:

Hur bokför man utrangering av inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man utrangering av inventarier?
 2. När ska man utrangera?
 3. Vad gör man med avskrivna inventarier?
 4. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 5. Vad är en utrangering?
 6. Måste man skriva av på inventarier?
 7. Hur bokför man försäljning av inventarier?
 8. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 9. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 10. När är det en anläggningstillgång?
 11. Får man kostnadsföra inventarier direkt?
 12. Hur vet man om man får skriva av inventarier direkt eller inte?
 13. Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?
 14. Måste man bokföra inventarie?
 15. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Hur bokför man utrangering av inventarier?

Som butikssäljare går du oftast under kollektivavtal genom handels vilket bestämmer lägsta löner för olika åldrar. Det är dock inte lag på att en arbetsgivare ska ha ett kollektivavtal och gräns för lägsta löner, så se alltid till att kolla med din arbetsgivare vad som gäller på just den arbetsplatsen.

Som exempel har ICA kollektivavtalet med handels vilket innebär att du som butikssäljare ska ha rätt till en lägsta lön. På ICA ska man alltså som 18 åring minst tjäna 136,83 kronor i timmen eller 22 713 kronor i månaden. På lönfokus.se kan du läsa mer om hur mycket man tjänar på ica. Se tabell nedan på kollektivavtal för ytterligare information om lön.

På Ratsit.se kan du se någons lön på en minut – helt anonymt. Köp 10 lönekollar just nu för 59 kr!

När ska man utrangera?

Avdrag för utrangering av en byggnad ska ske först när hela byggnaden har rivits eller på annat sätt totalförstörts.

Vad gör man med avskrivna inventarier?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Vad är en utrangering?

Har en tillgång gått sönder eller på annat sätt förlorat sitt värde ska den utrangeras. Det gör du genom att klicka på tillgången i listan och sedan på verktyget Utrangera som du hittar uppe i högra hörnet. 

Ange datum för transaktionen samt ev. anteckning. Klicka sedan på OK. När utrangeringen är gjord sätts det bokförda värdet till 0 och en verifikation kommer att skapas. Tillgången kommer då inte längre gå att skriva av. I listan blir tillgången grönmarkerad och får status Utrangerad.

Måste man skriva av på inventarier?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Hur bokför man försäljning av inventarier?

Försäljning av inventarier skall bokföras på ett något annorlunda sätt än vanlig försäljning. Det beror på att du behöver ta hänsyn både till inventariens bokförda värde och de ackumulerade avskrivningar som är gjorda på de inventarier du säljer.

Hur vet jag om jag säljer med vinst eller förlust? ▾

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Avskrivning är en metod för att fördela kostnaderna för en investering över en längre tidsperiod. Genom avskrivningar, kan företag sänka sina nuvarande inkomster och därmed sina skattekostnader. Det innebär att företaget kan dra av utgifterna för inköpet av inventarier över en period på flera år. På så sätt blir inventarierna kostnadsförda i den takt de används och förbrukas.

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Utgifter för mobiltelefoner kan skattemässigt klassificeras som anläggningstillgångar, varulager, förbrukningsinventarier eller skattepliktiga förmåner beroende på vad syftet med anskaffningen är.

Mobiltelefoner är anslutna till mobiltelefonnätet via radiovågor och det innebär att de utgör ett medel för flexibel kommunikation som gör att personer kan vara nåbara nästan överallt på jorden. Användningsområdet för mobiltelefoner är större än enbart telekommunikation och utgör viktiga arbetsredskap i näringsverksamheter för många människor.

När är det en anläggningstillgång?

Följande föreskrifter ska tillämpas vid bokföring av leverantörsfakturor avseende anläggningar och inventarier. Se även lathunden Redovisning av anläggningar och inventarier.

En anläggningstillgång är en tillgång som uppfyller samtliga dessa tre kriterier:

Får man kostnadsföra inventarier direkt?

Du kan ju, om du vill, välja att aktivera (bokföra som tillgång, typ inventarie) även så "billiga" inventarier som dom för 4 000 kr. Pratar vi aktiebolag så är väl den ekonomiska livslängden viktigare än beloppet, d.v.s har dom ett värde under en längre tid. Har dom inte det och du aktiverar dom så innehåller balansräkningen övervärderade inventarier och det bryter mot lite försiktighetsregler som man skall följa i redovisningen av ett aktiebolag. Samt att du "lurar" kreditgivare att bolaget har ett högre värde än det verkligt. I en enskild firma så kan du väl göra lite hur du vill typ. Men som sagt, om en inventarie kostar mindre än 22 749 kr ex MVs (2018 års värde) så kan du, om du vill, dra av den kostnaden direkt. Sedan skall man även ta hänsyn till ekonomisk livsläng, d.v.s hur länge kan du använda den i verksamheten. Här blir det lite märkligt för en kortare livslängd än 3 år ger också direktavdrag. Sedan har vi kortaste möjliga tid skattemässigt på 5 år. Tiden mellan 3 och 5 år "finns inte". Föreslår att du kontaktar en redovisningskonsult och diskuterar det här. Och kanske tar lite hjälp. För tycker du det här är krångligt då skulle du se alla momsregler, skatteregler, avdragsregler, bokföringslag, ev aktiebolagslag m.m som du också skall följa. Vi i branschen har svårt att hänga med, som lekman har du inte en chans. Och det finns inga molnlösningar som fixar det här åt dig, ingen support som kan hjälpa dig då det är du som måste känna till att du måste fråga... Lycka till....

Hur vet man om man får skriva av inventarier direkt eller inte?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Måste man bokföra inventarie?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".