:

Vad innebär personligt betalningsansvar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär personligt betalningsansvar?
 2. Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?
 3. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 4. Finns det några särskilda regler för VD styrelse personliga betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter?
 5. Kan man bli betalningsskyldig?
 6. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 7. Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?
 8. Kan en aktieägare vara personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?
 9. Kan Skatteverket kräva dig på pengar?
 10. När någon är skyldig mig pengar?
 11. Kan jag bli skyldig att betala min mans skulder?
 12. Vem ansvarar för företagets skulder?
 13. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 14. Vem betalar skulder i ett aktiebolag?
 15. Vem står för skulder i aktiebolag?

Vad innebär personligt betalningsansvar?

I ett aktiebolag finns det ett antal regler som berör ägares befattningshavares, styrelseledamöter och VD till exempel, ansvar för hur aktiebolagets sköts allmänhet och hur aktiebolagslagens regler om aktiebolagets ekonomi följs i synnerhet.

Huvudregeln i ett aktiebolag är enligt aktiebolagslagen att aktieägarna inte har något personligt ansvar alls för aktiebolagets förpliktelser, aktiebolaget är en egen juridisk person och har bär som sådan allt ansvar för bolagets förpliktelser. Huvudregeln för personligt ansvar för bolagets förpliktelser tas upp i kapitel 1 i aktiebolagslagen.

Det finns dock som så ofta i aktiebolagslagen, och andra lagar, undantag från huvudregeln.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Aktiebolaget är en juridisk som kan äga tillgångar och ha skulder i likhet med en fysisk person. Som utgångspunkt är bolaget som juridisk person ansvarigt för sina skulder, aktieägarna eller företrädarna riskerar inte mer än pengarna som de investerar i bolaget och har som huvudregel inget personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns dock undantag när ägarna eller företrädarna i ett aktiebolag kan träffas av personligt ansvar.

Definition: Att aktiebolaget är en juridisk person innebär att bolaget bland annat kan ingå avtal, äga tillgångar, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Aktiebolaget har vad man brukar kalla rättshandlingsförmåga.

Finns det några särskilda regler för VD styrelse personliga betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter?

En del företagare som söker anstånd med betalning av skatt med anledning av effekterna av coronapandemin, har framfört oro att företrädare ska drabbas av det så kallade företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet, om det inte handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. Det betyder att Skatteverket som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Detta gäller belopp som anstånd beviljats för enligt regeringens lagförslag som träder i kraft den 30 mars.

 • Rättslig vägledning: Tillfälliga anstånd och företrädaransvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med företrädare menar vi i första hand den så kallade legale företrädaren. För ett aktiebolag är du företrädare om du sitter i styrelsen. Du kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om du faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.Som företrädare kan du få ett personligt betalningsansvar på grund av att den juridiska personen

Kan man bli betalningsskyldig?

Övrigt/annat

Jag sa upp mig i från mitt arbete i november och jobbade halva december. Jag fick en lönespecifikation som vanligt i december och hade ingen anledning att tro att lönen inte stämde. Så jag tog emot pengarna i god tro då jag även hade arbetat extra och tagit på mig extra ansvar som skulle generera i extra betalt. Nu i januari får jag ytterligare en lönespecifikation, men denna vet jag inte stämmer. Jag ringer därför lönekontoret och frågar vad som hänt, varpå de säger att de inte hade någon aning om att jag slutat och att min chef aldrig hört av sig och gett dem den informationen. Nu har de därför kommit fram till att jag fick för mycket lön i december och blir återbetalningsskyldig både för december och januari. 10400kr för januari och 3800kr för december. Vad har jag för rättigheter?

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Den här artikeln, som är en del av ett tvådelat inlägg, handlar om vilket ansvar en styrelseledamot respektive en ägare till ett aktiebolag har för skyldigheter vid en konkurs, närmare bestämt i vilka situationer styrelsen eller ägaren kan agera på ett sätt som leder till personligt ansvar för aktiebolagets skulder.

Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

Kan en aktieägare vara personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.

Kan Skatteverket kräva dig på pengar?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

När någon är skyldig mig pengar?

Om någon är skyldig dig pengar måste du först skicka ett skriftligt krav och spara en kopia på kravet. Om du inte får betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Blanketter finns att hämta hos kronofogden.se. Kronofogden söker upp den som är skyldig dig pengar och lämnar över en formell delgivning. Om den som är skyldig dig pengar inte svarar på detta får du ett beslut som kan användas för att driva in skulden.

Om personen vägrar att betala kommer kronofogden att fråga dig om du vill lämna över kravet till tingsrätten. Du har alltid rätt att få din sak prövad i domstol.

Kan jag bli skyldig att betala min mans skulder?

Hej, min make har hamnat i en situation där han lånat pengar till både höger och vänster för att köpa lyxprylar som t ex en motorcykel, resor och andra saker som är helt onödiga. Vilket ansvar har jag för hans skulder? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder eftersom vi är gifta? Kan kronofogden ta mina saker och sälja dessa för att betala min makes skulder? Hälsningar Katrina

Vem ansvarar för företagets skulder?

Som ägare i ett aktiebolag har du normalt sett begränsat ansvar, vilket innebär att du inte personligen ansvarar för företagets skulder och förpliktelser. Det finns dock undantag från detta, till exempel om du har agerat oetiskt eller brutit mot lagen i din roll som företagsledare. Det är viktigt att alltid följa reglerna och ta ansvar för företagets ekonomi för att undvika personligt ansvar.

Ja, om företaget inte kan betala sina skulder kan Kronofogden begära att företaget försätts i konkurs. Detta kan innebära att företaget säljs för att täcka skulderna och eventuellt avslutas helt.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Vem betalar skulder i ett aktiebolag?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Vem står för skulder i aktiebolag?

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.