:

Är det trängselskatt på Essingeleden?

Innehållsförteckning:

 1. Är det trängselskatt på Essingeleden?
 2. Är det tull på Essingeleden?
 3. Hur kan man undvika trängselskatt?
 4. Vilka tider betalar man inte trängselskatt?
 5. När kom trängselskatt på Essingeleden?
 6. Var börjar Essingeleden?
 7. Var börjar och slutar Essingeleden?
 8. Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?
 9. Måste elbilar betala trängselskatt?
 10. Hur får man kvitto på trängselskatt?
 11. Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?
 12. När är Essingeleden avstängd?
 13. Varför är det gupp på Essingeleden?
 14. Finns det trängselskatt i Tyskland?
 15. Vad händer med trängselskatt vid ägarbyte?

Är det trängselskatt på Essingeleden?

Publicerad: 31 jul 2015, kl 10:48

Med att trängselskatt nu införs på Essingeleden, den stora genomfartsleden genom Stockholm, kommer nu de flesta som ska passera huvudstaden behöva betala. Men det finns alternativa vägar om du inte vill hamna i trängseln på Essingeleden, och på köpet kan du få en skärgårdsupplevelse.

Är det tull på Essingeleden?

Om du kör på Essingeleden, E4, och passerar både  trafikplats Fredhäll och Kristineberg betalar du trängselskatt (en passage) för Essingeleden.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Bara i år har Transportstyrelsen noterat över 15 000 passager med manipulerad registreringsskylt i Göteborg. Totalt under den tiden som trängelskatten funnits på Västkusten är den siffran uppe i omkring 70 000.

Det är – av naturliga skäl – vid de större vägarna som problemet är vanligast.

Allra flest fusk sker vid betalstationerna vid Ringömotet, tätt följt av den på Älvborgsbron och på E6/E20 Kungsbackaleden.

Vilka tider betalar man inte trängselskatt?

Glöm inte brukarkort när du kör en bil du inte står som ägare på.

Trängselskatten delas upp i högsäsong där högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor samt lågsäsong där högsta beloppet är 105 kronor. Högsäsongen gäller från 1 mars till dagen före midsommarafton och 15 augusti till 30 november. Lågsäsongen är övrig tid.

När kom trängselskatt på Essingeleden?

En lokal folkomröstning angående införandet av trängselskatt i Stockholm ägde rum i samband med riksdagsvalet 2006. För att ge de valberättigade en realistisk bakgrund genomfördes ett fullskaleförsök med trängselskatt från 3 januari 2006 till 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Kostnaderna för försöket hamnade på 1,8 miljarder kronor.[8]

Opinionen var innan Stockholmsförsöket starkt mot trängselskatter i Stockholm och i de kommuner som genomfört omröstningar hade trängselskatter mycket tydligt avvisats. Enligt flera opinionsundersökningar svarade en stor majoritet av befolkningen i såväl Stockholms län, Stockholms stad och Stockholms innerstad "nej" på den raka frågan om ja eller nej till trängselskatt.

En majoritet (51,5 %) röstade dock ja till trängselskatt i Stockholms kommun. I kringliggande kommuner röstade en majoritet mot permanent trängselskatt. Resultatet av folkomröstningen har diskuterats och tolkats på många olika sätt. Trängselskatt infördes permanent den 1 augusti 2007. Beslutet fattades av riksdagen och den skatt som tas ut är statlig.[9]

De stadsdelar som är belägna inom området för trängselskatten är: Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Norrmalm, Skeppsholmen, Vasastaden, Östermalm, Hjorthagen, Ladugårdsgärdet, Norra Djurgården, Kungsholmen, Kristineberg, Stadshagen, Fredhäll, Marieberg, Stora Essingen, Lilla Essingen och Djurgården.

Från Johanneshovsbron i syd till Ekhagen i norr och från Ropsten i öst till Stora Essingen i väst, finns sammanlagt 20 olika betalstationer runt om i Stockholm som är relaterade till trängselskatten[11]. Sedan 1 januari 2016 gäller även trängselskatt på E4/Essingeleden[12].

Var börjar Essingeleden?

The road was inaugurated on 21 August 1966 by Tage Erlander[1] with two temporary lanes in each direction on the western half of the road, as Sweden was about to switch over to right-hand sided traffic the next year. The road was fully operational in September 1967 after Sweden had switched over to right-hand side traffic, and Essingeleden became the first six-lane motorway in Sweden.

During the 1990s, the road was repainted from six lanes to eight lanes to increase the capacity.

Essingeleden has on several occasions been included in plans to create a ring road around Stockholm, but the ring road is only very slowly being built. Not much happened 1966–2000, but then the Southern Link (opened 2004) and the Northern Link (opened 2015) were built.

A new parallel motorway is under construction further west, "Förbifart Stockholm". It will have several tunnels and will be very expensive, around 25 billion SEK. The Stockholm congestion tax (gross tax amount 800 MSEK/year) is supposed to be used for this and other road and public transit projects in Stockholm. The construction started in 2014 after several years of debating and planning.

Var börjar och slutar Essingeleden?

Häromkvällen kom min son glatt inspringande och berättade stolt att han sålt jultidningar för ytterligare en tusenlapp. Han tog fram tabellerna från Svenska Julförlaget och konstaterade besviket att han bara tjänat en hundralapp till. “Hur är det möjligt”, tänkte hans far och började titta mer noggrant på förlagets tabeller. Det visar sig att det bakom tabellerna döljer sig en rafflande historia om hur barn vilseleds, men också hur man kan köpa julklappar till hela släkten utan att betala en krona.

Det första man direkt slås av i materialet är att det är mycket lönsamt att sälja jultidningar om man säljer riktigt mycket. Säljer man för 15000 kronor får man 12000 kronor i provision. Väljer man premier kan man få ännu lite mer (eftersom förlaget kunnat köpa in dessa förmånligt). Till exempel kan man få ett presentkort på Stadium värt 16000 kronor om man säljer för 15000 kronor. “Hur är det möjligt”, tänker återigen far och börjar omedelbart fundera på eventuella arbitragemöjligheter. (Planerar man att ändå köpa en cykel för 16000 kronor på Stadium kan man alltså få jultidningar till ett värde av 15000 kronor utan kostnad, vad man nu ska med dem till.)

Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som tas ut när en bil kör förbi en betalstation vid en viss tidpunkt. Principen är att det är dyrare att passera under rusningstrafik, till exempel morgnar och eftermiddagar, och billigare under resten av dagen. Systemet finns för närvarande på två platser i Sverige: Stockholm och Göteborg.

Måste elbilar betala trängselskatt?

Men med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Både i Sverige och i andra länder finns därför en diskussion om att införa en skatt per körd kilometer. Det skulle ske genom att övervaka bilar via tekniska system.

Men det är en dålig idé, bland annat eftersom det blir dyrbart att kontrollera så att ingen fuskar. Det menar Maria Börjesson, adjungerad professor vid Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I en ny studie föreslår hon och forskarkollegor en annan lösning, nämligen att fler betalar trängselskatt. Oavsett hur bilar drivs, resonerar forskarna, orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Förmodligen kommer trängseln även att öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

För att undersöka hur en trängselskatt skulle kunna se ut i framtiden har forskarna gjort en simulering av den tänkta trafiksituationen på alla vägsträckor i Mälardalen år 2040. Då kommer nästan alla bilar troligen att vara eldrivna. Området valdes eftersom där finns både landsbygd och städer av olika storlek. Graden av urbanisering liknar Nederländerna och Storbritannien.

Simuleringen visar att den stora trängseln, precis som idag, uppstår vid vissa tider och platser kring Stockholm och Uppsala medan de flesta vägsträckor har liten eller ingen trängsel alls.

Hur får man kvitto på trängselskatt?

Här försöker vi att ge svar på några av de vanligaste frågorna som kan tänkas uppstå i samband med tjänsteresor.

Måste vi använda resebyrån vid bokning av resor?Ja, att använda ramavtal är vi som anställda på en statlig myndighet skyldiga att göra enligt LOU, antingen egenupphandlade avtal eller de avtal som statens inköpscentral har upphandlat. Det gäller alla produktområden inte bara resor. En mycket viktig synpunkt är att HB ska ur säkerhetsaspekter veta var medarbetare befinner sig då man är på tjänsteresa.

Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten.

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, till exempel en mobiltelefon, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper in det.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för inkomståret 2022).

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2022 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

När är Essingeleden avstängd?

På- och avfarten vid trafikplats 157 på Gröndalsbron kommer att vara avstängd under tiden vi arbetar. Det betyder att du som kör bil behöver ta andra vägar för att komma till och från Gröndal via E4/E20, Essingeleden. Vi hänvisar dig att ta dig till eller från Essingeleden via på- och avfart vid trafikplats Nybohov. Följ orange vägvisning så kommer du rätt. Du kan se omledningen på kartan.

Avstängningen innebär även att en del bussar kommer att behöva ta andra vägar. Kontakta SL för mer information.

Varför är det gupp på Essingeleden?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information

Alltid aktiv

Finns det trängselskatt i Tyskland?

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Vad händer med trängselskatt vid ägarbyte?

Ett landsnummer är det nummer som du slår efter utlandsprefixet "00" eller "+". Du behöver alltid slå ett landsnummer först för att hamna i rätt land.

I Sverige och de flesta andra länder ska alla siffror (landsnummer, riktnummer, abonnentnummer) numera slås i en direkt följd. Dock kan det för vissa länder förekomma att man fortfarande behöver invänta kopplingston mellan grupper, innan man slår siffrorna i nästa grupp.

Ett landsnummer kan bestå av 1, 2 eller 3 siffor. Se nedan för hur många siffror som respektive land har i sitt landsnummer.