:

Vad är skillnad mellan arbetstillstånd och uppehållstillstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnad mellan arbetstillstånd och uppehållstillstånd?
 2. Har man arbetstillstånd om man har uppehållstillstånd?
 3. Är arbetstillstånd och uppehållstillstånd samma sak?
 4. Kan man ha uppehållstillstånd utan arbetstillstånd?
 5. Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?
 7. Vad krävs för att få arbetstillstånd?
 8. Är det lätt att få arbetstillstånd?
 9. Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?

Vad är skillnad mellan arbetstillstånd och uppehållstillstånd?

För brittiska medborgare som reser till Sverige från och med 1 jan 2022 gäller reglerna för icke-EU medborgare, se nedan.

Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus upphörde 31 december 2021. Vissa grupper har fortfarande möjlighet att ansöka om uppehållsstatus, se information om/för brittiska medborgare på Migrationsverkets sida.

 • Visum
 • Arbetstillstånd eller ej?
 • Uppehållstillstånd och Mottagningsavtal
 • Arbetstillstånd
 • FAQ om arbetstillstånd
 • Ansöka via relocationföretag
 • Doktorander som inte är EU-medborgare

Har man arbetstillstånd om man har uppehållstillstånd?

För brittiska medborgare som reser till Sverige från och med 1 jan 2022 gäller reglerna för icke-EU medborgare, se nedan.

Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus upphörde 31 december 2021. Vissa grupper har fortfarande möjlighet att ansöka om uppehållsstatus, se information om/för brittiska medborgare på Migrationsverkets sida.

 • Visum
 • Arbetstillstånd eller ej?
 • Uppehållstillstånd och Mottagningsavtal
 • Arbetstillstånd
 • FAQ om arbetstillstånd
 • Ansöka via relocationföretag
 • Doktorander som inte är EU-medborgare

Är arbetstillstånd och uppehållstillstånd samma sak?

1 § Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och3. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Ett arbetstillstånd ska sökas av personer med arbetsuppgifter som i huvudsak inte inkluderar forskning. Det är innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte befattningen. Till exempel kan det bli så att en förste forskningsingenjör ska ha ett arbetstillstånd om de ska arbeta i huvudsak eller ett uppehållstillstånd om de ska forska i huvudsak.

Kan man ha uppehållstillstånd utan arbetstillstånd?

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?

Följande inlägg har skrivits av Erik a k a Migrationsguru, a k a vår vän i nöden. Han ska få julklappar. Håll till godo:

Efter att ha försökt stilla några oroliga hjärtan, skrivit rapport till rektor och suttit med i diverse samverkansfora för att dels förstå den nya lagändringen, dels diskutera vad man kan göra åt den, återkommer jag nu till er med hopp om att skina lite ljus på situationen som rör ändringen av kraven för att få permanent uppehållstillstånd (PUT). Håll i er för det är en något mastig läsning!

Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

1. Arbetsgivaren initierar ansökan Din arbetsgivare i Sverige initierar ansökan om arbetstillstånd genom att fylla i ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver information om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och din e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den mailadress du ger din arbetsgivare tills du har fått ett beslut om din ansökan. Migrationsverket kommer att använda denna e-postadress för att kommunicera med dig under hela ansökningsperioden.

2. Du får ett mejl När din arbetsgivare har genomfört ett anställningserbjudande får du ett mejl med information om hur du ansöker om arbetstillstånd.

Är det lätt att få arbetstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?

Migrationsverket arbetar för att göra prövningen av arbetstillstånd smidigare och mer förutsägbar. Men hur långa är handläggningstiderna egentligen? Och varför kan man få vänta på tillstånd?

De flesta som söker tillstånd för att få komma till Sverige och arbeta får sin ansökan avgjord inom fyra månader. Men vissa ärenden tar längre tid och myndigheten har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med det. Målet är att inga ärenden ska ta längre tid än fyra månader, vilket motsvarar den förordningsstyrda handläggningstiden.

Migrationsverket har sedan några år infört ett snabbspår för företag som uppfyller vissa krav – det är de så kallade certifierade företagen. Där ska handläggningstiden vara förutsägbar och kort; tio dagar är det mål verket satt upp för flera år sedan. Andelen certifierade företag har vuxit och det pågår en översyn av kraven för certifiering för att verksamheten ska klara ett läge med fler inkomna ärenden, ändrad lagstiftning och nya uppdrag från regeringen