:

Kan man bli återbetalningsskyldig av lön?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli återbetalningsskyldig av lön?
 2. Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?
 3. Hur kan man få Löneskuld?
 4. Hur betalar man tillbaka Löneskuld?
 5. När blir man återbetalningsskyldig?
 6. Vad händer om jag inte får min slutlön?
 7. Kan man bli återbetalningsskyldig till jobbet?
 8. Vad gör man om lönen inte stämmer?
 9. Vad händer om ett företag inte kan betala ut lön?
 10. Kan arbetsgivaren kräva tillbaka pengar?
 11. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 12. Hur vet jag om jag är återbetalningsskyldig?
 13. Är jag återbetalningsskyldig?
 14. Vad får man i slutlön efter uppsägning?
 15. När ska slutlönen betalas ut?

Kan man bli återbetalningsskyldig av lön?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som innehåller bestämmelser om så kallade "misstagsbetalningar". Relevant reglering finns istället i praxis (rättsfall) och i allmänna principer.

Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?

En löneskuld uppstår när företaget har betalat ut felaktig lön till arbetstagaren. Detta kan förekomma vid olika situationer t.ex. förskottssemester, ändring av sysselsättningsgrad under arbetsperioden, skifte från släpande timlön till månadslön, eller att frånvaro har rapporterats felaktigt.

Hur kan man få Löneskuld?

Det kan hända att en mottagare under innevarande år blir skyldig att betala tillbaka ersättning som felaktigt har betalats ut. Det kan t.ex. avse för mycket utbetalad lön. I samband med återkravet ska utbetalaren rätta arbetsgivardeklarationen (individuppgiften) för den eller de månader som återkravet avser (26 kap. 40 § SFL). Detta innebär att personen får korrekta uppgifter förifyllda i sin deklaration som sedan ligger till grund för personens beskattning.

Hur betalar man tillbaka Löneskuld?

En löneskuld uppstår när företaget har betalat ut felaktig lön till arbetstagaren. Detta kan förekomma vid olika situationer t.ex. förskottssemester, ändring av sysselsättningsgrad under arbetsperioden, skifte från släpande timlön till månadslön, eller att frånvaro har rapporterats felaktigt.

När blir man återbetalningsskyldig?

En löneskuld uppstår när företaget har betalat ut felaktig lön till arbetstagaren. Detta kan förekomma vid olika situationer t.ex. förskottssemester, ändring av sysselsättningsgrad under arbetsperioden, skifte från släpande timlön till månadslön, eller att frånvaro har rapporterats felaktigt.

Vad händer om jag inte får min slutlön?

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare .  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret.  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.

Kan man bli återbetalningsskyldig till jobbet?

Det beror på arbetsgivarens respons. Om chefen menar att du ska få en lägre lön än det du anser blir det en tvist. Då begär facket en förhandling. Om parterna inte når en lösning kan ärendet gå vidare till en domstol. Då företräds du av en jurist på LO-TCO Rättsskydd. Då slipper du även stå för till exempel rättegångskostnader om du beviljats hjälp.

Om arbetsgivaren i stället går med på ditt krav, men till exempel inte har råd att betala ut lönen, gör facket en löneindrivning. Då kan företaget försättas i konkurs. Då har du rätt att få pengar genom den statliga lönegarantin. Normalt sett får arbetstagare tre månadslöner och eventuell semesterersättning. 

Vad gör man om lönen inte stämmer?

Det beror på arbetsgivarens respons. Om chefen menar att du ska få en lägre lön än det du anser blir det en tvist. Då begär facket en förhandling. Om parterna inte når en lösning kan ärendet gå vidare till en domstol. Då företräds du av en jurist på LO-TCO Rättsskydd. Då slipper du även stå för till exempel rättegångskostnader om du beviljats hjälp.

Om arbetsgivaren i stället går med på ditt krav, men till exempel inte har råd att betala ut lönen, gör facket en löneindrivning. Då kan företaget försättas i konkurs. Då har du rätt att få pengar genom den statliga lönegarantin. Normalt sett får arbetstagare tre månadslöner och eventuell semesterersättning. 

Vad händer om ett företag inte kan betala ut lön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar hur du kan gå vidare för att få ut din lön samt om det stämmer att du har rätt att frånträda anställningsavtalet omedelbart om din lön inte betalas ut.

Kan arbetsgivaren kräva tillbaka pengar?

Vi får ibland frågor från arbetsgivare om hur de ska gå tillväga om felaktig lön har utbetalats till en medarbetare och vad de bör tänka på vid kvittning. En felaktig kvittning kan ge stora konsekvenser och arbetsgivare kan riskera skadestånd, det är därför viktigt att känna till reglerna. Här är några saker att ha koll på.

Det finns flera anledningar till att kvittning kan uppstå, det kan till exempel handla om att fel lön utbetalats. Ofta hinner arbetsgivaren upptäcka felaktigheter innan den definitiva lönen gått till bank för utbetalning, men mer än ofta när arbetsgivare upptäcker en felaktig utbetalning vill denne att beloppet kvittas mot nästkommande lön.

Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

Löneavdrag innebär helt enkelt att arbetsgivaren gör avdrag på arbetstagarens lön. Det kan antingen vara på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan rätt till lön, att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens om avdraget eller i form av en disciplinär åtgärd.

Hur vet jag om jag är återbetalningsskyldig?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på om du är återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din tidigare arbetsgivare.

Är jag återbetalningsskyldig?

Om omställningsstöd har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp, blir företaget återbetalningsskyldigt. Skatteverket kan i vissa fall träffa avtal om avbetalning eller ge anstånd med betalning. Om fordran inte betalas i rätt tid ska den lämnas till Kronofogden för indrivning

Vad får man i slutlön efter uppsägning?

Hur får jag med slutlönen på aprils lönekörning för en anställd som slutar i april?

När ska slutlönen betalas ut?

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare .  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret.  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.