:

Är personen avlidit?

Innehållsförteckning:

 1. Är personen avlidit?
 2. Vem dog nyss 2023?
 3. Hur får man reda på när en begravning äger rum?
 4. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 5. Hur kommer man över dödsfall?
 6. Vem dog 2008?
 7. När avled en person?
 8. Hur mycket pengar sätter man in vid begravning?
 9. Kan man neka någon att komma på en begravning?
 10. Hur snabbt får man dödsfallsintyg?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Kan sorg sätta sig i magen?
 13. Hur lång tid tar det att komma över sorg?
 14. Har någon svensk dött i Mali?
 15. Vilken kändis dog 2011?

Är personen avlidit?

En person som har avlidit får inte påföras något skattetillägg (52 kap. 10 § SFL). Bestämmelsen gäller såväl för Skatteverket som för förvaltningsdomstolarna (jfr RÅ 2003 not. 13).

Bestämmelsen ska endast tillämpas när det är den som ska påföras en sanktionsavgift (skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift, återkallelseavgift och rapporteringsavgift) som har avlidit. Bestämmelsen ska normalt inte tillämpas när en företrädare, t.ex. en firmatecknare i ett aktiebolag, har avlidit.

I vissa fall ska en företrädare både redovisa och betala sin huvudmans skatt och i sådana fall är det företrädaren och inte huvudmannen som ska påföras ett skattetillägg. De företrädare som avses är (5 kap. SFL och prop. 2010/11:165 s. 936):

Vem dog nyss 2023?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Hur får man reda på när en begravning äger rum?

Det kan stå i annonsen att familjen bjuder in till minnesstund efter en begravning. Det innebär att gästerna samlas och äter en bit mat, kanske smörgåstårta, eller en enklare fika. Ofta brukar man bjuda på något stadigare om tiden för begravningen är omkring lunchtid, men annars ett enklare kaffebord. Är du osäker så fråga begravningsbyrån när du anmäler ditt deltagande. Glöm inte heller att meddela om du har några allergier eller behöver specialkost.

En minnesstund pågår ofta i ca 1,5-2 timmar, men kan vara både längre och kortare. Du behöver inte vänta på att anhöriga ska vara först att ge sig av, men det är fint om du kan stanna kvar tills alla fått kaffe. Det förväntas inte av dig att du kommer på minnesstunden bara för att du går på begravningen. Du kan själv välja att avvika direkt efter begravningen. Det är dock vanligt att prästen eller officianten ”bjuder in” samlingen till minnesstunden när begravningsakten är slut. Ofta finns det utrymme för några fler om du skulle ångra dig och vilja komma trots att du inte anmält dig. Det är dock bra att först höra efter med representanten så det går bra. Vill du endast gå på begravningen men inte minnesstunden behöver du oftast inte anmäla dig.Här kan du anmäla dig till en minnesstund.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fallin­tyg och släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fallin­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

Skatte­myn­dig­he­ten är an­sva­rig för att ut­fär­da döds­fallin­tyg. För att be­stäl­la ett döds­fallin­tyg ringer du till Skat­te­ver­ket. 

Vem som helst får be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och du be­hö­ver inte vara nära an­hö­rig. Ett döds­fallin­tyg räknas som en of­fent­lig hand­ling. 

Be­grav­nings­by­rå­er, bank, för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­bo­lag och kre­ma­to­ri­um kan också be­stäl­la och skriva ut döds­fallin­tyg via en egen tjänst hos Skat­te­ver­ket. De kan också skriva ut andra intyg re­la­te­ra­de till döds­fall så som Intyg för grav­sätt­ning och kre­me­ring och Re­gis­terut­drag av­li­den.

Hur kommer man över dödsfall?

Vi är alla olika och ser på döden på olika sätt. Att förlora en nära person förändrar livet för dig som blir kvar. Det kan vara svårt att förstå vad som har hänt, oavsett om döden avslutar ett långt lidande, kommer hastigt eller är naturlig följd av att bli gammal. Livet blir annorlunda. Samtidigt fortsätter vardagen.

Vem dog 2008?

 • 1 januari – Erich Kästner, 107, tysk jurist och den sista tyska veteranen från första världskriget.
 • 2 januari – Sven Fagerlind, 89, svensk ingenjör.
 • 2 januari – Lee S. Dreyfus, 81, amerikansk republikansk politiker samt medie- och kommunikationsvetare.
 • 3 januari – Jimmy Stewart, 76, brittisk (skotsk) racerförare.
 • 4 januari – Stig "Slas" Claesson, 79, svensk författare och bildkonstnär.
 • 6 januari – Anders Paulrud, 56, svensk författare och journalist.
 • 7 januari – Bo Siegbahn, 92, svensk socialdemokratisk politiker.
 • 10 januari – Maila Nurmi, 86, finsk-amerikansk skådespelare.
 • 11 januari – Martin Escobar, 20, svensk simmare.
 • 11 januari – Edmund Hillary, 88, nyzeeländsk bergsbestigare.
 • 14 januari – Tommy Limby, 60, svensk längdskidåkare.
 • 15 januari – Bror Samuelson, 88, svensk kyrkomusiker, tonsättare och ledamot av Musikaliska akademien.
 • 15 januari – Brad Renfro, 25, amerikansk skådespelare.
 • 17 januari – Edward D. Hoch, 77, amerikansk deckarförfattare.
 • 17 januari – Bobby Fischer, 64, amerikansk-isländsk schackspelare.
 • 18 januari – Kerstin Johansson i Backe, 88, svensk barnboksförfattare.
 • 19 januari – Suzanne Pleshette, 70, amerikansk skådespelare.
 • 20 januari – Arne S Lundberg, 96, svensk journalist, diplomat och företagsledare.
 • 22 januari – Heath Ledger, 28, australisk skådespelare.
 • 23 januari – Lars Dylte, 46, svensk musiker.
 • 26 januari – George Habash, 81, palestinsk politiker, ledare för PFLP.
 • 26 januari – Christian Brando, 49, amerikansk brottsling och Marlon Brandos son.
 • 27 januari – Suharto, 86, indonesisk tidigare president.
 • 27 januari – Kjell Nordenskiöld, 90, svensk skådespelare och dokumentärfilmare.[1]
 • 27 januari – Gordon B Hinckley, 97, amerikansk president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 • 28 januari – Marie Takvam, 81, norsk författare och skådespelare.
 • 28 januari – Christodoulos, 69, grekisk ärkebiskop och primas över Greklands autocefala kyrka.
 • 29 januari – Bengt Lindström, 82, svensk konstnär.
 • 2 februari – Joshua Lederberg, 82, amerikansk mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1958.
 • 2 februari – Earl Butz, 98, amerikansk republikansk politiker.
 • 5 februari – Maharishi Mahesh Yogi, 91, indisk guru, grundare av transcendental meditation.
 • 6 februari – Per Sköld, 85, svensk ämbetsman, riksmarskalk 1986–1995.
 • 8 februari – Alvar Ellegård, 88, svensk språkforskare och författare.
 • 8 februari – Eva Dahlbeck, 87, svensk skådespelare och författare.
 • 8 februari – Phyllis Whitney, 104, amerikansk deckarförfattare.
 • 10 februari – Roy Scheider, 75, amerikansk skådespelare.
 • 12 februari – Imad Mughniyeh, 45, libanesisk militär befälhavare för Hizbollah.
 • 13 februari – Peter Melin, 59, svensk publicist.
 • 15 februari – Steve Fossett, 63, amerikansk affärsman, flygpionjär och äventyrare (dödförklarad – försvann 3 september 2007).
 • 17 februari – Yngve Ekman, 82, svensk militär.
 • 17 februari – Ivar Müller, 94, svensk ämbetsman.
 • 18 februari – Alain Robbe-Grillet, 85, fransk författare och filmskapare.
 • 19 februari – Natalia Bessmertnova, 66, rysk prima ballerina.
 • 21 februari – Evan Mecham, 83, amerikansk republikansk politiker.
 • 22 februari – Rubens de Falco, 76, brasiliansk skådespelare.
 • 23 februari – Paul Frère, 91, belgisk racerförare och journalist.
 • 23 februari – Janez Drnovšek, 57, slovensk tidigare premiärminister och president.
 • 24 februari – Larry Norman, 60, amerikansk sångare.
 • 25 februari – Ashley Cooper, 27, australisk racerförare.
 • 27 februari – Ivan Rebroff, 76, tysk operasångare.
 • 27 februari – Boyd Coddington, 63, amerikansk Hot Rod-byggare och tv-profil.
 • 27 februari – William F. Buckley, Jr., 82, amerikansk debattör, författare och kolumnist, grundare av National Review.
 • 29 februari – Hans Johansson, 57, svensk teolog, predikant och författare.
 • 1 mars – Raúl Reyes, 59, colombiansk revolutionär, Farcgerillans näst högste befälhavare.
 • 2 mars – Jeff Healey, 41, kanadensisk blues- och rockgitarrist.
 • 4 mars – Gary Gygax, 69, amerikansk upphovsman till Dungeons & Dragons och rollspelshobbyn.
 • omkr. 12 mars – Paulos Faraj Rahho, 65, irakisk kaldeisk-katolsk ärkebiskop av Mosul.
 • 12 mars – Howard Metzenbaum, amerikansk demokratisk politiker, senator 1974 och 1976–1995.
 • 14 mars – Stig Areschoug, 88, svensk militär.
 • 14 mars – Chiara Lubich, 88, italiensk katolsk aktivist, grundare av Focolarerörelsen.
 • 14 mars – Gustav Cederwall, 94, före detta landshövding i Västmanlands län.
 • 15 mars – Vicki Van Meter, 26, amerikansk flygare.
 • 16 mars – Kjell Swanberg, 64, svensk journalist och kåsör.
 • 16 mars – G. David Low, 52, amerikansk astronaut.
 • 16 mars – Ola Brunkert, 61, svensk trummis.
 • 16 mars – Anura Bandaranaike, 59, lankesisk politiker.
 • 18 mars – Anthony Minghella, 54, brittisk filmregissör och manusförfattare.
 • 19 mars – Paul Scofield, 86, brittisk skådespelare.
 • 19 mars – Raghuvaran, 59, indisk skådespelare.
 • 19 mars – Hugo Claus, 78, belgisk nederländskspråkig författare.
 • 19 mars – Arthur C. Clarke, 90, brittisk-lankesisk författare.
 • 21 mars – Gabriel Paris Gordillo, 98, colombiansk politiker och president.
 • 24 mars – Neil Aspinall, 66, tidig assistent och manager åt Beatles.
 • 24 mars – Richard Widmark, 93, amerikansk skådespelare.
 • 25 mars – Bengt Helldal, 108, Sveriges äldste man.
 • 26 mars – Örjan Wallqvist, 79, svensk chefredaktör, tv- och radiochef.
 • 26 mars – Manuel Marulanda Vélez, 77, colombiansk revolutionär, grundare och högste ledare för Farcgerillan.
 • 30 mars – Dith Pran, 65, kambodjansk-amerikansk fotograf och journalist.
 • 30 mars – Anders Göthberg, 32, svensk musiker.
 • 31 mars – Jules Dassin, 96, amerikansk filmregissör.

När avled en person?

Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm

Dödsbevisen i Stockholm har registrerats för åren 1878-1926 och tillhör Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd, 01 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1863-2013, serie E 2. Originalen finns i en särskild serie i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds arkiv. Dödsorsakerna har noterats på många olika sätt, på svenska eller latin. Uppgifterna i databasen är registrerade som i originalkällan – utan standardisering av namn eller dödsorsaker. Registret omfattar endast en del av Stockholm och endast åren 1878-1926.

Hur mycket pengar sätter man in vid begravning?

Alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln in en begravningsavgift, även den som vakt att gå ur Svenska kyrkan. Denna täcker gravsättning och gravplats på en allmän kyrkogård i upp till 25 år. Den räcker även kostnader för lokal med eller utan religiösa symboler, samt transport av kistan till och från den vid ceremonitillfället. Även kremering ingår i begravningsavgiften.

Kan man neka någon att komma på en begravning?

Det kan stå i annonsen att familjen bjuder in till minnesstund efter en begravning. Det innebär att gästerna samlas och äter en bit mat, kanske smörgåstårta, eller en enklare fika. Ofta brukar man bjuda på något stadigare om tiden för begravningen är omkring lunchtid, men annars ett enklare kaffebord. Är du osäker så fråga begravningsbyrån när du anmäler ditt deltagande. Glöm inte heller att meddela om du har några allergier eller behöver specialkost.

En minnesstund pågår ofta i ca 1,5-2 timmar, men kan vara både längre och kortare. Du behöver inte vänta på att anhöriga ska vara först att ge sig av, men det är fint om du kan stanna kvar tills alla fått kaffe. Det förväntas inte av dig att du kommer på minnesstunden bara för att du går på begravningen. Du kan själv välja att avvika direkt efter begravningen. Det är dock vanligt att prästen eller officianten ”bjuder in” samlingen till minnesstunden när begravningsakten är slut. Ofta finns det utrymme för några fler om du skulle ångra dig och vilja komma trots att du inte anmält dig. Det är dock bra att först höra efter med representanten så det går bra. Vill du endast gå på begravningen men inte minnesstunden behöver du oftast inte anmäla dig.Här kan du anmäla dig till en minnesstund.

Hur snabbt får man dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är lite mer allmän info och råd

Kan sorg sätta sig i magen?

Vi använder cookies och andra tekniker på vår webbplats för att anpassa innehåll och annonser till besökare, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera hur våra besökare använder webbplatsen. Vi vidarebefordrar även viss information till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med.

I enlighet med det val du gör, samtycker du till att vi får lägga aktuella cookies på din enhet och godkänner tillhörande behandling av personuppgifter. Väljer du att inte samtycka kommer vi enbart placera cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion.

Hur lång tid tar det att komma över sorg?

En del gråter mycket när de sörjer, andra gråter inte alls. En del vill prata om det som har hänt, andra vill sörja för sig själva.

Samma person kan sörja på olika sätt vid olika tillfällen.

Sorgen kan kännas olika beroende på vad som har hänt. Kanske visste du att personen skulle dö och hann vänja dig vid tanken innan det hände.

Det kan kännas på ett annat sätt om personen dog hastigt och oväntat.

Sorgen kan också påverkas av vilken relation du har till den som har dött och om det är en vuxen person eller ett barn som har dött.

Har någon svensk dött i Mali?

Sammanlagt dödades 28 personer i fientliga attacker mot FN-ledda fredsuppdrag runt om i världen år 2019. Det är en person mer än året innan.

Av de som dödades var 23 militärer och poliser. Alla, utom en, dödades under insatsen Minusma, enligt den nya rapporten från Sipri.

– De verkar i den jihadistiska miljön och ska hantera den utmaningen. De är en del av internationell strategi att bekämpa terrororganisationer. Mot den bakgrunden ses de som ett hot av jihadisterna, säger Jair van der Lijn.

Vilken kändis dog 2011?

”David Bowie dog lugnt och stilla i dag omgiven av sin familj efter en tapper 18 månaders kamp mot cancer. Medan många av er kommer att dela denna förlust så ber vi om respekt för familjens privatliv under deras sorg”.

David Bowie klassas som en av världens största musikikoner och lämnade en hel värld i sorg.

Artisten och poeten Olle Ljungström hittades död i sitt hem av vårdpersonal, men det skulle ta veckor innan familjen fick ett slutgiltigt besked kring dödsfallet.

– Vi är glada att det inte fanns något brottsligt bakom. Det är en naturlig dödsorsak på grund av en långvarig sjukdom, sa hans mamma Misse Ljungström efteråt.

Men Prince liv gick inte att rädda. Popstjärnan dog av en överdos smärtstillande och hade haft stora hälsoproblem veckorna innan dödsfallet. Hans stab hade dagen innan bokat in en tid med en läkare specialiserad på behandlingar mot opioidberoende, men hjälpen kom för sent.

Efter beskedet om Prince död sörjdes han av fans både utanför hemmet och på nattklubben First Avenue i Minneapolis. Klubben, där flera av scenerna ur filmen ”Purple rain” spelades in, fylldes med blommor och vägen utanför stjärnans hem spärrades av på grund av trycket.

Skådespelaren Alan Rickman lämnade Harry Potter-fansen förkrossade när cancern tog hans liv, en sjukdom som hölls hemlig av familj och vänner ända till slutet.

Hyllningarna kom snabbt på sociala medier under hashtaggen #WandsUp, där Harry Potter-fans delade bilder på höjda trollstavar i Alan Rickmans ära.