:

Är det moms på avgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på avgifter?
 2. Får man ta moms på faktureringsavgift?
 3. Hur bokför jag faktureringsavgift?
 4. Får man lägga på faktureringsavgift?
 5. När ska man fakturera utan moms?
 6. Måste man ange moms på faktura?
 7. Vad bokförs på 6991?
 8. Är det moms på påminnelseavgift?
 9. När blir moms en kostnad?
 10. Vilka tjänster är momsbefriade?
 11. Varför får jag fakturaavgift på kivra?
 12. Måste man redovisa moms på faktura?
 13. Måste momsen stå på fakturan?
 14. Hur fakturerar man med moms?
 15. Får man ange pris utan moms?
 16. Vad är momsen på faktureringsavgifter?
 17. Kan en faktureringsavgift avses med olika momssatser?
 18. Hur ska du betala faktureringsavgiften?

Är det moms på avgifter?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Får man ta moms på faktureringsavgift?

Ett företag kan ta ut en faktureringsavgift på kundfakturor för att kompensera för merkostnader och uppmuntra till betalning via autogiro eller förskottsbetalning. 

Faktureringsavgifter måste vara avtalat i förväg så att kunden redan innan köptillfället är medveten om kostnaden. Detta avtalas i ett köpeavtal mellan säljare och kund. 

Hur bokför jag faktureringsavgift?

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan, detta för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura ådrar sig merkostnader i form av missade ränteintäkter, kreditrisker och utgifter för att driva in fordringar. Faktureringsavgifter syftar till att kompensera en redovisningsenhet för merkostnader avseende kreditbetalningar och för att uppmuntra kunder till förskottsbetalning.

Får man lägga på faktureringsavgift?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

När ska man fakturera utan moms?

Det är viktigt att tänka på att fakturans utformning skiljer sig beroende på om du skickar en faktura till dina kunder eller om du mottar en faktura från någon av dina leverantörer.

Har du momsbefriad verksamhet och skickar faktura till kund så ska ingen moms redovisas på fakturan. När du skapar en faktura i Bokio så väljer du momssats 0% på artikelraderna. Har du redan sparat eller importerat artiklar så går det att ändra momsen på dessa till 0%. Klicka på Lägg till ny rad och välj eller skapa en ny artikel.

Måste man ange moms på faktura?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Vad bokförs på 6991?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Är det moms på påminnelseavgift?

En betalningspåminnelse ska inte bokföras om originalhandlingen finns och är bokförd eftersom det är originalfakturan som utgör affärshändelsen. Däremot ska eventuellt påförd dröjsmålsränta eller restavgifter bokföras med betalningspåminnelsen som verifikation, dvs. en ny affärshändelse.

Påminnelseavgifter är inte momsbelagda. Se uppslagsordet Påminnelse i Rätt Moms.

När blir moms en kostnad?

När man har en fastighet där man aviserar hyran med utgående moms (hyresgäster som är momspliktiga) måste man i redovisningen ta hänsyn till förutbetalda hyror. Det vanligaste är att avierna ställs ut i förskott och om de också betalas i förskott så påverkar det momsdeklarationen.

Vilka tjänster är momsbefriade?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Varför får jag fakturaavgift på kivra?

Ingen blir glad av ett långt OCR-nummer. Den goda nyheten är att du smidigt betalar dina räkningar hos oss. Det går fort och du får full koll på dina betalningar.

Varje vecka sluter nya företag och myndigheter upp vid vår sida. När du skaffar Kivra blir hallmattan betydligt tommare.

Måste man redovisa moms på faktura?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Måste momsen stå på fakturan?

Preliminärskatten är baserad på den summa som antas intjänas under det kommande året. Det betyder att i början av varje inkomstår ska budgeten gås igenom och den förväntade inkomsten och möjligt överskott ska beräknas. När summan har uppgetts till Skatteverket räknar myndigheten ut hur mycket preliminärskatt som ska betalas och debiterar sedan en tolftedel varje månad.

Om du är anställd och har A-skatt är det din arbetsgivare som ska räkna ut och göra avdraget från din lön. Är du både anställd och driver egen firma ska du däremot använda dig av FA-skatt, som innebär att arbetsgivaren drar av skatten på din lön samtidigt som du själv ska betala preliminärskatten av din egen näringsverksamhet.

Hur fakturerar man med moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Får man ange pris utan moms?

Hej Eric,

Nej, som privatperson ska du kunna räkna med att företag anger priset inklusive moms, annars ska det tydligt framgå att priset är exklusive moms.

Vad är momsen på faktureringsavgifter?

Moms och beskattning Vid försäljning av varor och tjänster kan den utgående momsen uppgå till 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momssatsen på faktureringsavgifter beror på vilken momssats som gäller för de varor och tjänster som faktureringsavgifterna hänför sig till.

Kan en faktureringsavgift avses med olika momssatser?

Om en faktureringsavgift avser flera olika varor och tjänster med olika momssatser så skall den utgående momsen på faktureringsavgiften proportioneras i motsvarande mån. Om en redovisningsenhet säljer böcker med en momssats om 6 % så skall momssatsen för faktureringsavgiften sättas till 6 %.

Hur ska du betala faktureringsavgiften?

Faktureringsavgift är ett sätt att ta betalt för de administrativa kostnaderna. Du kan bara ta ut en faktureringsavgift av kunden om det har avtalats. Du bör själv kontrollera om du ska betala faktureringsavgift när du får en faktura.