:

Hur mycket är energiskatten på el?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är energiskatten på el?
 2. När infördes energiskatt på el?
 3. Hur mycket är skatt och avgifter på el?
 4. Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?
 5. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 6. Hur mycket höjs energiskatten 2023?
 7. När slopas energiskatten?
 8. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 9. Vad kostar elen utan skatt?
 10. Vad blir energiskatten 2023?
 11. Vilka får återbetalning el?
 12. Vem tjänar på de höga elpriserna?
 13. Vilken regering införde elområden?
 14. Vilka skatter sänks 2023?
 15. Hur stor blir elräkningen i januari 2023?

Hur mycket är energiskatten på el?

Fördelningen mellan kundens kostnader för elhandel, elnät samt skatter och avgifter är generell över längre tid och alltså inte dagsaktuell. Det är den situationen som beskrivs på denna sida, inklusive i broschyrerna längst ned på sidan. Pajdiagrammet visar medlevärdet för elområdena och baseras på SCB:s statistik för perioden januari 2020 till maj 2023.

Den genomsnittliga prisnivån har varierat kraftigt – med rekordlåga elpriser år 2020 som en följd av god hydrologi, mer installerad vind­kraft samt minskad efterfrågan som en följd av pandemin, vilket gav extremt låga priser i norr. Till följd av kriget i Ukraina fick vi sedan rekordhöga elpriser – i främst södra Sverige – från hösten 2021.

En mer dagsaktuell bild av elkostnadernas fördelning går att hitta här, se powerpoint "konsumentpriser och skatter". Se även SCB:s aktuella statistik som visar rådande elhandelspriser.

När infördes energiskatt på el?

1957 infördes förordningen om allmän energiskatt som med diverse ändringar levde vidare ända fram till EU-inträdet första januari 1995. Industriell rörelse med en förbrukning över 40 000 kWh beskattades fortsatt med 10% men nu tvingades även vanliga konsumenter att återigen börja betala skatt; denna gång 5% av beskattningsvärdet.

Till 1971 års beskattning ökade Gunnar Sträng skatten till 10% för alla. Prins Bertil vikarierade som regent och undertecknade förordningen oktober 1970 med “Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro: BERTIL”. Skattebetalarna blev i alla fall av med sina pengar på ett litet högtidligare sätt förr i tiden. 

1975 ändras skatten till två öre per kWh. Med den nya regeringsformen byts “konungen” ut mot “regeringen” och “förordning” mot “lag”. Finansministern heter dock fortfarande Gunnar Emanuel Sträng och har fortfarande hängslen och livrem och en säkerhetsnål över plånboken.

1981 har Mundebo ersatts av Rolf Wirtén, även han folkpartist. Han inför en Norrlandsrabatt för alla i de tre länen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland samt i Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län; Ljusdals kommun i Gävleborgs län; Torsby kommun i Värmlands län och Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun i Dalarnas län. De får framöver betala tre öre i elskatt per kWh istället för fyra öre. 

1982 vinner socialdemokraterna valet och Kjell-Olof Feldt höjer skatten två gånger under mandatperioden. Skatten nästan fördubblas från 4 öre till 7,2 öre/kWh för vanliga konsumenter. Löntagarfonder må han ha skaldat om som ett jävla skit, men elskattshöjningar baxade han gladeligen igenom riksdagen.

Inför 1987 tas begränsningen om 40 000 kWh bort och all industriell användning ges en rabatt. Den är dock ganska begränsad. Industrin betalar 5 öre, konsumenter i delar av Norrland 6,2 öre och konsumenter i resten av Sverige 7,2 öre.

Hur mycket är skatt och avgifter på el?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

Skatteverket har sedan många år tillämpat tolkningen att den industriella verksamheten måste vara den huvudsakliga verksamheten i bolaget för att rätt till återbetalning av energiskatt på el och bränslen ska beviljas.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Skattebetalarna beräknar att staten kommer att dra in 15–25 miljarder kronor extra den kommande vintern på grund av elkrisen. Det är pengar som direkt tas från företag och hushåll.

– Det är en helt orimlig situation och beror helt enkelt på att staten kunnat göra det. Läget vi sitter i är dessutom i stor utsträckning konstruerat av politiska beslut. Självklart spelar Putins avstängda gaskranar in men vi har stängt fungerade baskraft i form av kärnkraft och det är uppenbart att det orsakat högre elpriser, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna till TN.

Hur mycket höjs energiskatten 2023?

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.

När slopas energiskatten?

Om du brukar få stora belopp tillbaka i skatteåterbäring kan du ansöka om jämkning via Skatteverket. Rent konkret betyder det att din arbetsgivare drar mindre skatt på din månadslön, så du får en större summa in på kontot varje månad. Hur mycket mer pengar du får ut är väldigt individuellt och beror mycket på dina inkomster, bidrag, kapitalvinster, räntekostnader och allt däremellan.

För att se vad som gäller för just dig är det enklast att gå igenom ansökningsstegen via Skatteverkets e-tjänst, se till att ha din deklaration och senaste lönespecifikation nära till hands.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. På den här sidan går vi igenom samtliga delar i vad du betalar för.

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. Kostnaderna som du har för din el grundas på två delar, dels så betalar du för nätet som du är ansluten till och dels betalar du för elhandelsfakturan. Det är kWh priset till elhandlaren som går att påverka och som de flesta jämför när de ska byta elavtal. Är du endast intresserad av att endast veta spotpriset, läs mer på sidan spotpris el.

 • Elnätsfakturan: I denna ingår samtliga kostnader som är relaterade till att transportera elen hem till dig och skatt.
 • Elhandelsfakturan: Här ingår inköpskostnaderna för din el samt marginalen som ditt elbolag tar ut och skatt.
 • Vad kostar elen utan skatt?

  Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

  De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

  Vad blir energiskatten 2023?

  Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

  De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

  Vilka får återbetalning el?

  I e-tjänsten Punktskatt – återbetalning ansöker du om återbetalning av skatt på el och bränsle som du förbrukat i din verksamhet. För att kunna få återbetalning behöver du skicka in din ansökan så att Skatteverket får den inom tre år efter utgången av det kalenderår, den kalendermånad eller det kalenderkvartal som ansökan avser. Du kan inte ansöka om återbetalning genom att skicka in en ansökan på papper eller via mejl.

  När du ansöker om återbetalning för landström behöver du dock använda en pappersblankett, se rubriken Landström.

  I e-tjänsten registrerar du din återbetalningsansökan med e-legitimation. Välj det företag eller den person som du ska ansöka om återbetalning för, om du inte ska ansöka i ditt eget personnummer. För att få ansöka för ett företag ska du vara behörig firmatecknare eller ombud för återbetalning av punktskatt – det räcker inte att vara exempelvis deklarationsombud. Du behöver även vara ombud om du ska ansöka för en annan person. Det går endast att ange de organisationsnummer eller personnummer som du är ombud för.

  Din återbetalning betalas ut till ditt skattekonto när Skatteverket har fattat beslut om återbetalning. En eventuell utbetalning från skattekontot sker vanligtvis i samband med skattekontots månadsavstämning.

  Vem tjänar på de höga elpriserna?

  Olika fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du det är svårt att förstå elräkningarna och vad det faktiskt är du betalar för? Och vem är det som tjänar mest pengar på höga elpriser?

  Vi börjar med att förklara skillnaden mellan elnätsbolaget och elhandelsbolaget:

  Vilken regering införde elområden?

  Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. På olika elbörser i Europa möts säljare och köpare. Huvuddelen av affärerna avser förbrukning av el dagen efter. Men en viss del av handeln sker samma dag som elen förbrukas. Däremot är det mindre vanligt med långa kontrakt.

  – I princip har vi idag en europeisk marknad för el. Det är mindre relevant att tala om en svensk elmarknad. Elnäten är hopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser. Men så har det inte alltid varit.

  Vilka skatter sänks 2023?

  Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

  • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
  • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

  Hur stor blir elräkningen i januari 2023?

  Elräkningarna i vinter kan mycket väl skena i väg till att landa på mer än 15 000 kronor i månaden.

  Åtminstone för en eluppvärmd standardvilla, rapporterar Dagens Nyheter.