:

Kan man skriva äktenskapsförord efter att man gift sig?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skriva äktenskapsförord efter att man gift sig?
 2. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 3. När kan man skriva ett äktenskapsförord?
 4. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 5. Vad kostar det att skriva äktenskapsförord?
 6. Vill inte skriva äktenskapsförord?
 7. Måste äktenskapsförord skrivas innan giftermål?
 8. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 9. Vem får huset när man skiljer sig?
 10. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 11. Kan bankkonton vara enskild egendom?
 12. Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?
 13. Kan man gifta sig två gånger med samma person?
 14. Vad har man för rättigheter som gift?
 15. Måste man dela allt vid skilsmässa?

Kan man skriva äktenskapsförord efter att man gift sig?

Äktenskap samboskap och egendom

Ja, ett äktenskapsförord kan skrivas och registreras såväl före bröllopet som under äktenskapet.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

När kan man skriva ett äktenskapsförord?

Vi är gifta sedan lite mer än två år och ska skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle egentligen ha skrivit ett äktenskapsförord redan när vi gifte oss men det blev aldrig av. Så vi är lite oroliga för att det är för sent att skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle vilja att äktenskapsförordet gällde från när vi gifte oss. Är det möjligt att göra, det vill säga när börjar ett äktenskapsförord att gälla? Kan det gälla från när vi gifte oss även om vi skriver det idag? /Marie

Hej Marie. Ett äktenskapsförord börjar att gälla den dag som det registreras i Äktenskapsregistret, vilket administreras av Skatteverket. Ett äktenskapsförord måste således skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. Så länge ett äktenskapsförord ligger i byrålådan utan att ha registrerats är det inte giltigt.  

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad kostar det att skriva äktenskapsförord?

Med vår digitala tjänst kan ni enkelt skriva äktenskapsförordet själva. Ni börjar med att skapa ett konto och betalar först för dokumentet när ni har slutfört alla steg. Ert avtal sparas sedan på ”Mina sidor”. Tänk på att det måste vara underskrivet av er båda och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt. Skatteverket gör ingen kontroll av innehållet.

Vill inte skriva äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan dig och din maka/make där ni kan avtala om att all eller viss egendom inte ska ingå i giftorätten. När man gifter sig inträder nämligen något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först vid  i samband med skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder. Under äktenskapet ansvarar respektive make för sina tillgångar och skulder. Ett äktenskapsförord kan inte upprättas ensidigt, det vill säga av ena parten utan båda makarna måste vara överens och förstå innebörden av ett äktenskapsförord.

Måste äktenskapsförord skrivas innan giftermål?

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Flytta isär, skilja sig & separera

Är sambo sen maj-16 och gift sen juni-18. Min make säger att jag inte har rätt till något eftersom vi inte varit gifta i 5 år. Jag vet att det finns en gräns vid 5 år men undrar då om jag ändå har rätt till något? Jag bor i hans fastighet som enbart står på honom och har delat alla kostnader 50/50 angående huset sen maj-16. Min man har en lön på 39.000 kr/ mån och jag har 21.000 kr/ mån. Ett uppskattat värde på huset ligger mellan 1.200.000-1.500.000 kr. Det är under renovering. Jag hade önskat 100.000 kr till en insats till en egen lägenhet och som buffert. Jag har ca 5000 kr sparat och min make vad jag vet har ca 70.000 kr sparat plus värdepapper jag inte har någon insikt i. Är en summa på 100.000 kr orimligt att få i en ev skilsmässa.

Vem får huset när man skiljer sig?

En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Trygga min framtid

Hur länge gäller ett äktenskapsförord? Kan man upprätta ett äktenskapsförord hos en jurist i maj och registrera det hos Skatteverket efter att man har gift sig augusti? Eller ska det registreras innan man har gift sig?

Kan bankkonton vara enskild egendom?

Trygga min framtid

Hej! Om jag och min make genom äktenskapsförord gör ett specifikt sparkonto/fondsparande till privat egendom - gäller det då endast de pengar (+ ev. avkastning om vi skriver med det i äktenskapsförordet) som finns på kontot när äktenskapsförordet skrivs eller även pengar som förs in på kontot efter datum för upprättat äktenskapsförord? Det jag undrar är om jag kan ha ett konto där jag under vår tid som gifta tex pensionssparar varje månad och sedan får behålla dessa pengar som privat egendom vid en eventuell skilsmässa?

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill ni ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat. I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad som gäller nu. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som kan skrivas inför eller under äktenskap. Äktenskapsförord har formkrav som krävs för att det ska vara juridiskt bindande. Det krävs att det är skriftligt, underskrivet av makarna samt registrerat hos Skatteverket (enligt 7 kap. 3 § ÄktB).

Kan man gifta sig två gånger med samma person?

Gifta sig

Hej! Kan man gifta sig med samma person två gånger utan att begära ut skilsmässa först?

Vad har man för rättigheter som gift?

Som gifta är det viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det i just ert äktenskap. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt genom att skriva ett testamente.

 • Ansök om hindersprövning i god tid innan bröllopet – oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands behöver ni göra en hindersprövning.
 • Hur ska ni göra med efternamnen? Vill ni ändra efternamn behöver en ansökan skickas in till Skatteverket.
 • Se över era försäkringar – det är alltid bra att kolla upp vad som händer med försäkringarna när ni gifter er, är det något som behöver ändras?
 • Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?