:

Hur mycket kostar det att asfaltera en uppfart?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att asfaltera en uppfart?
 2. Kan man få rotavdrag för stenläggning?
 3. Vilka arbeten ingår i rot?
 4. Vad ingår inte i rot avdrag?
 5. Vad kostar det att asfaltera 100 kvm?
 6. Vad ska man ha under asfalt?
 7. När gäller inte rot-avdrag?
 8. När gäller inte rotavdrag?
 9. När gäller inte ROT avdrag?
 10. Kan hantverkare vägra rotavdrag?
 11. När gäller inte ROT-avdrag?
 12. Kan man lägga asfalt själv?
 13. Vad lägger man under asfalt?
 14. Kan man asfaltera när det regnar?
 15. Vad krävs för att göra rot avdrag?

Hur mycket kostar det att asfaltera en uppfart?

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

Kan man få rotavdrag för stenläggning?

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

Vilka arbeten ingår i rot?

Rotavdraget fungerar i de flesta fall utmärkt men det finns ett antal fallgropar som du bör passa dig för. Något som riskerar att drabba husägare är när en hantverkare missar tidsfristen för utbetalningen av rotavdraget från Skatteverket. Hantverkaren måste nämligen ansöka om utbetalning för avdraget hos Skatteverket senast den 31 januari nästkommande år. Det kan tyckas vara gott om tid, men hantverkare missar faktiskt att göra detta i tid, berättar Eric Bodin.  

- Att kostnaden för det missade rotavdraget riskerar att hamna på husägaren beror på att många hantverkare har en klausul i avtalet som säger att husägaren, oavsett anledning, ska stå för kostnaden om rotavdraget inte betalas ut från Skatteverket.

Det förekommer också att hantverkare pressar upp arbetskostnaden på fakturan på bekostnad av materialkostnaden för att maximera rotavdraget. Om hantverkaren har angett en arbetskostnad som är oproportionerligt stor jämfört med materialkostnaden, eller är svårbedömd av annan anledning, kan det leda till att Skatteverket avslår hantverkarens begäran om utbetalning. En del hantverkare har då begärt att husägaren ska stå för kostnaden istället för Skatteverket med stöd av klausulen i avtalet.

-  Den här frågan har faktiskt prövats i domstol. Tyvärr ansåg domstolen att näringsidkaren hade rätt och det slutade med att husägaren fick stå för kostnaden. Domstolens motivering var att parterna hade kommit överens om denna riskfördelning.

Men Eric Bodin är skeptisk till domstolens slutsatser, då det är svårt för en husägare att ha någon närmare uppfattning om vad som är en rimlig arbetskostnad i relation till materialkostnad.

Vad ingår inte i rot avdrag?

ALTAN - SMÅHUS Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.  

ALTAN - BOSTADSRÄTT Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

BADRUM Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till rotavdrag.

CARPORT Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om någon av carportens väggar till minst 75% sitter ihop med den befintliga byggnadens yttervägg. 

DRÄNERING Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DÖDSBO Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I SMÅHUS Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion. 

EKONOMIBYGGNAD Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN — SMÅHUS El-arbeten som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. 

Vad kostar det att asfaltera 100 kvm?

Att asfaltera uppfarten är i mitt tycke en väldigt snygg och praktisk lösning. Har man möjlighet att få det att flyta samman med den ordinarie vägen utanför så är det ett snyggt plus. Men det bästa med asfalt på uppfarten är att det är mer eller mindre underhållsfritt. Ja man behöver fortfarande skotta om det kommer snö och borsta bort löv om man har dom problemen. Men i övrigt så krävs det inte mycket annat.

De stora problemen med att asfaltera uppfarten är att det krävs ett gediget förarbete innan själva asfalteringen kan påbörjas och att det krävs speciella maskiner för att göra det. Så kostnaden för att asfaltera beror på stor del hur mycket arbete som behövs för att fixa grunden och hur långt maskinerna måste fraktas till ditt hus. Så det kan vara värt att gå samman med grannar för att kunna få ner just kostnaden för att få dit maskinerna.

Vad ska man ha under asfalt?

När du kommit in med en förfrågan till oss åker vi först hem till dig och gör en besiktning av ytan. Då kan vi göra en bedömning av hur mycket förarbete som ska göras. Ibland räcker det med att jämna till den befintliga ytan medan det i andra fall krävs grävning och förstärkning av underlaget för att få en garageuppfart som håller sig intakt under många år.

Efter vårt besök får du ett kostnadsförslag på arbetet från oss. Priset baseras på en beräkning av hur många kvm asfalt vi ska lägga, vilken kvalitet materialet behöver ha, vilka maskiner som krävs och hur långt vi ska transportera asfalten. 

När gäller inte rot-avdrag?

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

När gäller inte rotavdrag?

Taket för rotavdraget föreslås separera från RUT och höjs från 50 000 till 75 000 kronor under 2024.

 • ROT-avdraget höjs temporärt från 50 000 kronor till 75 000 kronor.
 • Höjningen träder i kraft den 1 juli 2024

Regeringen planerar att temporärt öka det högsta avdraget för hushållsnära tjänster och renoveringar (rotavdraget) från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. De föreslår också att det tillfälligt ska finnas separata tak för rot- och rutavdraget.

När gäller inte ROT avdrag?

Taket för rotavdraget föreslås separera från RUT och höjs från 50 000 till 75 000 kronor under 2024.

 • ROT-avdraget höjs temporärt från 50 000 kronor till 75 000 kronor.
 • Höjningen träder i kraft den 1 juli 2024

Regeringen planerar att temporärt öka det högsta avdraget för hushållsnära tjänster och renoveringar (rotavdraget) från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. De föreslår också att det tillfälligt ska finnas separata tak för rot- och rutavdraget.

Kan hantverkare vägra rotavdrag?

ROT-avdrag och RUT-avdrag är förkortningarna för de skattestimulanser som lämnats till reparationer och underhåll på privatbostäder och hushållstjänster. Dessa avdrag räknar man ihop och får inte överstiga 50 000 kronor per person och år. 50 procent av kostanden på rutavdrag får man göra avdrag för och motsvarande för rot är 30 procent.

Beloppet, skattereduktionen, dras direkt på fakturan och sedan får den som utfört arbetet ansöka om att få pengarna av skatteverket. Fakturor med arbetskostnaden noggrant specificerad kan också skickas in av bostadsägaren till skatteverket, som sedan reducerar skatten med halva arbetskostnaden. I deklarationen ska sedan köparen dra av skattesubventionen ifrån skatten. Det blir då avdrag endast om det finns tillräckligt stor skatt att dra skattereduktionen ifrån.

Tidigare kunde privatpersoner som köpt en tjänst också ansöka om skattereduktion på skatteverkets blankett SKV 4501. Den möjligheten finns inte längre.

Privatpersoner kan få skattereduktion för ombyggnad och reparation av privata permanentfastigheter, fritidshus och bostadsrätter. Avdraget är maximalt 50 000 kronor per person och år och 30 procent av kostnaden får dras av. Två makar kan alltså anlita hantverkare för upp till 333 000 kr i arbetskostnad och då få tillbaka 100 000 kr på skatten.

ROT-avdrag ges inte för nybyggnation samt om- och tillbyggnadsarbeten på nybyggda småhus under den tid dessa är helt befriade från kommunal fastighetsavgift. Ej heller för arbeten som utförs under det år som ett nybyggt småhus tas i bruk. ROT-avdrag medges inte heller om huset eller lägenheten är uthyrd till utomstående (RÅ 2010 ref 109) och ej heller för fristående växthus eller bredbandsarbeten utanför tomtgränsen. HFD 2012 ref 47. Läs mer om avdrag för internet och bredband.

När gäller inte ROT-avdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Kan man lägga asfalt själv?

Om du vill lägga asfalt på exempelvis din garageuppfart så är förarbetet en mycket viktig del för att uppnå bra slutresultat som håller i flera år.

Underst bör man ha en fiberduk som materialavskiljare. Nästa lager är ett förstärkningslager av bergkross 0/90 för att göra marken stakare och stabilare, sist fyller man på med finare bergkross 0/32. Därefter lägger man asfalt som övrsta slitlager. Beroende på underliggande mark och temperaturkrav kan det behövas ett grövre slitlager av asfalt under det översta, fina, slitlagret.

Vad lägger man under asfalt?

Om du vill lägga asfalt på exempelvis din garageuppfart så är förarbetet en mycket viktig del för att uppnå bra slutresultat som håller i flera år.

Underst bör man ha en fiberduk som materialavskiljare. Nästa lager är ett förstärkningslager av bergkross 0/90 för att göra marken stakare och stabilare, sist fyller man på med finare bergkross 0/32. Därefter lägger man asfalt som övrsta slitlager. Beroende på underliggande mark och temperaturkrav kan det behövas ett grövre slitlager av asfalt under det översta, fina, slitlagret.

Kan man asfaltera när det regnar?

Så är det möjligt att lägga asfalt i regnet?SNiP, fortfarande sovjetisk, men fungerar, reglerar omgivningstemperaturen - inte lägre än + 15 ° С. Men tekniken står inte stilla. Idag finns det innovativa material som låter dig utföra arbete, även om temperaturen är under frysning. Det är sant, inte lägre än -10 ° C.

Vad krävs för att göra rot avdrag?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.