett un­der­teck­nat skrift­ligt med­de­lan­de med­de­la det till för­säk­rings­bo­la­get. Med­de­lan­det be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?

Mitt uppe i sorgen när en närstående har avlidit finns det många praktiska saker att ta hand om. Det kan vara svårt att känna till allt som behöver göras vid ett dödsfall och i vilken ordning.

Här får du veta hur vi i Folksam hanterar försäkringar i ett dödsbo, vilka dokument och intyg vi behöver när någon avlidit och när du kan ändra eller säga upp försäkringarna.

Vad innebär det att vara förmånstagare?

På Mina sidor får du en prognos för din pension, du kan se dina årsbesked och du kan ta bort ditt återbetalningsskydd. Du kan också skicka meddelanden och handlingar till vår kundservice. 

Kan man försäkra ett ofött barn?

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Kan någon annan än bilägaren stå på försäkringen?

2017-09-18

I Sverige finns närmare 5 miljoner bilar i trafik och många används dagligen. Men få bilägare har koll på hur bilförsäkringen gäller om man lånar ut bilen – och vad som kan hända om man låter någon annan stå som försäkringstagare på ens bil.

Kan någon annan än ägaren stå på försäkring?

Är det möjligt att teckna sin bilförsäkring på någon annan än sig själv för att på så sätt få en billigare försäkringspremie? Hur gäller bilförsäkringen när du övningskör? Dom här frågorna och många fler svarar vi på i vår senaste artikel. 

Priset på en bilförsäkring ser väldigt olika ut från person till person. Det är till exempel dyrare för en ung person att försäkra sin bil än för en äldre person. Därför får vi ofta frågan om det går att teckna sin bilförsäkring på någon annan, exempelvis en förälder eller släkting.

Vem ärver först barn eller föräldrar?

Om den avlidne inte var gift ska bröstarvingar ärva först, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Bröstarvingar är de personer som är avkomlingar till den avliden. Om ett barn har dött eller avstår från sin rätt att ärva då ärver dennes barn istället.

Skulle det inte finnas några bröstarvingar då ärver den avlidens föräldrar istället. Är föräldrarna döda då ärver den avlidnes syskon istället. Skulle någon av syskonen vara döda då ärver deras barn.

Hur vet man om man ärver?

Den lagstadgade turordningen i vilken arvingar ärver en avlidens egendom framgår av ärvdabalken och kallas arvsordning. Arvingar delas in i tre olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska i första hand få sin arvslott, och minst sin laglott. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne. Om den ena föräldern är avliden ärver eventuella syskon hans eller hennes del. Finns det arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne. Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

Vad ska betalas först vid dödsfall?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vilken av följande parter är förmånstagare till en försäkring?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vilka kan vara förmånstagare i en pensionsförsäkring?

I dagens samhälle kan man skydda sig själv och sin familj på många sätt genom olika typer av försäkringar. Du kan också skydda din pension, vilket kan ge din familj både trygghet och pengar om du skulle dö idag.

Vem får försäkringspengar barn?

Ersättningen betalas i första hand ut till den förälder som inte föder barnet. Även andra närstående personer kan ha rätt till ersättning. Ett exempel är om du är ensamstående. Ett annat är om den andra föräldern vårdas på sjukhus och inte har möjlighet att använda dagarna innan det gått 60 dagar sen du och barnet kom hem från förlossningen.

Du som tar ut 10‑dagar måste vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit. Barnet måste bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.