:

Hur räknar man ut den sista siffran i personnumret?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut den sista siffran i personnumret?
 2. Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?
 3. Hur räknar man ut kontrollsiffran i ett personnummer?
 4. Hur avgörs personnummer?
 5. Kan någon stjäla din identitet med bara de fyra sista siffrorna i sociala medier?
 6. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 7. Kan man hitta fyra sista siffrorna i personnumret?
 8. Hur hittar man Avlidens personnummer?
 9. Vad är formeln för kontrollsiffra?
 10. Hur vet jag mina kontrollsiffror?
 11. Hur läser man personnummer?
 12. Vad betyder de sista siffrorna i personnumret?
 13. Kan någon använda mina fyra sista siffror i SSN?
 14. Kan någon ha samma sista 4 siffror i SSN?
 15. Hur lätt är det att få tag på personnummer?

Hur räknar man ut den sista siffran i personnumret?

Det är lätt att hitta på personnummer och andra personuppgifter genom att slumpa fram dem. Exempel på detta finns på fejk.se som genererar nya uppgifter vid varje besök.

Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ut personnumret från en avliden måste du begära ut de fyra sista siffrorna från folkbokföringen hos skatteverket. Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Hur räknar man ut kontrollsiffran i ett personnummer?

(Lars-Henrik Eriksson | 2004-08-05 09:30)

Som ett svar på: Sv: Så här räknar man ut kontrollsiffran skrivet av Axel Olofsson den 05. aug 2004 00:18:08:

Hur avgörs personnummer?

Ett personnummer är en gyllene nyckel in i det svenska samhället. Men många som bor i Sverige står utan. GFT följde med medlemmar ur föreningen Göteborg EU Migrants i jakten på personnumret – där det är pengar och jobb som avgör.

Solen skiner och Martin Hansen och Marçal Morell sitter i gräset i Kungsparken. Runt omkring äter folk glass och solar. Många har semester, men för Martin och Marçal finns ingen semester, men heller inga jobb.

Kan någon stjäla din identitet med bara de fyra sista siffrorna i sociala medier?

Hackning är att identifiera och sedan utnyttja sårbarheter i ett datorsystem eller nätverk, oftast för att få illegal åtkomst till person- eller organisationsuppgifter. Hackning är inte alltid en illvillig aktivitet, men ordet förknippas oftast med negativitet på grund av dess förbindelse med brott på nätet.

Hur hackar, hackare? Hackare användare olika typer av tekniker för att uppnå sina mål. Vissa av de vanligaste metoderna inkluderar:

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Hackning är att identifiera och sedan utnyttja sårbarheter i ett datorsystem eller nätverk, oftast för att få illegal åtkomst till person- eller organisationsuppgifter. Hackning är inte alltid en illvillig aktivitet, men ordet förknippas oftast med negativitet på grund av dess förbindelse med brott på nätet.

Hur hackar, hackare? Hackare användare olika typer av tekniker för att uppnå sina mål. Vissa av de vanligaste metoderna inkluderar:

Kan man hitta fyra sista siffrorna i personnumret?

Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

Hur hittar man Avlidens personnummer?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ut personnumret från en avliden måste du begära ut de fyra sista siffrorna från folkbokföringen hos skatteverket. Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Vad är formeln för kontrollsiffra?

Källskatten infördes 1 januari 1947, vilket innebar att man nu inte skulle betala skatten i efterskott utan i samband med att inkomsten kom in. För att klara detta krävdes ett tillförlitligt och lätthanterligt befolkningsregister. Nu klarade man sig inte längre med kyrkböcker och manuellt förda längder och register. Den stora innovationen blev citografsystemet, ett manuellt register där grunddata om varje person stansades in i aluminiumplåtar.[2]

En nyhet vid uppläggningen av citografregistret var införandet av det tresiffriga födelsenumret, som kompletterade födelsedatumet. Detta gjorde att alla registrerade fick en helt unik identifikation, som ingen annan i riket hade.[2]

1968 kompletterades födelsedatum och födelsenumret med ytterligare en siffra, kontrollsiffran, denna siffra räknas fram med den så kallade Luhn - Algoritmen. Detta stärkte säkerheten väsentligt, eftersom man lätt kunde upptäcka felregistrering av någon siffra i personnumret vid databearbetning. Siffran skapades automatiskt i hålkortsstansen vid uppläggningsarbetet.[2] Det var också då som numret gavs den lagfästa beteckningen personnummer.[3]

Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).[4]

Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter. Detta ser ut som ett personnummer, men till två sista siffrorna i personens födelsedatum adderas siffran 60, vilket ger ett tal mellan 61 och 91 istället för mellan 01 och 31. En person som är född 3 oktober 1970 får sålunda ett samordningsnummer som börjar på 701063.[8]

Inom svensk vård finns något som kallas reservnummer som är ett tillfälligt identifikationsnummer som används för att koppla samman patient och vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt. De grupper av patienter som behöver någon form av reservnummer är främst vissa nyfödda (dock ej friska nyfödda, vilka dokumenteras i moderns journal), personer som inte är skrivna i Sverige, asylsökande, personer som inte kan uppge sitt personnummer (till exempel på grund av medvetslöshet eller förvirring) och då ID-handling saknas, sådana som inte vet eller vill uppge sitt personnummer, patienter som har rätt till anonym provtagning (enligt förordningen (1986:198) om provtagning för infektion av HIV), samt för patienter där inga andra än remitterande instans skall kunna identifiera patienten..

Företag och andra organisationer i Sverige får ett organisationsnummer som används mot skatteverket ungefär som personnumret. Personer som driver enskild firma använder sitt personnummer för firman. Alla kvitton som ges till kunder måste innehålla organisationsnummer eller personnummer.

Hur vet jag mina kontrollsiffror?

De flesta känner nog till att den den näst sista siffran i personnumret anger kön (udda=man, jämn=kvinna). Jag gissar att färre känner till att den sista siffran är en kontrollsiffra som räknas fram så här:

Här följer ett exempel på hur man kan räkna fram kontrollsiffran (enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2):

Hur läser man personnummer?

Du får ett personnummer när din hemkommun har bedömt att du uppfyller kraven för att bli folkbokförd (blive bopælsregistreret/folkeregisreret).

Dessutom får barn som föds i Danmark av en mamma som redan är folkbokförd i CPR automatiskt ett personnummer och blir folkbokförda i CPR.

Om du inte ska folkbokföras i CPR kan du få ett personnummer för

Vad betyder de sista siffrorna i personnumret?

De uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelseår, födelsemånad, födelsedag och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret, udda siffra för män och jämn för kvinnor. I personnummer tilldelade före 1990 kan också födelselän utläsas då varje län använde sig av en särskild nummerserie vid tilldelning av personnummer.

Från och med 1990 tilldelas födelsenumren slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år personen fyller 100 år.

Detta för att tydliggöra personens ålder. I normalfallet lagras däremot personnumret med tolv siffror där de två inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född.

Kan någon använda mina fyra sista siffror i SSN?

Tillåter du användningen av cookies från Facebook i webbläsaren?

Vi använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla och förbättra innehållet i Facebook-produkterna. Vi samlar in information på och utanför Facebook. Informationen använder vi sedan till att skapa en säkrare upplevelse och tillhandahålla och förbättra Facebook-produkterna för alla som har ett konto.

Kan någon ha samma sista 4 siffror i SSN?

Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

Hur lätt är det att få tag på personnummer?

Id-kapningar och bedrägerier fortsätter att öka

Internet fick sitt stora genombrott på 90-talet och idag är det nästan svårt att föreställa sig en värld utan dess enkla och snabba tillgång till information. Fördelarna är otaliga men utvecklingen har också medfört konkreta faror för privatpersoner. Flera av dem bottnar i att våra personnummer idag ligger oskyddade och tillgängliga för bedragare.