:

Hur får jag reda på vem som är firmatecknare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på vem som är firmatecknare?
 2. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 3. Hur får man reda på vem som äger ett aktiebolag?
 4. Var kan man se företags omsättning?
 5. Vem är firmatecknare enskild firma?
 6. Vem är firmatecknare Bolagsverket?
 7. Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?
 8. Vem är ägare till företaget?
 9. Vem äger firman?
 10. Måste man ha firmatecknare?
 11. Måste man ha en extern firmatecknare?
 12. Måste firmatecknare sitta i styrelsen?
 13. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 14. Hur vet man om ett företag är bluff?
 15. Vem äger verksamt?

Hur får jag reda på vem som är firmatecknare?

En fråga som liknar firmateckning, men rent juridiskt är annorlunda är behörighet på banken, dvs vem som har rätt att göra utbetalningar från företaget. Precis som när det gäller firmateckning kan man antingen låta en person ta allt ansvar, eller kräva att flera personer ger sitt godkännande till en transaktion. Det är vanligt att man sätter upp dualitet, dvs att två personer är involverade i alla utbetalningar, t ex att ekonomichefen kan lägga upp en betalning och VD godkänner, eller tvärtom. Har man en extern redovisningsbyrå är det vanligt att den bara kan lägga upp betalningar, men att godkännandet måste göras av en person på företaget. Själva godkännandet av behörigheterna kräver dock alltid full firmateckning och ofta kräver banken att firmatecknarna infinner sig personligen på bankkontoret, åtminstone första gången.

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man tecknar firman i förening, så innebär det inte att man automatiskt har dualitet på banken. Det är lätt att glömma, speciellt när man går från att vara ett litet startup till att ta in stora belopp från investerare. Man kanske ändrar firmateckningen då men glömmer bort bankbehörigheten. Jag känner till flera fall där bolag tagit in tvåsiffriga miljonbelopp och sedan upptäckt att en enda person, i ett fall en redovisningskonsult utanför bolaget, i ett annat fall en anställd ekonomiassistent med skulder hos Kronofogden, haft full tillgång till banken utan dualitet. Det är inte acceptabelt och som styrelseledamot har du skyldighet att kolla upp detta. För att vara helt säker bör du be att själv få se pappren från banken, eller prata med kontaktpersonen på banken och inte bara lyssna på vad VD eller ekonomichefen säger.

Hur kan jag kolla upp ett företag?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Hur får man reda på vem som äger ett aktiebolag?

Manage cookie preferences

We use cookies to remember your login details, collect statistics to optimise site functionality, and to ensure you get the best expercience on our website. For more information read our Privacy and cookie notice.

Var kan man se företags omsättning?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Vem är firmatecknare enskild firma?

Till och med 1 januari 2019 var ”firma” den juridiskt korrekta termen för det namn som en företagare driver sin verksamhet under. Nu är firma­lagen ändrad så att det modernare ordet ”företagsnamn” istället ska användas. Begreppet ”firmateckning” lever dock vidare.

När du ansöker om registrering av företagsnamn gör Bolagsverket en bedömning och företagsnamnet får bara registreras om namnet är tillräckligt ovanligt för att det ska kunna särskil­jas från andra som är registrerade för samma eller liknande verksamhet.

Vem är firmatecknare Bolagsverket?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Vem är ägare till företaget?

För att företag ska kunna kommersialisera innovationer krävs att de har koll på vem som äger de olika rättigheterna och ser till att rätt avtal finns på plats, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.

Tänk en fabrik som tillverkar pennor. Det kan vara flera människor inblandade i att pennorna kan tillverkas. Det kan vara anställda, uppdragstagare eller rent av kanske någon som är inhyrd via ett bemanningsföretag. Få skulle ha någon annan utgångspunkt än att det är företaget som bedriver verksamheten som äger pennorna, både under och efter produktion.

Vem äger firman?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om enskilda firmor

Måste man ha firmatecknare?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Måste man ha en extern firmatecknare?

En fråga som liknar firmateckning, men rent juridiskt är annorlunda är behörighet på banken, dvs vem som har rätt att göra utbetalningar från företaget. Precis som när det gäller firmateckning kan man antingen låta en person ta allt ansvar, eller kräva att flera personer ger sitt godkännande till en transaktion. Det är vanligt att man sätter upp dualitet, dvs att två personer är involverade i alla utbetalningar, t ex att ekonomichefen kan lägga upp en betalning och VD godkänner, eller tvärtom. Har man en extern redovisningsbyrå är det vanligt att den bara kan lägga upp betalningar, men att godkännandet måste göras av en person på företaget. Själva godkännandet av behörigheterna kräver dock alltid full firmateckning och ofta kräver banken att firmatecknarna infinner sig personligen på bankkontoret, åtminstone första gången.

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man tecknar firman i förening, så innebär det inte att man automatiskt har dualitet på banken. Det är lätt att glömma, speciellt när man går från att vara ett litet startup till att ta in stora belopp från investerare. Man kanske ändrar firmateckningen då men glömmer bort bankbehörigheten. Jag känner till flera fall där bolag tagit in tvåsiffriga miljonbelopp och sedan upptäckt att en enda person, i ett fall en redovisningskonsult utanför bolaget, i ett annat fall en anställd ekonomiassistent med skulder hos Kronofogden, haft full tillgång till banken utan dualitet. Det är inte acceptabelt och som styrelseledamot har du skyldighet att kolla upp detta. För att vara helt säker bör du be att själv få se pappren från banken, eller prata med kontaktpersonen på banken och inte bara lyssna på vad VD eller ekonomichefen säger.

Måste firmatecknare sitta i styrelsen?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Hur vet man om ett företag är bluff?

StartAktuelltVarningslistan Konsumentverkets viktigaste uppgift är att underlätta för konsumenter att göra medvetna val. Därför har vi skapat Varningslistan - för att ge konsumenter information och vägledning angående aktuella och angelägna konsumentproblem. För att ett företag ska hamna på listan ska vissa kriterier var uppfyllda. Se information längre ner på sidan.

En publicering på Varningslistan bestäms framför allt utifrån anmälningar till Konsumentverket och kontakter till Konsumentverkets upplysningstjänster Hallå konsument och ECC Sverige. 

Vem äger verksamt?

Ett bolagsavtal om att bilda ett handelsbolag bör vara skriftligt och innehålla att bolagsmännen avser att tillsammans bedriva näringsverksamhet. Om inte annat avtalats gäller 2 kap. Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Bolagsavtalet är inte en offentlig handling och ska inte skickas till Bolagsverket.