:

Får man betalt för att göra lumpen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man betalt för att göra lumpen?
 2. Får man betalt i Försvarsmakten?
 3. Är militärtjänstgöring semesterlönegrundande?
 4. Får man ha skägg i lumpen?
 5. Hur sover man i lumpen?
 6. Hur ofta är man ledig i lumpen?
 7. Hur mycket tjänar en SOG soldat?
 8. Hur mycket tjänar en Nato soldat?
 9. Hur mycket pengar får man i semesterersättning?
 10. När betalar Försvarsmakten ut lön?
 11. Måste man klippa håret lumpen?
 12. Får man ha örhängen i lumpen?
 13. När är man för gammal för lumpen?
 14. Har man någon fritid i lumpen?
 15. Vem tjänar mest inom militären?

Får man betalt för att göra lumpen?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Får man betalt i Försvarsmakten?

Som officer ska du kunna samarbeta, fatta beslut, kunna motivera andra samt vara en problemlösare. Du ska också ha god kondition för att orka med det fysiskt krävande yrket. De flesta officerare är placerade i Försvarsmaktens insatsorganisation där de har arbetsledande roller i olika militära enheter inom armén, flygvapnet eller marinen. Du kan också arbeta som specialistofficer, dvs som expert inom ett specifikt område.

För att bli behörig till officersutbildningarna måste du ha genomgått grundutbildning med värnplikt och vara svensk medborgare. Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Den genomförs i Försvarshögskolans regi. Du kan även studera till Specialistofficer under 1,5 år på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. 

Du som redan har en akademisk grundexamen om 180 hp kan också söka anställning som yrkesofficer vid ett förband och då genomföra en särskild officersutbildning som anställd. Utbildningens längd bestäms utifrån individens individuella kompensbehov men omfattar drygt ett och halvt år.

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr.

Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Är militärtjänstgöring semesterlönegrundande?

Svaret är fortfarande nej.

Den "lön" du får från försvarsmakten är ett bidrag och således ingenting som är grund för semesterlön.

Får man ha skägg i lumpen?

Hej!

Äsch, jag vet att vår vanliga expert för milifrågor, Henrik, är på semester, så jag ska försöka mig på ett svar (bland annat på basen av kurser i sociologi, antropologi och historia jag läst):

Hur sover man i lumpen?

To view this video please enable JavaScript

Mönstringen tar en till två dagar och består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje moment har specifika krav och för att bli inskriven till grundutbildning med värnplikt krävs att kraven uppfylls.

Hur ofta är man ledig i lumpen?

Som heltidsanställd soldat (GSS/K) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats. Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 22 000 kronor.

Hur mycket tjänar en SOG soldat?

Fackförbundet Seko organiserar framför allt civilanställda inom Försvarsmakten. De arbetar med allt från att underhålla och reparera stridsvagnar och flygplan till att ta hand om hästarna som används vid högvakt.

Det finns många olika yrkesgrupper inom försvaret. Här är löneläget för några av dem:

Chaufförer: Jobbar med transporter inom försvaret. Lägstalönen för försvarets chaufförer är 26 000 kronor i månaden och medellönen är 28 500 kronor i månaden.

Driftingenjörer: IT-tekniker som jobbar med drift och underhåll av försvarets IT-system. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden. Medellönen är 32 500 kronor i månaden för försvarets driftingenjörer.

Hur mycket tjänar en Nato soldat?

I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr. Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Hur mycket pengar får man i semesterersättning?

Till att börja med är det viktigt att veta att semesterlön och semesterersättning är två olika saker. Utöver dessa begrepp har vi också något som kallas semestertillägg.

Semesterlön är den inkomst du får när du tar ledigt. Det är din vanliga lön tillsammans med ett semestertillägg. Semesterersättning är däremot den betalning du får för semesterdagar som du inte har tagit ut eller när du slutar på ett jobb. Det är lag på att du ska få semesterersättning vilket betyder att din arbetsgivare måste betala ut dina semesterdagar, oavsett kollektivavtal, senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Om det av någon anledning skulle vara så att din arbetsgivare inte vill betala ut din semesterersättning kan du vända dig till facket, eller tala om för arbetsgivaren att semesterlagen gäller och måste följas.

Utan kollektivavtal beräknar arbetsgivaren din ersättning enligt semesterlagen. Det finns två olika regler i den. Den första kallas för sammalöneregeln, vilket innebär att du för dina semesterdagar får din ordinarie lön plus ett tillägg.

Den andra regeln kallas procentregeln och den gäller för dig som är timanställd. Då beräknas den sammanlagda semesterersättningen genom att räkna ut 12 procent av lönen du tjänande in under förra året. Denna summa delas sedan på antalet semesterdagar som du har rätt till.

Med ett kollektivavtal kan det se lite annorlunda ut och då är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller. Om inget kollektivavtal finns är det semesterlagen, och därmed procentregeln eller sammalöneregeln, som följs.

När betalar Försvarsmakten ut lön?

Fackförbundet Seko organiserar framför allt civilanställda inom Försvarsmakten. De arbetar med allt från att underhålla och reparera stridsvagnar och flygplan till att ta hand om hästarna som används vid högvakt.

Det finns många olika yrkesgrupper inom försvaret. Här är löneläget för några av dem:

Chaufförer: Jobbar med transporter inom försvaret. Lägstalönen för försvarets chaufförer är 26 000 kronor i månaden och medellönen är 28 500 kronor i månaden.

Driftingenjörer: IT-tekniker som jobbar med drift och underhåll av försvarets IT-system. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden. Medellönen är 32 500 kronor i månaden för försvarets driftingenjörer.

Måste man klippa håret lumpen?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Får man ha örhängen i lumpen?

– Jag tror att det ger en bra grund för att ge sig ut i arbetslivet. Det är positivt att man får med sig saker som ledarskap, teambuilding och att förhålla sig till regler och rutiner.

Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert Susanna Westgren är inne på samma linje.

– Jag ser det som en stor merit. Man får lära sig ordning och reda och att stiga upp på morgonen. Man får också lära sig hur man fungerar under stress, och beroende på vilken roll man har kan det också ge jättebra ledarskapserfarenheter. Man får också lära sig hur man fungerar i grupp, säger hon.

När är man för gammal för lumpen?

 • Värnplikt inom det militära försvaret.
 • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten eller Försvarsmakten.
 • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Vid höjd beredskap ska organisationer fortsätta sin verksamhet så långt som möjligt. Du som är anställd kan bli krigsplacerad, vilket innebär en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra börjar när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Varje organisation har ett ansvar att informera sina anställda om att de är krigsplacerade. Det ska framgå i till exempel anställningsavtalet. 

Har man någon fritid i lumpen?

Nu gjorde jag lumpen under den gamla onda tiden när alla skulle göra något, men nu är jag med i Hemvärnet och vad jag sett och upplevt på regementen är: Ja, du har fritid, men ett förband ligger oftast inte i en tätort eller förort. Det finns möjlighet att gå utanför grindarna men det finns inte så mycket där.

På varje större förband finns det ett soldathem, ett ställe med bibliotek, TV, spel (biljard, Playstation 2-3/XBox), lite häng. Och på varje kasern/logement finns det också lite utrymmen för "häng". Fråga snällt när du kommit in i svängen, så finns det nog utrymme för ett staffli eller en modelljärnväg.

Vem tjänar mest inom militären?

Fackförbundet Seko organiserar framför allt civilanställda inom Försvarsmakten. De arbetar med allt från att underhålla och reparera stridsvagnar och flygplan till att ta hand om hästarna som används vid högvakt.

Det finns många olika yrkesgrupper inom försvaret. Här är löneläget för några av dem:

Chaufförer: Jobbar med transporter inom försvaret. Lägstalönen för försvarets chaufförer är 26 000 kronor i månaden och medellönen är 28 500 kronor i månaden.

Driftingenjörer: IT-tekniker som jobbar med drift och underhåll av försvarets IT-system. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden. Medellönen är 32 500 kronor i månaden för försvarets driftingenjörer.