:

Hur många procent av elpriset är skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent av elpriset är skatt?
 2. Hur stor är skatten på el?
 3. Hur mycket skatt och avgifter är det på elen?
 4. Hur fungerar elskatten?
 5. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 6. Vad kostar elen utan skatt?
 7. Vem tjänar på att elen är dyr?
 8. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 9. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 10. Hur mycket ström drar en tv?
 11. Vilka gynnas av timpris på el?
 12. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?
 13. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 14. Vad kostar det att titta på TV en timme?
 15. Hur mycket ström drar en TV i timmen?

Hur många procent av elpriset är skatt?

Under normala omständigheter består elräkningen av elpriset, elnätsavgift, elskatt och 25 procents moms. Elräkningens slutsumma brukar bestå av ungefär hälften skatt. Elskatten är fast och påverkas inte av elprisets variationer men momsen läggs ovanpå allt och det gör att statens momsintäkter rusar i takt med att elpriserna skjuter i höjden.

– Det är stötande och provocerande att något som alla behöver straffbeskattas utan annan anledning än att staten får in extra resurser. Elen kan ju inte väljas bort av företagen eller hushållen, säger Christian Ekström.

Skattebetalarna påtalar också att utöver detta så gör de statliga bolagen Vattenfall och Svenska Kraftnät större vinster på grund av att de så kallade flaskhalsavgifterna också ökar kraftigt. Det gör att de 60 miljarderna den socialdemokratiska regeringen utlovat i subventioner till elkonsumenterna är självfinansierade.

Hur stor är skatten på el?

Skatteuttaget från elsektorn 2019 uppgick till ca 33 750 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 3 075
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Fastighetsskatt vindkraft, 60
 • Kärnavfallsavgifter, 3 600
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 330
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 25 850

Hur mycket skatt och avgifter är det på elen?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur fungerar elskatten?

Fördelningen mellan kundens kostnader för elhandel, elnät samt skatter och avgifter är generell över längre tid och alltså inte dagsaktuell. Det är den situationen som beskrivs på denna sida, inklusive i broschyrerna längst ned på sidan. Pajdiagrammet visar medlevärdet för elområdena och baseras på SCB:s statistik för perioden januari 2020 till maj 2023.

Den genomsnittliga prisnivån har varierat kraftigt – med rekordlåga elpriser år 2020 som en följd av god hydrologi, mer installerad vind­kraft samt minskad efterfrågan som en följd av pandemin, vilket gav extremt låga priser i norr. Till följd av kriget i Ukraina fick vi sedan rekordhöga elpriser – i främst södra Sverige – från hösten 2021.

En mer dagsaktuell bild av elkostnadernas fördelning går att hitta här, se powerpoint "konsumentpriser och skatter". Se även SCB:s aktuella statistik som visar rådande elhandelspriser.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Det totala elpriset en konsument behöver betala består av tre olika delar: energiskatt, elnät och elhandel. I denna artikel går vi igenom dessa kostnader och vad som är viktigt att tänka om man vill beräkna sitt eget elpris per kWh. Vi har även sammanställt den senaste statistiken från SCB som visar den genomsnittliga elkostnaden för svenska hushållskunder.

 • Elhandelskostnad. Avser elhandelsavtalet som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. 
 • Elnätsavgift. Avser elnätsavtalet som ersätter din lokala nätägare för att transportera elen från kraftproducenterna till din elmätare. Avgiften ger nätägarna möjligheten att underhålla det svenska elnätet. 
 • Vad kostar elen utan skatt?

  Du måste registrera dig som producent om du framställer skattepliktig el som förbrukas i Sverige. Som registrerad för energiskatt på el lämnar du en deklaration varje månad. Skatteverket får besluta att du lämnar deklarationen en gång per år om du beräknar att betala högst 50 000 kronor i energiskatt under ett beskattningsår. Ibland är el inte skattepliktig, se rubriken Undantag för skatteplikt.

  Som producent köper du vanligtvis in el utan skatt samt redovisar och betalar energiskatt när du själv förbrukar el eller då du överför el till någon som inte är skyldig att deklarera skatt på el. Du behöver inte redovisa och betala skatt för el som du förbrukar för att framställa el eller som du överför till någon som själv deklarerar skatt på el. Beroende på om vissa förutsättningar uppfylls kan du göra avdrag med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme för el som du själv förbrukat eller överfört inom vissa delar av norra Sverige.

  Vem tjänar på att elen är dyr?

  Bengt Ekenstierna menar att den svenska prissättningsmodellen på el måste ändras för att få bukt med situationen.

  Han har tagit fram en prissättningsmodell som han anser löser problemet, Beken-modellen. Förenklat går den ut på att inte låta exportpriset på el påverka det inhemska priset i Sverige.– Vi måste se till så att den elexport som sker inte blir prissättande på den svenska marknaden, säger han.

  Ett argument som förts fram mot en sådan modell är att Sverige då skulle bryta mot en EU-paragraf om att samma pris ska gälla i samma elprisområde. Bengt Ekenstierna framhåller att Sverige med de förändringar i prissättningsmodellen som hans team föreslagit inte innebär några förändringar i de exportvolymer som sker idag.

  Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

  Undrar du vart pengarna tar vägen för dina rekorddyra elräkningar? Hemnytt kan avslöja vilka som profiterar på att du betalar rekordmycket. Staten drar totalt in 100 miljarder kronor extra  – över 100 miljarder kronor går till elproducenterna och finanshajar som köpt elkontrakt. 

  De rekordhöga elpriserna var en av de hetaste frågorna i valet och är det hetaste debattämnet i Sverige just nu. I södra och mellersta Sverige betalar vi flera gånger högre elpriser än normalt. Elen till en normal villa kan i vinter kosta 85000-95000 kronor, enligt Stockholms Handelskammare. 

  Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

  I den vänstra kolumnen visas elpriset i öre per kilowattimme.

  Är du ute efter att införskaffa en ugn. Då kan det vara läge att spana in Elon som brukar ha bra priser och erbjudanden.

  Hur mycket ström drar en tv?

  En 55 tums tv drar ungefär 120 watt. Den vanligaste strömkällan är vanligtvis en kontinuerlig strömförsörjning, som ansluts till vägguttaget. När en tv är påslagen, kommer den att dra ca 120 watt. Om du ansluter din tv till en strömbrytare, kommer den att dra ca 170 watt.

  Vilka gynnas av timpris på el?

  Orsaken till det stora intresset är dels att elpriset skjutit i höjden det senaste året och dels att elpriset svänger alltmer, särskilt i södra Sverige. Då finns det mer att spara på att använda el när den är billig, framför allt under sena kvällar och nätter. Störst intresse för att byta till timpris finns hos villaägare.

  – Vi vet att den största delen av ett hushålls energianvändning ligger på värme och varmvatten, så bor man i ett hus där man kan flytta sin energianvändning kan man absolut spara, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Fortum Sverige.

  Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

  Bengt Ekenstierna menar att den svenska prissättningsmodellen på el måste ändras för att få bukt med situationen.

  Han har tagit fram en prissättningsmodell som han anser löser problemet, Beken-modellen. Förenklat går den ut på att inte låta exportpriset på el påverka det inhemska priset i Sverige.– Vi måste se till så att den elexport som sker inte blir prissättande på den svenska marknaden, säger han.

  Ett argument som förts fram mot en sådan modell är att Sverige då skulle bryta mot en EU-paragraf om att samma pris ska gälla i samma elprisområde. Bengt Ekenstierna framhåller att Sverige med de förändringar i prissättningsmodellen som hans team föreslagit inte innebär några förändringar i de exportvolymer som sker idag.

  Vilka företag gynnas av höga elpriser?

  Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

  – Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

  Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

  – Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

  Alla tjänar dock inte lika mycket på de skenande priserna. Kraftbolagens ersättning varierar beroende på var i landet kraftverket finns samt tid på dygnet och när på året de producerar.

  Vad kostar det att titta på TV en timme?

  Vi är alltid mer eller mindre beroende av el. Det finns dock mycket som kan göras för att minska elförbrukningen. Det här kapitlet ger förslag på hur det går att spara ström utan att dra ner på levnadsstandarden.

  Vi har smarta produkter för att sänka elkostnaden, se vår temasida där du får tips om smarta produkter och enkla knep för att spara på strömmen.

  Hur mycket ström drar en TV i timmen?

  Din genomsnittliga TV använder 80 till 400 watt när den är påslagen, men det beror också på storlek och teknik.

  Mängden energi som används av TV-apparater för att driva sig själv är liten jämfört med andra enheter i ditt hem. 

  Värme- och kylsystem använder i genomsnitt 14 % mer än lysrör, medan elektriker säger att värme förbrukar 20-30 %. 

  TV:n använder mer än 236 watt per timme, men om du gillar att titta på den på TV:n snarare än på din datorskärm bör denna siffra vara mycket lägre.

  En genomsnittlig personer spenderar 4 timmar och 15 minuter varje dag framför sin TV. Det är bara cirka 10% mindre tid som ägnas åt att titta på skärmar än hur lång tid människor spenderar på att köra bil eller göra andra dagliga sysslor.