:

Hur mycket har lönerna stigit på 10 år?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket har lönerna stigit på 10 år?
 2. Hur mycket kommer lönerna öka 2023?
 3. När ska lönen betalas ut?
 4. Hur beräknas löneutveckling?
 5. Hur många tjänar över 50 000kr?
 6. År 5% löneökning bra?
 7. Hur mycket är 4 1 i löneökning?
 8. När ska nya lönen vara klar 2023?
 9. Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?
 10. Varför får man lön olika datum?
 11. År 3% löneökning bra?
 12. Måste man höja lönen varje år?
 13. Vad räknas som en höginkomsttagare?
 14. Vem tjäna 100 000 i månaden?
 15. Är 3% löneökning bra?

Hur mycket har lönerna stigit på 10 år?

1 För kommun respektive region innehåller siffrorna fr.o.m 1994 både hel- och deltidsanställda. Därför är lönen lägre 1994 jämfört med 1993 för "samtliga".

2 För statsanställda innehåller siffrorna fr.o.m 1997 både hel- och deltidsanställda.

Hur mycket kommer lönerna öka 2023?

Privat vård och personlig assistansbolag

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata vård-, behandlings-, omsorgs- och personlig assistansföretag.

När ska lönen betalas ut?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Hur beräknas löneutveckling?

Cookies används för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Unionen använder cookies för att kunna förbättra webbplatsen och göra den lättare att använda, för webbstatistik samt för annonsering. Det kan även förekomma tredjepartscookies.

Läs mer om vilka cookies vi har och vad de används för.

Hur många tjänar över 50 000kr?

Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

Någon som känner igen påståendet över huvud taget?

År 5% löneökning bra?

I genomsnitt har förhandlingsresultatet varit 76 procent av industrifacken krav och det innebär för den kommande avtalsrörelsen att resultatet blir 3, 3 procent, som motsvarar 76 procent av fackens lönekrav på 4,4 procent. Vid 6 av de 9 senaste avtalsförhandlingarna har utfallet landat mellan 70 och 79 procent av det fackliga lönekravet. Den högsta nivån har varit 87 procent som var resultatet 2007 och den lägsta 65 procent var parternas överenskommelse 2010.

Det blir tuffare än vanligt att komma överens och det beror på LO, där oenigheten är stor.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin har ingen invändning mot metoden att jämföra med tidigare avtalsutfall. Men han tycker läget är alltför osäkert för att säga något om utgången av förhandlingarna. Det är trots allt fem månader kvar tills ett nytt avtal ska börja gälla.

Hur mycket är 4 1 i löneökning?

Löper över fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader. 

Det centralt fastställda löneutrymmet för 2023 är 1 125 kr. Löneökningarna samlas ihop till en pott som sedan förhandlas lokalt och fördelas individuellt och differentierat till arbetstagarna.

Lägstalönerna på avtalet höjs med 1 350 kr från och med den 1 januari 2024. Lägstalön är den lägst tillåtna lönen på ett kollektivavtal.

När ska nya lönen vara klar 2023?

Kommunals 400 000 medlemmar får 4,1 procents löneökningsutrymme för 2023, enligt samma märke som industrins parter överenskommit. En utmaning att klara så hög löneökning, kommenterar SKR.

Texten uppdaterades 14.06

Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?

Du som jobbar via bemanningen har det som kallas timlön. Du får betalt per timme som du går in och jobbar. När du är ledig har du inte någon lön.

När du blir anställd av kommunen får du ett anställningsavtal. På det kan du se hur mycket du har betalt per timme. Om du jobbar på kvällar och helger är timlönen lite högre för de timmarna. Det kallas OB-tillägg. På avtalet står också andra saker som är viktiga att veta. Fråga din chef om du undrar över något.

Varför får man lön olika datum?

Datum för löneutbetalning regleras ofta i kollektivavtal. Det vanligaste är att lönen betalas ut den 25:e i månaden. Om den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag är det vanligt att lönen betalas ut fredagen före. Inom vissa avtalsområden har man andra regler. Infaller den 25:e på en lördag betalas lönen ut på fredagen, men om den 25:e infaller på en söndag, betalas lönen ut på måndagen efter.

Om arbetsgivaren inte är avtalsbunden kan man på företaget komma överens om utbetalningsdag. Man måste dock tänka på att många anställda har automatiska överföringar från sina lönekonton. Så en huvudregel kan vara att utbetalningsdatum bestäms så att lönen finns disponibel minst tre bankdagar före den sista i månaden.

År 3% löneökning bra?

Nivån på löneökningarna sätts av fack och arbetsgivare i industrin, det avtalet ger 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Det är det så kallade märket. Anställa i kommuner, regioner och vårdföretag har ett avtal på fyra år som löper ut 2024. I det saknas siffror för årets löneökningar. Nu förhandlar Kommunal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Sobona. 

Kommunals yrken väntas få löneökningar motsvarande 4,1 procent räknat i kronor enligt Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog. Det är detta som diskuteras nu.

– Det handlar om att identifiera olika lönenivåer, hur man ska beräkna medellön och fastställa löneökningarna. Min ambition är att vi ska nå i mål närmsta dygnet, säger Johan Ingelskog.

Måste man höja lönen varje år?

I de flesta av de centrala löneavtalen står det att lönen ska revideras årligen. 

Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal.

Vad räknas som en höginkomsttagare?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Vem tjäna 100 000 i månaden?

Siktar du på jobb med riktigt bra lön är det branscherna bank, finans och försäkring som utmärker sig mest. Där ligger chefernas medellöner på strax över 120 000 kr per månad. Därefter följer finansmäklare och specialistläkare, som trots sina månadslöner på 91 000 kr respektive 75 000 kr ändå ligger en rejäl bit från den absoluta toppen.

Som en jämförelse kan nämnas att de lägsta lönerna återfinns hos marknadsundersökare och intervjuare. Där landar medellönen på 19 000 kr enligt SCB:s statistik. Sedan följer kafépersonal och hemtjänst jobb med löner på runt 20 000 kr per månad.

Är 3% löneökning bra?

Facken inom industrin är: IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna Arbetsgivare, TEKO och TMF.

Märket är: Avtalen som sluts först i en avtalsrörelse sätter det så kallade lönemärket, som resten av arbetsmarknaden sedan följer. Sedan industriavtalet slöts är det industrins parter som ska sätta lönenivån.