:

Måste man ha Kostavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha Kostavdrag?
 2. Kan man ta bort Kostavdrag?
 3. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 4. Kan företaget betala middag?
 5. Hur beräknas Kostavdrag?
 6. Vad får arbetsgivaren bjuda på?
 7. Vad gäller vid Kostavdrag?
 8. Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?
 9. Är arbetslunch avdragsgill?
 10. Är måltider avdragsgilla?
 11. Får man göra avdrag för lunch?
 12. Får man bjuda sina anställda på middag?
 13. Får man bjuda på fika på jobbet?
 14. Vad är ett Kostavdrag?
 15. Har man rätt till fem minuters rast per timme?

Måste man ha Kostavdrag?

En anställd har alltid egna kostnader – så kallade privata levnadskostnader – för måltider. Detta både hemma och under tjänsteresor.

Det skattefria traktamentet ska dock inte täcka de faktiska måltidskostnaderna, utan endast den fördyring som uppkommer när den anställde är på tjänsteresa. Om arbetsgivaren därför – utöver traktamentet – bjuder den anställde på en måltid har den anställde ingen ökad kostnad för den aktuella måltiden.

Det skattefria traktamentet måste därför alltså reduceras med den del som skulle täcka ökningen för just den måltiden. Att inte göra detta måltidsavdrag, det vill säga reducera det skattefria traktamentet, skulle innebära att den anställde blir överkompenserad. Den delen av traktamentet som skulle ha gjorts avdrag för utgör då vanlig lön.

Kan man ta bort Kostavdrag?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kostavdrag regleras i kollektivavtal. Bl.a. hotell- och restaurang facket (HRF) har förhandlat fram en summa för detta som finns angiven i deras kollektivavtal. På en arbetsplats med det kollektivavtalet har alltså arbetsgivaren rätt att dra av denna summa varje dag så länge arbetstagaren arbetar i snitt mer än 4 timmar om dagen.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Kan företaget betala middag?

Prenumerera

Undrar vilka begränsningar det finns för hur ett AB får lov att spendera sina skattade pengar. Vi pratar här om icke avdragsgilla kostnader, dvs efter att bolagsskatten är betald. Kan jag låta företaget betala middagar och resor etc etc. för mig som privatperson för de skattade pengarna? Allt kommer bokföras som ej avdragsgillt.

Hur beräknas Kostavdrag?

Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Fråga:Jag och en person till jobbar natt varannan vecka, ”7/7” på ett hotell. Vi börjar 19.00 och slutar 06.00 som receptionist, städ med mera. Tidigare när jag jobbat natt har jag alltid haft måltidsuppehåll. Nu har jag en rast inlagd 22.00–23.00 vilket jag aldrig har haft på andra ställen. Rast innebär att jag ska kunna lämna arbetsplatsen vilket givetvis inte går. Hur är det egentligen, har vi som jobbar natt rätt till måltidsuppehåll? I så fall är vår arbetstid 11 timmar natt i stället för 10 timmar och 77 timmar på 14 dagar vilket blir mer än en heltid på en nattjänst.

Vad får arbetsgivaren bjuda på?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Vad gäller vid Kostavdrag?

En anställd har alltid egna kostnader – så kallade privata levnadskostnader – för måltider. Detta både hemma och under tjänsteresor.

Det skattefria traktamentet ska dock inte täcka de faktiska måltidskostnaderna, utan endast den fördyring som uppkommer när den anställde är på tjänsteresa. Om arbetsgivaren därför – utöver traktamentet – bjuder den anställde på en måltid har den anställde ingen ökad kostnad för den aktuella måltiden.

Det skattefria traktamentet måste därför alltså reduceras med den del som skulle täcka ökningen för just den måltiden. Att inte göra detta måltidsavdrag, det vill säga reducera det skattefria traktamentet, skulle innebära att den anställde blir överkompenserad. Den delen av traktamentet som skulle ha gjorts avdrag för utgör då vanlig lön.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?

De flesta som arbetar har någon gång funderat på om man får lön när man sitter på lunchen eller rasten och vilar sig eller äter sin mat. Reglerna kring lön på lunch/rast kan se lite olika ut beroende på arbetsgivare och vi ska därför gå igenom vilka generella regler och villkor som finns i den här artikeln.

Rasten eller lunchen är vanligtvis inte betald eftersom den inte räknas in i arbetstiden. Trots att vissa arbetsgivare väljer att betala lön även under rast/lunchtid finns det varken några lagar, regler eller kollektivavtal som säger att man ska få betalt under rast. En bestämd arbetslunch är däremot betald eftersom detta räknas som arbetstid.

Är arbetslunch avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Är måltider avdragsgilla?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Får man göra avdrag för lunch?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Får man bjuda sina anställda på middag?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får man bjuda på fika på jobbet?

Undrar lite hur ni tycker det "ska" vara och vad ni har för egna erfarenheter av situationen.

Om en person säger upp sig från sitt jobb för att göra annat hör det då till att den bjuder sina kolleger på fika, (typ smörgåstårta) Eller är det den som säger upp sig som borde bli bjuden av de andra? Eller tycker ni man struntar i bjudande öht.?

Vad är ett Kostavdrag?

Kostförmån, vad är det? Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fråga:Jag har fått min första lönespecifikation på mitt jobb och då står det »Kostförmån 51 kr« och »Kostavdrag -47 kr«. Att jag får ett avdrag på 47 kronor för personalmaten förstår jag. Men varifrån kommer detta med en förmån på 51 kronor? Vad innebär det?

Har man rätt till fem minuters rast per timme?

“Nu har jag jobbat i en timme så då ska jag ha 5 minuters paus.”“Chefen har bett mig stanna en timme extra inför deras stora presentation imorgon, måste jag det?”“Vi förväntas stanna på jobbet under rasten och vi ska alltid vara tillgängliga i telefon.”  

Ja hur är det nu med frågor som dessa? Har du som arbetsgivare koll på vad lagen säger om hur dina anställda får jobba? Och vet du vad lagen säger om dina rättigheter och skyldigheter som anställd? Vi hoppas med denna text kunna sortera upp lite i Arbetstidslagen, ATL!  

Arbetstidslagen gäller när en arbetstagare utför någon form av arbete före en arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ATL följs på en arbetsplats. Ett skyddsombud kan ingripa och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder om de anser att man bryter mot Arbetstidslagens regler om övertid, mertid eller nödfallsövertid. Om ett kollektivavtal finns på arbetet så kan ATL avtalas bort, då gäller istället reglerna i kollektivavtalet. Det är då upp till den företrädande hos företaget och facket att hålla kolla på att reglerna efterföljs.