:

Kan man köpa från Ebay till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa från Ebay till Sverige?
 2. Måste man betala tull från Ebay?
 3. Hur vet man om man måste betala tull?
 4. Hur slipper man tullavgift?
 5. Måste man betala Importmoms?
 6. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 7. Vilka varor betalar man tull på?
 8. Hur mycket är tullavgiften?
 9. Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?
 10. Vad händer om man inte betalar tull avgift?
 11. Hur mycket kostar det att ta emot ett paket från USA?
 12. När behöver man inte betala tullavgift?
 13. Vad händer om jag inte vill betala tull?
 14. Vem ska betalar tull vid import?
 15. När är det inte tullavgift?

Kan man köpa från Ebay till Sverige?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Måste man betala tull från Ebay?

Undrar om ni som brukar beställa mobiltillbehör från ebay har råkat ut för samma sak.

Skulle gärna betala 25%moms innan, men det finns ingen möjlighet att göra det tror jag..Problemet är att om man köpte tex ett displayskydd för 20kr och torskar i tullen så får man betala 2.50 i moms och ca 250kr i hanteringsavgift.

Hur vet man om man måste betala tull?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur slipper man tullavgift?

Du behöver alltid betala tull och moms(förutsatt vissa värden), men det är slumpen som avgör om en tullare norpar ditt packet på terminalen för att värdera ditt paket. Att det skulle finnas någon i det här landet som vet hur man själv deklarerar införseln i efterhand tvivlar jag på. Bara att tacka och ta emot när man väl slipper. Själv kom jag undan med ett par tofflor från Kina! Värde? 20 riksdaler kanske? 2200kr får ändå anses vara ett ok pris. Inget att gräma sig över imo!

Det är mot regelverket att diskutera huruvida man slipper betala tull och moms då det även är mot lagen. Enda du kan göra för att slippa betala tull och moms är att handla inom EU. Med andra ord så ska du alltid räkna med +25%+någon hundring extra när du handlar utanför EU-området så du kanske slipper bli överraskad nästa gång.

Måste man betala Importmoms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Om du inte betalar din tullräkning i tid skickar Tullverket en betalningspåminnelse med påförd dröjsmålsränta.

Vilka varor betalar man tull på?

Tullavgifter finns för att priset på olika varor inte ska skilja sig för mycket mellan olika länder och för att EU i vissa fall vill uppmuntra till köp av varor från europeiska företag. Hur mycket du behöver betala i tullavgift beror därför på vilken typ av vara det är, vad den kostar och vilket land den skickas ifrån. Det är viktigt att du tar reda på tullavgiften innan du handlar så att du inte överraskas av att det kostar mer än förväntat.

Hur mycket är tullavgiften?

När du beställer varor från Storbritannien, ska du fr.o.m. 1.1.2021 förtulla alla försändelser som levereras från Storbritannien och betala mervärdesskatt som i allmänhet är 24 procent. Du kan också bli tvungen att betala en tullavgift för din försändelse. En tullavgift (s.k. allmän tull) uppbärs i regel för alla försändelser värda mer än 150 euro som skickas från områden utanför EU. 

Vid fastställandet av skatten och tullavgiften är det inte avgörande i vilket land nätbutiken är belägen, utan från vilket land varan levereras till dig, om varan levereras oförtullad och vilket som är varans verkliga ursprungsland. Med tullräknaren räknar du ut en uppskattning av kostnaderna för dina uppköp. 

Du kan förtulla försändelsen på nätet i Tullens förtullningstjänst eller köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?

Om du köper varor från länder utanför EU:s tullunion gäller följande:

 • För varor värda upp till 1 500 kronor tillkommer en momshanteringsavgift på 75 kronor.
 • Om varan är värd mer än 1 500 kronor ligger avgiften på 125 kronor. Den högre avgiften täcker också kostnaden för tulldeklarationen.

Utöver avgiften ska dessutom moms betalas. Normalt ligger den på 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader.

När ditt paket ankommer till Postnord i Sverige registreras det. Därefter skickas en avisering ut till mottagaren via sms eller brev med betalningsinstruktioner. Där framgår hur lång tid man har på sig att betala innan varan skickas tillbaka till avsändaren. Man har alltid åtminstone 14 dagar på sig att betala.

Ett mobilskal köpt från Kina som tidigare kostade 40 kronor kommer nu att kosta 50 kronor, plus avgiften på 75 kronor. Det nya totalpriset blir alltså 125 kronor.

Vad händer om man inte betalar tull avgift?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Hur mycket kostar det att ta emot ett paket från USA?

Här hittar du information om vad som gäller när du som företag tar emot försändelser från andra länder eller importerar varor, till exempel handlar på nätet.

När behöver man inte betala tullavgift?

Alla varor har en egen varukod. Varukoden påverkar storleken på tullavgiften som ska betalas för varan. För varor med vissa varukoder behöver man inte betala någon tullavgift överhuvudtaget.

Tullvärdet är ett belopp som vanligtvis utgörs av varans inköpspris och transportkostnader.

Varukoden och tullvärdet påverkar tullavgiftens storlek. Tullavgiften är vanligtvis en procentandel av tullvärdet. I detta fall talar man om värdetull. En tullavgift som anges per kilo eller liter kallas för mängdtull. 

Vad händer om jag inte vill betala tull?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Vem ska betalar tull vid import?

EU är en tullunion. Medlemmarna i tullunionen har en gemensam handelspolitik och gemensamma regler och tullar för varor som kommer från länder utanför unionen. Inom tullunionen finns inga tullar mellan länderna. För att en tullunion ska fungera behövs två viktiga komponenter; en gemensam tulltaxa och en gemensam tullagstiftning.

När är det inte tullavgift?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala