:

Vad händer när konkurs inleds?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer när konkurs inleds?
 2. Hur vet man om en konkurs är avslutad?
 3. Vad innebär det att ett företag blir försatt i konkurs?
 4. Hur vet man om ett företag har gått i konkurs?
 5. Får man pengar tillbaka vid konkurs?
 6. Vad betalas först vid konkurs?
 7. Vad händer om mitt jobb går i konkurs?
 8. Vem betalar skulder vid konkurs?
 9. Kan man få tillbaka pengar om ett företag går i konkurs?
 10. Vem betalar ut lön vid konkurs?
 11. Vem betalar vid konkurs?
 12. Vem får pengar vid konkurs?
 13. Får jag min lön om företaget går i konkurs?
 14. Hur lång tid brukar en konkurs ta?
 15. Vad händer med skulder efter konkurs?
 16. Varför Ska man försättas i konkurs?
 17. Kan en gäldenär försättas i konkurs?
 18. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 19. Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Vad händer när konkurs inleds?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Hur vet man om en konkurs är avslutad?

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.

Vad innebär det att ett företag blir försatt i konkurs?

En konkurs, på engelska bankruptcy, innebär att ett företag som är insolvent och inte kan betala sina skulder under en längre period avvecklas och att dess tillgångar realiseras för att betala företagets skulder. Konkursen innebär att tillgångarna tas i anspråk och används för att betala av skulderna till den skuldsattes borgenärer.

Juridiska personer såväl som fysiska personer kan försättas i konkurs. Både ägare, fordringsägare och anställda kan begära ett företag i konkurs för att på det sättet kunna få del i den skuldsattes tillgångar, sålda och fördelade.

 • Ett konkursförfarande styrs av Konkurslagen (1987:672). Det är antingen gäldenären själv som ansöker om konkurs, genom en så kallad egen ansökan, eller en eller flera av borgenärerna.
 • I Sverige är det tingsrätten som beslutar om konkurs och som utnämner en eller flera så kallade konkursförvaltare, som ofta är advokater. 
 • Konkursförvaltarens ansvar är att omhänderta och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder och att ordna så att gäldenärens egendom, det så kallade konkursboet, blir sålt.
 • När en företagskonkurs avslutas upphör företaget att existera och kan inte längre krävas på betalning. Däremot kan en privatperson krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

Hur vet man om ett företag har gått i konkurs?

Vi har bett Peter Eriksson* på advokatfirman Carler svara på några vanliga frågor om konkurser.

Det bästa är så klart om man kan hålla koll på att kunden är på väg att gå i konkurs så att man inte arbetar upp en stor fordran innan konkursen. Sena betalningar, eller delbetalningar, från kunden kan så klart vara anledningar att bevaka kunden noggrannare. Man kan även använda en kreditupplysningstjänst, vilka brukar erbjuda bevakning av företag som en del av sina tjänster. Kreditupplysningar på bolag kan tas anonymt.

Får man pengar tillbaka vid konkurs?

Vid ett flygbolags konkurs har passagerare som enbart köpt en flygbiljett inget särskilt skydd. Dina möjligheter att få tillbaka dina pengar är dåliga om du inte har betalat med kredit, t. ex kreditkort. I paketresor ingår däremot ett eget skydd.

Vid ett flygbolags konkurs har passagerare som enbart köpt en flygbiljett inget särskilt skydd. Dina möjligheter att få tillbaka pengarna är i praktiken dåliga om du inte har betalat flygresorna med kredit. Kreditgivaren har gemensamt ansvar för att pengarna återbetalas. Du måste själv skaffa alternativa flygresor och eventuell returtransport.

Vad betalas först vid konkurs?

Du kan få lönegarantiersättning för

Om din arbetsgivare går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltaren fattar alla beslut som rör företaget som gått i konkurs och tar emot dina fordringar.

Vad händer om mitt jobb går i konkurs?

Om du inte vet vem som är konkursförvaltare kan du fråga din arbetsgivare eller kontakta Kronofogdens kundservice för att få ett namn på konkursförvaltaren.

Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information. 

Vem betalar skulder vid konkurs?

Fråga: Jag har hört att det finns skillnad på hur skulder prioriteras vid en konkurs. Vad gäller?

Kan man få tillbaka pengar om ett företag går i konkurs?

 • Om du inte får varan eller tjänsten för att företaget gått i konkurs, kan du hålla inne din betalning.

 • Presentkort och tillgodokvitton slutar i regel att gälla när företaget går i konkurs.

 • Du har små möjligheter att få tillbaka pengar när ett företag gått i konkurs.

Vem betalar ut lön vid konkurs?

Lönegaranti innebär att staten för en viss tid och upp till ett visst belopp går in och betalar arbetstagarens fordringar på lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs.

Om arbetstagaren inte behöver arbeta åt konkursboet är arbetstagaren skyldig att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmed­lingen. Från uppsägningslönen ska avräknas inkomst som arbetstagaren fått från annan anställning, borde ha kunnat tjäna i annan anställning eller har haft av egen rörelse. Ingen avräkning görs för ersättning från a-kassan eftersom arbets­tagaren är skyldig att återbetala utbetald ersättning till a-kassan.

Om konkursboet inte säger upp arbetstagaren utan i stället använder dennes arbetskraft senare än en månad från konkurs­beslutet utgår inte någon lönegaranti för det fortsatta arbetet. Dessa lönefordringar blir i stället massafordringar i konkursen (5 kap. 18 § KonkL).

Vem betalar vid konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vem får pengar vid konkurs?

 • Om du inte får varan eller tjänsten för att företaget gått i konkurs, kan du hålla inne din betalning.

 • Presentkort och tillgodokvitton slutar i regel att gälla när företaget går i konkurs.

 • Du har små möjligheter att få tillbaka pengar när ett företag gått i konkurs.

Får jag min lön om företaget går i konkurs?

Lönegaranti är en form av ersättning som staten betalar ut vid konkurs, för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin ska betalas eller inte. Ersättningen betalas från länsstyrelsen.

En konkursförvaltare ska så snart som möjligt efter att bolaget försatts i konkurs besluta om lönegaranti. Ändå tar det ofta minst tre veckor eller längre efter en konkurs innan de anställda får ut sin lönegaranti.

Hur lång tid brukar en konkurs ta?

En konkurs kan alltså bli aktuell om en privatperson eller ett företag, vilka kallas för gäldenär i konkurssammanhang är på obestånd. Syftet med en konkurs är att gäldenärens långivare, vilka kallas för   borgenärer, ska få betalt.

Genom att inleda ett konkursförfarande säkerställs att gäldenären inte gynnar en viss borgenär framför övriga borgenärer genom att betala borgenären med de sista pengar som gäldenären har. Ifall detta ändå sker strax innan konkursen är ett faktum finns möjligheten att kräva tillbaka betalningen. Det kallas för återvinning.

Vad händer med skulder efter konkurs?

Under din tid som företagare har du säkert byggt relationer med en del av företagets intressenter, och när du nu ska se till att alla får betalt är det viktigt att du tänker på att inte prioritera vissa borgenärer före andra eftersom sådana utbetalningar under vissa förutsättningar kan leda till att styrelsen blir återbetalningsskyldig, vilket innebär att du som styrelseledamot kan bli skyldig att själv betala in dessa pengar till bolaget. Du kan också göra dig skyldig till ett brott, och riskerar straff för det. Konkursförvaltaren kan också besluta om att en borgenär ska betala tillbaka pengar till bolaget, om just den borgenären har blivit prioriterad på ett otillbörligt sätt.  

Varför Ska man försättas i konkurs?

För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Kan en gäldenär försättas i konkurs?

Konkurs. Om en gäldenär är på obestånd kan han försättas i konkurs av en konkursdomstol (skifterett). Om gäldenären är under rekonstruktionsbehandling ska ansökan om konkurs vilandeförklaras. Gäldenärem får inte flytta utan att underrätta skifteretten som även kan förbjuda honom att flytta och även spärra hans post.

Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till.