:

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag min fastighetstaxering?
 2. När kommer nästa fastighetstaxering?
 3. Vad är min fastighetstaxering?
 4. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 5. Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?
 6. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 7. Hur ofta är det fastighetstaxering?
 8. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 9. Hur får jag reda på marknadsvärdet?
 10. Vad tittar en mäklare på vid värdering?
 11. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 12. Måste man städa inför en värdering?
 13. Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?
 14. Kan taxeringsvärdet sjunka?
 15. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering. Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

När kommer nästa fastighetstaxering?

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Vad är min fastighetstaxering?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.

Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?

En muntlig värdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och bedömer ditt hus eller din bostadsrätts marknadsvärde. Värderingen får du muntligt av mäklaren och denna typ av värdering är helt gratis.

Mäklarna tjänar på dessa värderingar eftersom de får nya kundkontakter. Dessa kundkontakter är livsviktiga för mäklarnas arbete.

Mäklaren hoppas på att få sälja din bostad någon gång i framtiden. Det gör inget om det är flera år kvar till du skall sälja, mäklarna tänker långsiktigt. Kostnadsfria muntliga värderingar är en grundsten i mäkleriet.

Om du skall lägga om lånen eller utöka ditt bolån så vill banken oftast ha en skriftlig värdering som är utfärdad av en mäklare. En skriftlig värdering innebär att mäklaren skriver ett så kallat värderingsintyg. Intyget signeras av mäklaren.

Banken använder detta intyg som underlag för omläggningen eller utökningen av lånet. Eftersom mäklaren signerar värderingen så innebär det ett visst ansvar för mäklaren och därför tar många mäklare betalt för skriftliga värderingar.

Priset för en skriftlig värdering är normalt mellan 1 500 – 2 500 kr

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

En muntlig värdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och bedömer ditt hus eller din bostadsrätts marknadsvärde. Värderingen får du muntligt av mäklaren och denna typ av värdering är helt gratis.

Mäklarna tjänar på dessa värderingar eftersom de får nya kundkontakter. Dessa kundkontakter är livsviktiga för mäklarnas arbete.

Mäklaren hoppas på att få sälja din bostad någon gång i framtiden. Det gör inget om det är flera år kvar till du skall sälja, mäklarna tänker långsiktigt. Kostnadsfria muntliga värderingar är en grundsten i mäkleriet.

Om du skall lägga om lånen eller utöka ditt bolån så vill banken oftast ha en skriftlig värdering som är utfärdad av en mäklare. En skriftlig värdering innebär att mäklaren skriver ett så kallat värderingsintyg. Intyget signeras av mäklaren.

Banken använder detta intyg som underlag för omläggningen eller utökningen av lånet. Eftersom mäklaren signerar värderingen så innebär det ett visst ansvar för mäklaren och därför tar många mäklare betalt för skriftliga värderingar.

Priset för en skriftlig värdering är normalt mellan 1 500 – 2 500 kr

Hur ofta är det fastighetstaxering?

Hur ofta taxeras fastigheter?

Du ska betala 0,4 % av tomtens taxeringsvärde i fastighetsskatt. Så länge som tomten är obebyggd, har det ingen betydelse för skatten om den är avsedd att bebyggas med bostäder eller lokaler.

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Hur får jag reda på marknadsvärdet?

För att få reda på marknadsvärdet på din bostad så är det enklast att du kontaktar din lokala fastighetsmäklare som gör en värdering.  

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: [email protected]. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Vad tittar en mäklare på vid värdering?

Det finns huvudsakligen två typer av bostadsvärderingar: muntlig och skriftlig värdering. Vilken värderingstyp som är aktuell för just dig beror på vad syftet med din bostadsvärdering är.

Innan mäklaren kommer för att värdera din lägenhet eller ditt hus är det bra att ta fram all dokumentation som rör bostaden. Det kan till exempel vara underlag för renoveringar som är gjorda, planskisser eller en tidigare objektsbeskrivning.

Följande dokument kan vara bra att visa mäklaren vid en värdering:

 • Avtal och köpekontrakt
 • Planritningar
 • Information om månadsavgift och driftkostnader (för villor)
 • Lånehandlingar
 • Kvitton på förbättringar och renoveringar av bostaden

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

Vid en fastighetsvärdering bedöms fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna marknaden.

En fastighetsvärderares arbetsuppgifter består i första hand av två delar; uppskattning av marknadsvärdet på ett fastighetsobjekt och upprättande av värderingsrapporter. Nedan går vi igenom dem mer utförligt.

Måste man städa inför en värdering?

En muntlig värdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och bedömer ditt hus eller din bostadsrätts marknadsvärde. Värderingen får du muntligt av mäklaren och denna typ av värdering är helt gratis.

Mäklarna tjänar på dessa värderingar eftersom de får nya kundkontakter. Dessa kundkontakter är livsviktiga för mäklarnas arbete.

Mäklaren hoppas på att få sälja din bostad någon gång i framtiden. Det gör inget om det är flera år kvar till du skall sälja, mäklarna tänker långsiktigt. Kostnadsfria muntliga värderingar är en grundsten i mäkleriet.

Om du skall lägga om lånen eller utöka ditt bolån så vill banken oftast ha en skriftlig värdering som är utfärdad av en mäklare. En skriftlig värdering innebär att mäklaren skriver ett så kallat värderingsintyg. Intyget signeras av mäklaren.

Banken använder detta intyg som underlag för omläggningen eller utökningen av lånet. Eftersom mäklaren signerar värderingen så innebär det ett visst ansvar för mäklaren och därför tar många mäklare betalt för skriftliga värderingar.

Priset för en skriftlig värdering är normalt mellan 1 500 – 2 500 kr

Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Kan taxeringsvärdet sjunka?

Vad är ett taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet på ditt hus bestäms av Skatteverket och ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet två år före fastighetstaxeringen. Med andra ord 75 procent av vad du skulle fått för din villa om du sålde den år 2007. Eftersom huspriserna de senaste åren skjutit i höjden följer även taxeringsvärdena med.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.