:

Vad är syftet med blankning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med blankning?
 2. Är blankning bra?
 3. Vad betyder det när man blankar en aktie?
 4. Vad krävs för att få blanka aktier?
 5. Vad händer vid blankning?
 6. När måste blankare sälja?
 7. Vad kostar det att blanka?
 8. Vad händer när man blankar?
 9. Varför blankar man?
 10. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
 11. Hur tjänar blankare pengar?
 12. Vem förlorar på blankning?
 13. Kan man blanka på ISK?
 14. Vad kostar det att blanka en aktie?

Vad är syftet med blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Är blankning bra?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Vad betyder det när man blankar en aktie?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Vad krävs för att få blanka aktier?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Vad händer vid blankning?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

När måste blankare sälja?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Vad kostar det att blanka?

För att kunna blanka aktier behöver du ta reda på vilka avtal som behöver undertecknas hos din bank eller mäklare. De flesta aktörer har standardiserade ramavtal som behandlar de förpliktelser och skyldigheter som finns mellan dig som blankare och utlånaren av aktier. Om blankningspositionen går åt fel håll kan du bli skyldig din bank eller mäklare pengar, och därför behöver du i normalfallet även skriva på ett kreditavtal som reglerar den säkerhet du behöver.

När alla avtal är påskrivna och godkända söker du helt enkelt upp en blankningsbar aktie och lägger en säljorder. Så snart ordern är genomförd sätts säljlikviden in på ditt konto och du ser ett negativt antal aktier på din kontoöversikt. Den dagen du vill ta dig ur din position köper du helt enkelt tillbaka samma antal aktier som du har lånat, då är din position stängd och du har inte längre någon exponering eller skyldigheter gentemot varken banken/mäklaren eller utlånaren.

Blankning har historiskt sett inte varit tillgängligt för småsparare utan någonting som enbart varit tillgängligt för institutionella aktörer. Detta har förändrats och i dagsläget är det fullt möjligt även för småsparare att blanka aktier hos Avanza och Nordnet.

Det är mycket möjligt att det går att blanka även hos storbankerna, men det finns väldigt liten publik information och tipset från oss på Finanspunkten är att använda Avanza eller Nordnet, eftersom det är enkelt och förhållandevis billigt. Här hittar du en längre artikel om nätmäklarna och olika kontotyper där vi går ner på djupet och belyser fördelarna med att exemplevis använda ett ISK-konto. Självklart kan du också blanka aktier i ett ISK-konto.

Vad händer när man blankar?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Varför blankar man?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Hur mycket kan du förlora vid blankning?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Hur tjänar blankare pengar?

Att blanka en aktie går ut på att du säljer aktien utan att du äger den själv. Du ligger alltså minus det antalet aktier du köper, i förhoppning att kunna köpa tillbaka dem till ett billigare pris längre fram. Och på så sätt tjäna mellanskillnaden.

Men hur kan man ligga minus? Jo genom att du lånar aktien av en långsiktig investerare under förutsättningen att du kommer lämna tillbaka lika många aktier som du lånar. Sedan när du lånat aktierna så säljer du dem på marknaden till någon annan. Dessutom brukar du få betala en ränta på lånet. Vilket gör att den långsiktiga investeraren tjänar lite extra på att låna ut sina aktier under en kortare tid.

Uppgörelsen sker automatiskt hos bankerna idag om du vill blanka en aktie. Men det är endast de stora och högt omsatta aktierna som bankerna tillåter investerare att blanka. På Avanzas hemsida om blankningsbara värdepapper kan du se vilka aktier som de tillåter att du som kund kan blanka.

Eftersom aktiemarknaden generellt går upp under längre tid kan det vara en dum idé att blanka en längre tid. Det vanliga kan vara att man blankar intradag, under ett par dagar eller veckor.

Blankning används ofta under en kortare tid, och kan vara användbart för att spekulera i nedgång vid specifika event, nyheter och händelser. Det är inte lika ofta privatpersoner blankar en aktie långsiktigt.

Om du bara blankar över dagen i så kallad intradagsblankning kan det finnas ett större utbud av aktier att blanka. Eftersom att det i sverige är tillåtet med naken blanking i intradag. Men det betyder också att du inte får ligga över natten med din position, utan att du måste köpa tillbaka och täcka din blankning innan börsen stänger.

Naken blankning betyder att du blankar en aktie utan att låna den. Alltså att inget aktielån av någon annan aktieägare skapas. Men som sagt får det endast ske under tiden då handeln är öppen. När börsen stänger så måste den nakna blankningen antingen täckas med att aktien köpt tillbaka eller att den täcks av ett äkta aktielån från någon som är villig att låna ut aktien till dig medans du blankar den.

Vem förlorar på blankning?

Det är ägaren till de utlånade aktierna som hela tiden äger rätten till aktierna och avkastningen från dem.

Vilket betyder att en utdelning tillfaller ägaren av aktierna, och inte den som lånat aktierna. Blankar man en aktie över avstämningsdagen för utdelning blir man tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats.

Du kommer inte att erhålla någon aktieutdelning, eftersom du spekulerar i en kursnedgång utan att äga aktien. Den som lånat ut aktierna är fortfarande dess ägare. Du måste därför betala den som lånat ut aktierna de aktieutdelningar som görs under låneperioden. Andra bolagshändelser, så som aktiesplittar, kommer också att påverka kostnaden för din korta position.

Det är viktigt att du är medveten om vilka kostnader och avgifter som tas ut i samband med att du genomför affären, så att du inte riskerar att hela eller delar av din eventuella vinst äts upp av kostnader.

När du blankar en aktie utgår courtage precis som vanligt, och lånar du aktierna över natten tillkommer en ränta för aktielån och administrationsavgift. Blankar du och köper tillbaka aktierna under samma dag tillkommer alltså inga avgifter själva aktielånet. Det kan förekomma andra typer av avgifter beroende på vilken bank/mäklare du använder.

Vi rekommenderar att du kollar med din bank/mäklare vad som gäller och vilka kostnader som de tar ut i samband med att man blankar en aktie hos dem.

Kan man blanka på ISK?

Last Updated on september 19, 2021 by

Om du säljer en aktie som du har lånat kallas det för att du blankar aktien. Man blankar aktier för att kunna tjäna pengar på en nedgång i aktien pris.

Vad kostar det att blanka en aktie?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.