:

Kan man ta ut pengar från eget pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pengar från eget pensionssparande?
 2. Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?
 3. Kan jag ta ut pensionspengar?
 4. När får man ta ut pensionsförsäkring?
 5. Är pensionssparande skattefritt?
 6. Vad händer med pensionssparande om man dör?
 7. När kan man ta ut sin privata pensionssparande?
 8. Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?
 9. Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?
 10. Hur mycket pension får man ta ut?
 11. Hur mycket kan man ta ut i pension?
 12. Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?
 13. Vem får mina pensionspengar när jag dör?
 14. Vem ärver mitt pensionssparande?
 15. Hur länge räcker 1 miljon i pension?
 16. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?
 17. Vad är långsiktigt pensionssparande?
 18. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 19. Hur mycket kan du spara till din tjänstepension?

Kan man ta ut pengar från eget pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?

Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

Kan jag ta ut pensionspengar?

Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

När får man ta ut pensionsförsäkring?

Från och med år 2023 kan du tidigast ta ut din inkomst- och premiepension från 63 års ålder. Det berör dig som är född 1961 och 1962.

Om du har rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg kan du tidigast få det utbetalt från 66 års ålder. Du kan också ansöka om bostadstillägg tidigast från 66 års ålder. Det berör dig som är född 1958 och 1959.

När riktåldern införs rekommenderas du att vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Allt för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan du tidigast få dessa från den riktålder som gäller för dig.

Är pensionssparande skattefritt?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Vad händer med pensionssparande om man dör?

Omställningspension betalas ut av Pensionsmyndigheten till efterlevande partner vid dödsfall. Den betalas månadsvis under ett år eller tills det yngsta barnet fyller 12 år. För att få omställningspension måste vissa saker uppfyllas exempelvis ska du vara under 65 år och bott ihop med den avlidne de senaste fem åren. Ni ska ha varit gifta, registrerade partners eller varit sambo med barn. Sambor utan barn kan inte få omställningspension.

Om du är osäker på om rätt person står som förmånstagare på de försäkringar du har, både de via arbetet och privata, så kan du skriva nytt förmånstagarförordnande, en blankett där du namnger en eller flera personer. Det är speciellt viktigt att tänka på om familjesituationen har förändrats. Vad som betalas ut till de efterlevande från de olika pensionsdelarna och det egna pensionssparandet fungerar på olika sätt:

När kan man ta ut sin privata pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

Hur mycket pension får man ta ut?

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand. Din ålder och hur många procent du tar ut påverkar hur mycket du får ut.

- Väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Hur mycket kan man ta ut i pension?

Att ta ut hela, eller delar av, din pension och fortsätta jobba kan vara en bra idé. Då tjänar du inte bara extra pengar, utan fortsätter även att tjäna in till din allmänna pension. Med det finns några saker kring skatter och uttagsregler du bör ha koll på.

Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?

Du som har ett pensionssparande undrar kanske vad som händer med dina pensionspengar om du dör innan utbetalningen har startat?

Vem får mina pensionspengar när jag dör?

Månaden efter att du dör upphör utbetalningen av den allmänna pensionen, resterande pensionspengar omvandlas till arvsvinster som tilldelas andra pensionssparare i samma ålder som du.

Vem ärver mitt pensionssparande?

Den viktiga frågan är givetvis inte hur stort ditt pensionskapital bör vara utan vad det innebär i form av framtida pensionsutbetalningar. Att räkna ut detta är endast något som berör dig som har premiebestämd tjänstepension.

Om du, som i exemplet ovan, är 65 år gammal och har en lön på 31 700 kr/månad bör din samlade tjänstepension vara runt 1,3 miljoner kronor. Om du vid pensioneringen placerar detta i en räntefond som avkastar 2 procent/år och tar ut hela tjänstepensionen under 20 år innebär detta cirka 6 500 kronor/månad före skatt.

Till det kommer en allmän pension på runt 15 000 kr/månad. Det innebär att du då kommer att få ut cirka 21 500 kr/mån före skatt de första 20 åren som pensionär vilket är i linje med genomsnittet då en medelpensionär i dag får ut ungefär 18 000 kr/månaden efter skatt.

Hur länge räcker 1 miljon i pension?

Den viktiga frågan är givetvis inte hur stort ditt pensionskapital bör vara utan vad det innebär i form av framtida pensionsutbetalningar. Att räkna ut detta är endast något som berör dig som har premiebestämd tjänstepension.

Om du, som i exemplet ovan, är 65 år gammal och har en lön på 31 700 kr/månad bör din samlade tjänstepension vara runt 1,3 miljoner kronor. Om du vid pensioneringen placerar detta i en räntefond som avkastar 2 procent/år och tar ut hela tjänstepensionen under 20 år innebär detta cirka 6 500 kronor/månad före skatt.

Till det kommer en allmän pension på runt 15 000 kr/månad. Det innebär att du då kommer att få ut cirka 21 500 kr/mån före skatt de första 20 åren som pensionär vilket är i linje med genomsnittet då en medelpensionär i dag får ut ungefär 18 000 kr/månaden efter skatt.

Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

 • En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Vad är långsiktigt pensionssparande?

 • Om du är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare, men ändå vill spara privat till din framtida pension, finns det olika sätt att spara på. Två exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

 • Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Hur mycket kan du spara till din tjänstepension?

 • Har du inte en tjänstepension via din anställning, eller är företagare, kan du själv behöva spara extra till din pension. Du bör då spara 4,5-6 procent av din lön upp till 41 750 kronor i månadslön (2020) för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension.