:

Kan man använda taxibil privat?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man använda taxibil privat?
 2. När kan ett trafiktillstånd återkallas?
 3. Vad krävs för att registrera en bil som taxi?
 4. Hur länge gäller Taxitrafiktillstånd?
 5. Får man köra taxibil utan Taxikort?
 6. Har taxichaufförer fast lön?
 7. Vad får man köra utan trafiktillstånd?
 8. Kan man kolla om någon har trafiktillstånd?
 9. Måste man ha Taxilicens för att köra Uber?
 10. Måste man ha Taxileg för Uber?
 11. Hur mycket tjänar man på att köra taxi?
 12. Är det lönsamt att köra taxi?
 13. Hur mycket tjänar en taxichaufför 2023?
 14. Hur mycket tjänar en taxichaufför i Dubai?
 15. Vad kostar trafiktillstånd taxi?

Kan man använda taxibil privat?

- Vi följer med intresse hur taximarknaden ändrar sig i och med den nya lagen och hur många nya företagare och olika aktörer som börjar inom branschen och om det uppstår efterfrågan på nya typer av försäkringar, speciellt för dem som bedriver taxitrafik på deltid, säger LokalTapiolas direktör inom motorfordonsförsäkring Tapani Alaviiri.

Att använda den egna bilen även för sporadisk taxitrafik förutsätter att bilen registreras för tillståndspliktigt bruk. Detta innebär att man för bilen även tecknar en trafikförsäkring som är avsedd för taxitrafik, som kan kompletteras med en kaskoförsäkring. Det lönar sig för kunderna att alltid vara i kontakt med försäkringsbolaget, när bruksändamålet för fordonet ändrar.

När kan ett trafiktillstånd återkallas?

 • Överföring av taxameteruppgifter
 • Taxameteranvändning
 • Fordonsanmälan
 • Vilotidsregler
 • Prisinformation 
 • Trafikregler
 • Skatteverkets information för företagare (extern länk)

Vad krävs för att registrera en bil som taxi?

Höga priser, långa väntetider, svarta pengar och chaufförer som riskerar att utsättas för våld. Det är några av de allvarliga problem som har präglat taximarknaden historiskt. I takt med att utvecklingen har gått framåt har flera av problemen kunnat lösas via digitala plattformar.

Tyvärr är svensk lagstiftning inte anpassad för en modern taximarknad. Befintliga aktörer vill behålla sin särställning på marknaden och arbetar för att behålla taxametrar och andra höga inträdesbarriärer. Lagstiftarna har varken kunskaper eller intresse av att hålla emot särintressepolitiken.

Ibland sägs det att taximarknaden i Sverige är avreglerad. Den här rapporten visar att den tvärtom är mycket hårt reglerad – till nytta för insiders på marknaden. Det handlar om taxilicenser men också om hårda teknikkrav. De hämmar näringslivet och den digitala utvecklingen, och riskerar även att leda till lägre säkerhet i branschen, mindre konkurrens och högre priser.

Delningsekonomi är när människor delar med sig av privata tillgångar eller erbjuder tjänster, antingen gratis eller mot en avgift. Det som är gemensamt för denna typ av ekonomi är att digitala plattformar, ofta mobilapplikationer, förmedlar olika former av tjänster som kopplar samman tjänsteutövare med konsumenter.[1] Delningsekonomi är ett fenomen som växer både globalt och nationellt.[2]

Ett exempel på en delningstjänst är Uber. Uber kopplar ihop en tjänsteutövare (förare) med en beställare (passagerare) genom sin plattform, vilket blir taxidelningstjänst där föraren använder sin privata bil. I applikationen finns all data att tillgå redan innan avfärd: registreringsnummer, förarens identitet, passagerarens identitet, bilspecifikationer samt genomsnittsbetyg för både föraren och passageraren. Redan när tjänsten beställs finns också prisinformation och väntetid tillgänglig och passageraren kan följa bilens rörelse i realtid. Betalningen är även kopplad direkt till ett kreditkort vilket gör att inga kontanter behövs.[3]

Majoriteten av delningsekonomin i Europa består av taxi- och samåkningstjänster. År 2015 utgjorde denna sektor 50 procent av den totala marknaden inom den europeiska delningsekonomin, med intäkter på 1,65 miljarder euro. Redan år 2025 spår man att intäkterna kommer att vara 35 miljarder euro.[4] EU-kommissionens rapport Europeisk agenda för delningsekonomin konstaterar att delningsekonomin avsevärt kommer att bidra till både sysselsättning och tillväxt inom unionen. De digitala företagen gör att enskilda individer kan erbjuda privata tillgångar eller nya tjänster vilket skapar nya sysselsättningsmöjligheter, flexibla arbetsformer och nya inkomstkällor. Tjänsterna ger också konsumenterna positiva fördelar, eftersom de kan erbjudas till en lägre kostnad.[5]

Taximarknaden i Sverige beskrivs som avreglerad. Innan år 1990 omfattades marknaden av långtgående regler där en viss taxi bara fick plocka upp kunder i specifika områden, där det fanns ett maximipris som sattes av myndigheter och en kommenderingsplan som reglerade hur många taxibilar som fick finnas på en plats en viss tid av dygnet.[7] 1990 års lagändringar gjorde att taxibilar fick etablera sig fritt samtidigt som maximipriset togs bort, vilket resulterade i att utbudet av taxibilar ökade.

Men den svenska marknaden är inte avreglerad, för med 1990 års regeländringar kom flera nya regler med krav på att alla taxibilar skulle ha en registrerad taxameter och mer synlig information för kunden, genom prisinformation och dekalkrav på bilen. Kombinerat med de rigorösa licensieringskrav som ställs på såväl taxichaufförer som de fordon som ska brukas inom taxitrafik, vore det fel att benämna den svenska taximarknaden som avreglerad. Resultatet med 1990 års regeländringar blev att man löste vissa problem men samtidigt introducerade nya problem som ökad otrygghet för kunder, skattemanipulation, och taxametern fick en central roll som betalnings- och priskalkyleringsverktyg.[8] Den som i dag vill köra taxi behöver även ha en taxiförarlegitimation som består av både teoretiska och praktiska prov.[9]

Den som vill köra sin privata bil måste även ha ett särskilt taxitrafiktillstånd[10], bilen ska även vara speciellt registrerad och utrustad med specifika registreringsskyltar av gul färg[11] och andra former av dekaler.[12] Den svenska taxi- och samåkningsmarknaden består i dag av 17 000 taxibilar[13], av dessa företräder Svenska Taxiförbundet 9 000 bilar, eller 53 procent. Svenska Taxiförbundets uppgift är ”att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker”. Bland de frågor som förbundet driver är ”Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen” två exempel.[14]

För att bli taxichaufför i Sverige behövs en taxiförarlegitimation. För att få legitimationen måste man klara ett teoretiskt prov och ett körprov. Först tillkommer en kostnad för utbildningsmaterial som varierar mellan 995 och 1 730 kronor.[15] Materialet används för att studera till tre prov som utförs av Trafikverket, kostnaden för proven är 325 kronor styck (400 kronor efter klockan 18 eller på helgdagar).

I delproven ska föraren kunna läsa och använda en karta som hjälpmedel, inneha kunskap om körekonomi, miljö, säkerhet, trevligt bemötande, känna till olika former av sjukdomar och funktionsnedsättning, ha fordonskännedom och kunna lagar inom taxilagstiftningen och trafiklagstiftningen.[16] Ett problem med taxiförarlegitimationen är att de flesta delarna redan prövas när den sökande tar körkortet vilket innebär att många moment för att få taxilicens bara är en repetitiv prövning från en licens den sökande redan har blivit godkänd för.[17]

När proven är avklarade tillkommer en kostnad på 800 kronor för ett särskilt körprov. Om den som ansöker inte äger en bil som uppfyller Trafikverkets krav för uppkörning tillkommer en extrakostnad på 400 kronor.[18] Efter att delproven är klara lämnas en ansökan till Transportstyrelsen. Den som ansöker måste ha fyllt 21 år och haft körkort i två års tid. För att få ansökan godkänd behövs ett läkarintyg där kostnaden varierar mellan 200 och 1 000 kronor.[19] Till sist kommer en ansökningsavgift på 1 200 kronor och en tillverkningskostnad av legitimationen på 150 kronor.[20] Totalt kostar en taxiförarlegitimation mellan 5 000 och 6 000[21] kronor. Samtidigt är väntetiden även väldigt lång då den som vill skaffa en taxiförarlegitimation behöver vänta i minst tre till fyra månader för att få utföra det obligatoriska körprovet.[22]

Hur länge gäller Taxitrafiktillstånd?

Teoriprovet består av två delprov. Du väljer själv i vilken ordning du gör delproven.

 • Det första delprovet består av flervalsfrågor. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.
 • Det andra delprovet består av fallstudier med 20 uppgifter. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Vissa frågor i proven har tillhörande dokument för att kunna svara på frågan. I provsalen kan du scrolla och zooma i dessa dokument.

Får man köra taxibil utan Taxikort?

Tja! Farsan äger en taxibil och sa att det är förbjudet att övningsköra med företagsbil/taxibil. Stämmer detta? Verkar inte hitta något på nätet som varken motsäger eller bekräftar detta.

Tja! Farsan äger en taxibil och sa att det är förbjudet att övningsköra med företagsbil/taxibil. Stämmer detta? Verkar inte hitta något på nätet som varken motsäger eller bekräftar detta.

Har taxichaufförer fast lön?

Ny teknik. Vi som har den, numera rätt tveksamma, förmånen att köra nya lastbilar – av alla märken, vet redan en del om artificiell intelligens, AI. Konstruktörer och ingenjörer grubblar ikapp om att bygga ”smarta” lastbilar. Men med mycket varierande resultat.

Långa ekipage. Det här blir en krönika med många tekniska detaljer. Det kan inte bli annat då det bokstavligt talat handlar om stora och rätt knepiga saker. Buden är många: första juli (inte troligt), augusti, september 2023 eller mitten av 2024. En dag kommer det hur som helst att ske: att vi får upp till 34,5 meter långa ekipage på våra vägar!

Vad får man köra utan trafiktillstånd?

Den vita Volvon har bevisligen körts yrkesmässigt utan tillstånd. Proffs har fått ta del av en mängd dokumentation som styrker detta. Här lastas bilen inför ett nytt uppdrag.Fotograf: Läsarbild

Ett nybildat svenskt åkeri skrev avtal med stora kunder och började sedan köra deras gods - trots att man vid tillfället saknade trafiktillstånd. Beställaransvaret aktualiseras åter.

Kan man kolla om någon har trafiktillstånd?

Publicerad 2021-02-15 / 13:10 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transporterar du matkassar och snabbmat? Kör du ut blommor och paket? Transporterar någon annans häst eller tar på dig bortkörning av möbler eller sopor hos privatpersoner mot betalning? Då behöver du ett trafiktillstånd. Ja, det gäller både om du kör ett lätt eller ett tungt fordon.

Måste man ha Taxilicens för att köra Uber?

För att få köra en Uber-taxi måste du haft giltigt B-körkort samt ha en taxilegitimation. Har du ingen erbjuder Uber dig hjälp att skaffa det. När det kommer till bilen ska den enligt Uber inte ha några kosmetiska skador och vara taxiregistrerad. Den får dock inte ha taxilampa eller taxilackering. Du kan anmäla din bil för taxitrafik här. 

Ett gammalt krav för den som skjutsar en person från punkt A till punkt B mot betalning är att man ska ha en godkänd taxameter. Men det gäller inte Uberchaufförer, för det finns vissa undantag…

Måste man ha Taxileg för Uber?

Uber tar ut en avgift på mellan 5-20% på resan som även den dras direkt ifrån kontot. Efter varje körning uppmanas användarna att skriva en recension om resan och dig som chaufför.

Hur mycket tjänar man på att köra taxi?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 25200 kronor i yrket medan männen har en lön på 25300 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en taxiförare kvar i lön efter skatt? En taxiförare får ut 16 839 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Är det lönsamt att köra taxi?

Sammanslutningen av förare som kör för de olika appföretagen menar att ersättningen från företagen inte går att leva på. De kräver bland annat att apparna ska höja priset för sina resor och sänka avgiften de tar från det förarna tjänar in, från 25 procent till 15 procent.

Men trots demonstrationer och en dygnslång strejk då medlemmarna vägrade ta några körningar, har de hittills fått kalla handen. Företagen tänker inte ändra sina villkor.

Under mötet i Husby diskuteras det hur man ska gå vidare.

Hur mycket tjänar en taxichaufför 2023?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 25200 kronor i yrket medan männen har en lön på 25300 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en chaufför, taxi kvar i lön efter skatt? En chaufför, taxi får ut 16 839 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Hur mycket tjänar en taxichaufför i Dubai?

Tyskland har många flygplatser i hela landet, varav flera är stora internationella knutpunkter. Den största flygplatsen i Tyskland är Frankfurts flygplats (Flughafen Frankfurt am Main), som ligger i staden Frankfurt am Main. Det är också en av de största flygplatserna i

Lön för en lastbilschaufför i UAE Lönen för en lastbilschaufför i Förenade Arabemiraten beror på olika faktorer som erfarenhet, typ av lastbil, företagets storlek och den region där han arbetar. I allmänhet är den genomsnittliga lönen för en lastbilschaufför i Förenade

Vad kostar trafiktillstånd taxi?

Aleso är idag känt över hela Sverige som en av de få stora aktörerna på utbildningar i Yrkeskunnande för Trafiktillstånd.

Detta är en omfattande, heltäckande och genomtänkt utbildning för blivande trafikansvariga och egenföretagare inom transportnäringen. Utbildningen kallas bland annat Eget på väg och Bliv av andra utbildningsföretag.

Utbildningsmaterialet för yrkestrafiktillstånd är på 540 sidor med 980 frågor och övningar. Förmodligen det mest omfattande materialet i Sverige.