:

Hur mycket skatt är det på plastpåsar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt är det på plastpåsar?
 2. Vilket parti införde skatt på plastpåsar?
 3. Måste man ta betalt för plastpåsar?
 4. Varför skatt på plastpåsar?
 5. När tas Plastpåseskatten bort?
 6. Vilka betalar 50% skatt?
 7. Vilka betalar inte skatt i Sverige?
 8. Vem bestämde Plastpåseskatten?
 9. Vad är Plastskatt?
 10. Vad kan man använda istället för plastpåsar?
 11. Vem bestämde plastpåseskatten?
 12. Varför kostar plastpåsar så mycket?
 13. Hur många i Sverige tjänar över 100 000?
 14. Varför betalar jag 30% skatt?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hur mycket skatt är det på plastpåsar?

Som godkänd lagerhållare behöver ni inte redovisa och betala skatt varje gång ni tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga plastbärkassar. Det beror på att tidpunkten för att redovisa skjuts upp till ett senare tillfälle. Som godkänd lagerhållare får ni en deklaration varje månad, och ni kan välja mellan att deklarera i e-tjänst eller på blankett.

Ni kan bli godkänd lagerhållare om ni i Sverige avser att göra något av följande:

 • tillverka skattepliktiga varor
 • föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land
 • importera skattepliktiga varor från tredje land
 • köpa skattepliktiga varor från en godkänd lagerhållare och sälja de vidare till näringsidkare.

Vilket parti införde skatt på plastpåsar?

Avsikten med skatten var att bidra till att Sverige når EU:s direktiv 2015/720, där medlemsstaterna åläggs att varje person ska förbruka högst 90 plastbärkassar per år vid slutet av 2019, och högst 40 stycken vid slutet av 2025.[8] Naturvårdsverket hade 2019 rapporterat att Sverige 2018 förbrukade 102 plastbärkassar per person och år,[9] och regeringen bedömde att skatten var ett effektivt styrmedel för att bidra till att Sverige skulle uppnå EU-kraven och de svenska miljömålen.[10] Efter att Naturvårdsverket 2020 redovisade uppdaterade siffror, där fruktpåsar redovisades separat, framkom att Sverige 2018 endast förbrukade 77 plastbärkassar per person och år.[1]

Anledningen till beslutet var att bekämpa nedskräpning, snarare än minska klimatpåverkan.[10] I februari 2020 ansåg regeringen att plastkassar var vanligare än andra kassar i naturen och att även plastkassar av återvunnet material påverkar nedskräpningen i naturen.[10] På frågan om varför inte beslutet rör bärkassar i material som papper och tyg svarade regeringen att pappers- och tygpåsar inte omfattas av EU:s förbrukningsmål.[10] Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i maj 2021 omfattas även plastkassar tillverkade av ett miljövänligt material som kan brytas ned i naturen utan att det bildas mikroplaster eftersom de inte anses vara avsedda för varaktigt bruk.[11][12]

Måste man ta betalt för plastpåsar?

Övrigt/annat

Hur kommer det sig att butiker kan ta betalt för påsar när deras namn står på dem? Jag förstår att påsarna kostar att göra, men samtidigt sprider jag ju marknadsföring för dem

Varför skatt på plastpåsar?

Den 29 januari beslutade regeringen att införa en punktskatt på bärkassar i plast. Målet med skatten är att minska nedskräpningen i naturen och haven enligt ett EU-direktiv från 2015. Lagen träder i kraft 1 mars 2020. Därefter finns det tid för förberedelser och omställning och från 1 maj tas skatten ut.

- Skatten omfattar alla typer av plastbärkassar för engångsbruk.

När tas Plastpåseskatten bort?

Den så kallade plastpåseskatten fick till följd att många mataffärer höjde priset på en vanlig plastpåse från cirka tre till runt sju kronor.

Den infördes i maj 2020 efter att Liberalerna drivit frågan i samband med januariavtalet med S, MP och C. Målet med skatten var att minska nedskräpningen i naturen och haven enligt ett EU-direktiv. Även Kristdemokraterna röstade för skatten när det begav sig.

Ett drygt år senare hade L backat från skatten och kallade den i stället ”ett misslyckande” i sin budgetmotion. Skatten borde vara riktad mot fossil råvara, enligt L.

Vilka betalar 50% skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vilka betalar inte skatt i Sverige?

Ekonomisk arbetsgivare är den som får det ekonomiska utbytet av det utförda arbetet. Detta bedöms med hänsyn till följande kriterier: kontroll och ledning, vem som står för arbetsredskap och material, beslutar om arbetsschema och semester och om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den där arbetet utförs i Sverige. Det innebär att om du hyr in arbetskraft, personal eller egenföretagare, från ett annat land för att utföra arbete i din verksamhet i Sverige kan du vara ekonomisk arbetsgivare. 

Vem bestämde Plastpåseskatten?

(Egen bild)

Nu har den nya plastbärkasseskatten funnits i någon månad och jag har funderat och provat lite olika strategier. Ett tag tänkte jag att jag får väl ta med mig en bärkasse i tjock plast som kan användas flera gånger. Det visade sig att den som jag hade fått var väldigt knölig att försöka vika ihop och lägga tillbaks i den lilla förpackningen. Alltså bestämde jag mig för att den får ligga löst i ett lämpligt fack i ryggan så när jag har den på mig använder jag den bärkassen.

Vad är Plastskatt?

Skatten på plastbärkassar infördes den 1 maj 2020 som en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och förbrukningsmål för plastbärkassar. Enligt det så kallade förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna inom EU minska förbrukningen av tunna plastbärkassar.

Åtgärderna ska omfatta ett eller båda, av två alternativ. Det första alternativet handlar om att säkerställa att den årliga förbrukningsnivån inte överskrider 90 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2019 och 40 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2025, eller motsvarande mål fastställda enligt vikt.

Det andra alternativet handlar om att säkerställa att tunna plastbärkassar senast den 31 december 2018 inte tillhandahålls kostnadsfritt på försäljningsställen för varor och produkter.

Vad kan man använda istället för plastpåsar?

Länder som Frankrike och (delar av) Indien har gått i bräschen och förbjudit plastpåsar. Fler stater måste hänga på. Men medan politikerna förhandlar om en lagstiftning är det ju dumt om vi andra bara sitter och väntar in direktiv uppifrån istället för att själva göra något åt saken. Alla måste ta sitt ansvar och göra vad de kan, redan nu.

Att sluta använda plastpåsar är en av de enklaste utmaningarna under resan mot en mer klimatsmart livsstil, men också en av de viktigaste.

En plastpåse tillverkas av fossila bränslen, förbrukar mängder vatten och energi vid tillverkningen och transporteras därefter ofta över halva jordklotet innan den når fram till slutkund. Sedan används den i genomsnitt 12 minuter innan den kasseras och hamnar på soptippen, i havet eller i naturen där den blir kvar i tusentals år utan att brytas ner.

Är det värt att förstöra naturen för dessa i snitt 12 minuters bekvämlighet, eller kan man tänka sig ett annat scenario där människan gör sig omaket att själv ta med sig en påse att frakta hem sina inköp i?

Vem bestämde plastpåseskatten?

Samtidigt är det inte alla som uppskattar den så kallade plastpåseskatten. Sverigedemokraterna uppgav under onsdagen att partiet kommit överens med regeringen om att slopa eller kraftigt reducera skatten.

– Det här är en oangelägenhet för människor. En väldigt dysfunktionell skatt på många sätt och vis. Det är ett konstigt inslag i skattepolitiken med den här typen av punktskatter, säger SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt till Ekot.

Varför kostar plastpåsar så mycket?

Den förhoppningen övertrumfades med råge. Försäljningen av plastkassar i de stora livsmedelskedjorna har mer än halverats.

– Vår försäljning av plastpåsar har halverats. Och vi ser en tydlig beteendeförändring hos våra kunder som tar med sig egna påsar i högre utsträckning, vilket också är bra för miljön. säger Kim Rydeheim, pressansvarig på Coop till Land.

Även Ica svarar att deras plastkasseförsäljning har halverats sedan den första maj i år.

Hur många i Sverige tjänar över 100 000?

För första gången tjänar över 100.000 svenskar mer än en miljon kronor i lön, enligt färsk statistik.

Di har sammanställt en lista över hur många som har miljonlön i respektive kommun, och hur mycket de tjänar i snitt.

Varför betalar jag 30% skatt?

Uträkningen är förenklad och tar inte hänsyn till bland reseavdrag och ränteavdrag. Skattereduktion för boende i glesbygdskommuner (140 kr per månad) räknas inte med. Snurran gäller bara arbetsinkomst och bara för personer som är mellan 24 och 65 år. Den nedsatta arbetsgivaravgifterna för yngre beaktas därmed inte. Marginaleffekter av bidrag och socialförsäkringsförmåner beaktas inte. Moms och punktskatter (bensin-, el-, alkohol- och tobaksskatter) räknas som procent av nettoinkomsten enligt snittet i befolkningen (19 procent).

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.