:

Vad kostar min bil i vägskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar min bil i vägskatt?
 2. Hur tar jag reda på min fordonsskatt?
 3. Hur mycket vägskatt ska jag betala?
 4. När betalar man vägskatt?
 5. Vad händer om man inte betalar vägskatt?
 6. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 7. Har inte fått min fordonsskatt?
 8. När betalas fordonsskatt 2023?
 9. Hur vet man om skatten är betald?
 10. Får man tillbaka Vägskatten?
 11. Kan man vägra att betala skatt?
 12. Vilken årsmodell är skattefri?
 13. Vad gäller för 30 år gammal bil?
 14. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?
 15. Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

Vad kostar min bil i vägskatt?

Hur hög skatten är beror på ålder, koldioxidutsläpp och vikt.

Ha i åtanke att äldre bilar ofta kostar mer i skatt. Fordonsskatten beror på hur mycket drivmedel bilen drar per mil, hur tung den är eller hur mycket koldioxid fordonet släpper ut vid blandad körning. Alla bilar som är tillverkade efter 2006 beskattas utifrån koldioxidutsläppet.

På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt räkna ut bilskatten för ditt fordon.

Hur tar jag reda på min fordonsskatt?

Det finns många faktorer som används för uträkning av fordonsskatt, här är en lista med några av dem.

 • Koldioxidutsläpp: Detta är en stor del av vad som bestämmer skattemängden. Detta räknas ut genom en formel som innehåller drivmedel, tjänstevikt, motoreffekt och växellåda.

 • Hemkommun: Detta avser i vilken kommun bilägaren är folkbokförd. I mindre befolkade områden kan ett avdrag utfärdas på upp till 384 kronor per år.

Hur mycket vägskatt ska jag betala?

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.  

När betalar man vägskatt?

Fordonsskatt är en avgift som gäller för alla fordon som inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade. Förutom dessa och andra undantag är skatten obligatorisk, och helt oberoende av hur mycket den används. Det har alltså ingen betydelse om du pendlar 15 mil per dag till jobbet eller om du har en MC som körs några gånger under sommaren. Så länge ett fordon är påställt ska man betala fordonsskatt för det.

För fordonsskatt upp till 3 600 kr betalar man en gång per år. För högre skattebelopp är skatten uppdelad på tre betalningstillfällen per år. Dessa typer av fordon är skattepliktiga:

Regeringen införde i juni 2018 det så kallade bonus malus-systemet, vilket ger en bonus för bilar med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift (malus) på fordon som har höga utsläpp. 2021 sänktes gränserna för när malus-skatt ska betalas. Från den 1 juni 2022 gäller ytterligare sänkta gränser.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna bilar, lätta bussar och lastbilar som har fordonsår 2018 eller senare, och som släpper ut vissa mängder koldioxid.

Vad händer om man inte betalar vägskatt?

Exempel, för en bil med slutsiffra 3, fordonsskatten betalas i Juni.

 • Om ägarbyte görs sista Maj (eller tidigare) är nya ägaren skyldig att betala skatten
 • Om ägarbyte görs första Juni (eller senare) är tidigare ägaren skyldig att betala skatten, tidigare ägaren kommer att få en räkning på skatten även om han/hon inte längre står som ägare

Bilskatten ska vara betald (transportstyrelsen tillhanda) senast sista dagen i betalningsmånaden.

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.

Har inte fått min fordonsskatt?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

När betalas fordonsskatt 2023?

Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.

Här kan du se vilken månad fordonsskatten ska betalas: Betalning av skatt

Hur vet man om skatten är betald?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Får man tillbaka Vägskatten?

We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.

We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.

Kan man vägra att betala skatt?

Skattevägran kan vara en del av en kampanj för att störta regeringen.

1848 arresterades Karl Marx efter att ha argumenterat för skattevägran mot vad han kallade en illegal regering.[1]

Med avstamp i Mahatma Gandhis saltmarsch i Indien 1930 vägrade indier att betala det brittiska kolonialväldets saltskatt, som ett led i kampanjen för självständighet mot brittisk ockupation.[2]

Vilken årsmodell är skattefri?

Sedan den 1 januari 1985 är motorfordon av årsmodell 1950 eller äldre undantagna från fordonsskatt och vägtrafikskatt enligt vägtrafikskattelagen. Från och med den 1 januari 1991 är bilar av årsmodell 1950 eller äldre också undantagna från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning. Skattelättnaderna avsåg i första hand samlarfordon, det vill säga sådana fordon som inte används i vanliga brukssammanhang. I proposition 1983/84:178 bedömdes ett sådant fordon vara 30 år eller äldre. Undantagen från skatt för samlarfordon är för närvarande inte knutna till någon rullande årsmodellgräns. Därför är de bilar som idag kommer ifråga för skatteundantag drygt 40 år gamla, d v s tio år äldre än vad som var tänkt vid den tidpunkt då lagen infördes. Bilkvaliteten har visserligen förbättrats under senare år, men man ser ändå inte längre så många bilar från sextiotalet i bruk. Om tio år kommer det säkert att vara mindre vanligt med bilar från sjuttiotalet. Därför bör undantaget från skatt inte gälla för bilar av viss årsmodell utan för bilar av viss ålder. Åldersgränsen bör vara 30 år eller äldre. Vi finner det dessutom rimligt att undantaget från periodiskt återkommande kontrollbesiktning följer samma system. Regeringen bör pröva detta och återkomma med förslag.

Vad gäller för 30 år gammal bil?

Från och med 20 maj 2018 gäller nya regler för besiktning. 

Förut var det slutsiffran i registreringsnumret som avgjorde när bilen skulle besiktas nästa gång. Men 2018 ersattes fasta besiktningsperioder med rörliga perioder. 

Läs vidare för att ta reda på vilka regler som gäller idag. 

Slutsiffran i registreringsnumret avgör inte längre när bilen ska besiktas. Istället är det hur gammal bilen är och när den besiktades senast som avgör när den ska besiktas nästa gång. 

En ny bil som väger mindre än 3,5 ton måste besiktas första gången inom 36 månader efter att den togs i bruk, andra gången senast 24 månader efter första besiktningen och därefter senast 14 månader efter senaste besiktningen. 

Togs i bruk innebär att bilen ställdes på och började användas av sin första ägare. Du hittar information hos Transportstyrelsen om när bilen ställdes på för första gången. 

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?

På försenad skatt ackumuleras dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen till och med dagen då du betalar skatten. Ju tidigare du betalar desto mindre dröjsmålsränta ackumuleras det.

Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. Om du kontrollerat beloppet av skatten som du ska betala på betalningsdagen i MinSkatt är räntan färdigt medräknad i beloppet.

För skatter som är försenade finns en betalningsuppmaning i MinSkatt och i sammandraget över skatterna. Du får ett sådant här sammandrag med en betalningsuppmaning 1–3 gånger innan de obetalda skatterna skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen anges alltid när skatten senast ska betalas för att undvika att den skickas till utsökning.

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.