:

Hur lång tid tar det att få nytt Uppehållstillståndskort?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att få nytt Uppehållstillståndskort?
 2. Kan man resa utan Uppehållstillståndskort?
 3. Hur mycket kostar Uppehållstillståndskort?
 4. Kan man resa utan resedokument?
 5. Hur kan jag förnya mitt Uppehållstillståndskort?
 6. Kan man resa med bara Uppehållstillståndskort?
 7. Kan man åka utomlands utan uppehållstillstånd?
 8. Hur mycket kostar en resedokument?
 9. Hur förnyar man Uppehållstillståndskort?
 10. Vad kostar det att förnya uppehållstillstånd?
 11. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 12. Hur lång tid tar det att få resedokument?
 13. Kan man åka till Spanien utan pass?
 14. Kan man ha två uppehållstillstånd?
 15. Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

Hur lång tid tar det att få nytt Uppehållstillståndskort?

 • Förväntad behandlingstid

  1 vecka

  Förväntad leveranstid

  2 veckor

 • Förnyande av uppehållstillståndskort

  54 €

 • Nytt uppehållstillståndskort som ges i stället för ett förkommet eller stulet kort

  120 €

Kan man resa utan Uppehållstillståndskort?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Hur mycket kostar Uppehållstillståndskort?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Kan man resa utan resedokument?

Pass kan användas vid samtliga resor, och vid resa ut från Sverige kräver passlagen att svenska medborgare medför ett giltigt pass vid resor utanför Schengenområdet. Detta är oberoende av inreselandets regler. Vissa länder kräver att passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum. Kontakta landets ambassad för att veta vad som gäller.

Hur kan jag förnya mitt Uppehållstillståndskort?

Svenska ambassaden i Moskva kan endast skicka ditt uppehållstillståndskort till någon av Migrationsverkets kontor.

Du behöver:

Kan man resa med bara Uppehållstillståndskort?

Du som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort.

Om du ansökt om uppehållstillstånd och du får uppehållstillstånd, kommer du att bli utfärdat med uppehållstillståndskort.

Kan man åka utomlands utan uppehållstillstånd?

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Om du reser till Finland från ett land utanför Schengenområdet behöver du ett visum. Du behöver inget visum om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till FinlandLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik.

Om du vill stanna i Finland i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland inom 90 dagar efter ankomsten till landet. Uppehållstillstånd beviljas för arbete, näringsidkande, andra skäl eller för att studera eller delta i yrkesutbildning. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning i Finland. Du måste även uppfylla de övriga krav som föreskrivs i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd.

Hur mycket kostar en resedokument?

Det är oerhört enkelt att ansöka om turkiskt e-visum hos iVisa.com. Ansökan sker helt och hållet online och det tar mindre än 15 minuter att fylla i ditt formulär, och det utan att behöva besöka någon turkisk ambassad. Du får ditt visum på nolltid efter att vi samlat in alla dokument som krävs.

Hur förnyar man Uppehållstillståndskort?

 • Förväntad behandlingstid

  1 vecka

  Förväntad leveranstid

  2 veckor

 • Förnyande av uppehållstillståndskort

  54 €

 • Nytt uppehållstillståndskort som ges i stället för ett förkommet eller stulet kort

  120 €

Vad kostar det att förnya uppehållstillstånd?

Du som har uppehållstillstånd i Sverige kan bevisa vem du är (styrka din identitet) genom att låta Skatteverket jämföra dina uppgifter i ansökan med motsvarande uppgifter om dig hos Migrationsverket.

Om du vill bevisa vem du är på detta sätt behöver du tala om det när du ansöker. De uppgifter vi jämför är namn, foto, underskrift, längd, resehandling samt uppehållstillståndskort (bevis om uppehållstillstånd).

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Hur lång tid tar det att få resedokument?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man åka till Spanien utan pass?

Som EU-medborgare har du rätt att resa fritt i de 27 EU-länderna samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz (som är med i Schengenområdet ) om du har med dig ett giltigt pass eller nationellt id-kort. Resehandlingarna måste vara giltiga på resdagen. Barn måste ha ett eget pass eller id-kort, och ibland ett särskilt tillstånd – läs mer om resehandlingar för minderåriga. Om du ska resa med anhöriga som inte är EU-medborgare bör du kontrollera vilka regler som gäller för dem.

Kan man ha två uppehållstillstånd?

 • den första dagen för ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd eller  
 • den dag då du flyttade till Finland, om du redan hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland.

Den oavbrutna vistelsen avbryts inte av en oavbruten vistelse utanför Finland som är kortare än 6 månader, om frånvaroperioderna inte överstiger 10 månader totalt under fem års tid. Man kan avvika från dessa tidsgränser av särskilda skäl. Särskilda skäl kan bland annat vara dina studier, att du arbetat utanför Finland eller att din nära släkting var allvarligt sjuk.

Du kan få EU-uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och om du uppfyller villkoren för tillståndet. Oftast är grunden densamma som för det föregående, kontinuerliga uppehållstillståndet.

Du kan också ansöka om EU-uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. EU-uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av familjeband eller arbete. 

EU-uppehållstillstånd kan vägras, om du har begått brott.

Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

Du som är medborgare i ett annat land än EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Du kan också uppfylla villkoren till exempel om du är flykting eller om du har barn med en svensk medborgare som du bor med. Det finns särskilda bestämmelser för dig som är under 20 år.

Bestämmelserna på den här sidan gäller för dig som vill studera i Sverige.

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om du bor i Sverige och Migrations­verket har gett dig permanent uppehålls­tillstånd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Anledningen är att du kan jäm­ställas med en svensk med­borgare enligt EU-rätten.