:

Är det värt att äga skog?

Innehållsförteckning:

 1. Är det värt att äga skog?
 2. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?
 3. Hur beskattas försäljning av skog?
 4. Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?
 5. Hur mycket är 1000 hektar skog värt?
 6. Kan man tjäna pengar på att äga skog?
 7. Vad är 10 hektar skog värd?
 8. Kan man äga skog som privatperson?
 9. Kan man leva på att äga skog?
 10. Vad kostar 6 hektar skog?
 11. Hur mycket är 100 ha skog värt?
 12. Vad är 2 hektar skog värt?
 13. Hur mycket skog får man avverka utan tillstånd?
 14. Hur mycket är 100 hektar skog värd?
 15. Hur mycket är 10 hektar skog värt?

Är det värt att äga skog?

Ska verkligen inte göra detta till någon skogsdiskussion, men en snabb fråga i sammanhanget: Är det ekonomiskt rimligt att äga skog och leja bort skötseln av den till någon annan eller innebär att investera i skog också att man också måste bli en skogsnisse och typ börja lära sig att köra en kapmaskin?

dec '20

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Vi börjar med ett exempel. Säg att du köper ett rent skogsskifte utan annan mark eller byggnader för 100 000 kr. Skiftet är slutavverkat och det finns inte en pinne kvar.

Ett alternativ vore att du istället köper ett lika stort skogsskifte med avverkningsbar skog på. Låt oss säga att det skulle kosta 1 000 000 kr. Direkt efter köpet avverkar du allt och får in 900 000 kr. Netto har även detta kalhygge kostat 100 000 kr.

Hur beskattas försäljning av skog?

En uppdaterad skogsbruksplan är en grundsten inför generationsskiftet och arbetet med att beräkna skogsfastighetens värde.– Ta hjälp för att få separat rådgivning kring skogen och ekonomin, råder Cristofer Wallentin, virkesköpare på Holmen.

Det gäller också att vara i takt med de åtgärder som ska göras enligt planen, exempelvis planteringar, röjningar och att vägnätet är i ordning.– Skogsbruksplanen är ett viktigt redskap för att få en uppfattning om virkesförrådet, tillväxten och övriga värden. Som till exempel hur mycket skog det finns som är möjlig att skörda och hur mycket som har olika naturvårdsrestriktioner, säger Cristofer Wallentin.

Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?

 • Stabil investering: Skog ger möjlighet till en nettoavkastning på 3 till 4 procent per år, även sett över lågkonjunkturer och försämrad världsekonomi.
 • Efterfrågan på virke: Det finns en ständig efterfrågan på virke. Det används som byggmaterial och inom pappersindustri.
 • Biomassa: Efterfrågan på miljövänlig energi gör att det finns en ökad efterfrågan på biomassa från skogen.
 • Relativt liten insats: Skogen växer och ökar i värde av sig själv. Träden använder gratis solenergi och behöver inte vattnas. Dock ökar du värdet ytterligare genom bra skogsvård.
 • Ekologiskt: Att äga skog är nog den grönaste investering man kan tänka sig. En förnybar källa både som energi och råvara.
 • En ren njutning: Om du köper egen skog är det en riktigt skön känsla att vandra omkring på sin mark och se hur skogen växer från år till år.
 • Realtillgång: Att investera i skog innebär att satsa på reala tillgångar. Det innebär ofta lägre risk och långsammare värdeförändringar.

Det finns i huvudsak två sätt att investera i skog:

Hur mycket är 1000 hektar skog värt?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Kan man tjäna pengar på att äga skog?

1 februari, 2023 09:01

Nyheter Är du skogsägare och nyfiken på hur du kan tjäna pengar på skogen utan att behöva hugga ner den? Den frågan fick flera svar under gårdagens mångbruksevent på Gummifabriken.

Vad är 10 hektar skog värd?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Kan man äga skog som privatperson?

Om du är på väg att köpa en skogsfastighet som fysisk person behöver du först undersöka om fastigheten är belägen inom glesbygds- eller omarronderingsområde. Om svaret är ja, behöver du ett förvärvstillstånd som måste beviljas av Länsstyrelsen. Bor du redan i glesbygdsområdet i samma kommun som fastigheten ligger i, krävs dock inget förvärvstillstånd. Har du inte koll på vad som räknas som glesbygdsområde? Lugn, Länsstyrelsen kan svara på det också.

 I de flesta fall sköter en fastighetsmäklare försäljningen av skogsfastigheten. Oftast finns ett datum då alla intressenter ska ha lagt ett bud eller anbud. Om man har budgivning så är det vanligt med en efterföljande förhandling då alla, eller några, av budgivarna erbjuds att lägga fler bud – precis som en vanlig bostadsförsäljning.

Det kan även ske ett slutet anbudsförfarande och då gäller de anbud (oftast skriftliga) som kommit in det angivna datumet. I båda fallen är det viktigt att inte komma med ett ”skambud”, eftersom man då sannolikt inte inbjuds till någon efterföljande förhandling. Varken bud eller anbud är bindande.  

Kan man leva på att äga skog?

Att ta motorsågskörkort och köpa motorsåg är några saker som du behöver göra om du ska köpa skog. Försök också att hitta en motorsåg som passar dig. Sedan kan du alltid köpa motorsågskedjor på rembutiken.se till din motorsåg. Du kommer garanterat behöva någon ny motorsågskedja. Vilken längd du ska ha på sågkedjan beror helt på vilket sågsvärd du har. Du kan alltid be om råd och hjälp om det är något du undrar över när det kommer till sågkedjor. Det kan vara så att du behöver mer saker som exempelvis en röjsåg. Att kunna köra både röjsåg och motorsåg ger dig basfärdigheter som är väldigt användbara. Att kunna ta hand om din egen skog är en stor fördel. När du köper skog är det bra som ny skogsägare att lära dig allt om skogen som skogstermer, hur snabbt skogen växer, röjning, gallring och föryngring. Det är roligt att vara skogsägare men det kräver ansvar. Det är bra att göra en skogsbruksplan så att du har en tydlig plan för vad du behöver göra och när. En skogsbruksplan är ett stöd för dig i din skötsel och planering av skogen. Att äga skog är roligt och det finns flera utbildningar och kurser du kan gå för att bli ännu bättre på att ta hand om din skog.

Vad kostar 6 hektar skog?

År 2021 var det genomsnittliga priset för åkermark 121 800 kronor per hektar och för betesmark 45 300 kronor. Priserna har ökat över tid; jämfört med priserna för tio år sedan har priserna för en hektar åkermark respektive en hektar betesmark ökat med 98 % respektive 112 %.

Priserna varierar mycket i Sverige. I produktionsområde Övre Norrland finns de lägsta genomsnittliga priserna, 19 300 kronor per hektar åkermark och 5 800 kronor per hektar betesmark. De högsta genomsnittliga priserna år 2021 finns i produktionsområde Götalands södra slättbygder med 288 600 kronor per hektar åkermark respektive 143 500 kronor per hektar betesmark.

Priser på åker- och betesmark har årligen tagits fram av Jordbruksverket sedan år 1995. Dessa priser är en specialbearbetning av den prisstatistik Statistiska centralbyrån (SCB) årligen tar fram om fastigheter.

Syftet är att redovisa hur priset på åker- och betesmark förändras över tid. Priserna baseras på de försäljningar som genomförts under respektive år och markerna som säljs kan vara olika exklusiva. Detta medför att man ska tolka varje års genomsnittspris med försiktighet. Däremot kan man se trender både för riket och för regionala indelningar. Priserna är inte inflationsjusterade.

Beräkningarna för år 2021 baseras på alla sålda lantbruksfastigheter år 2021 där ansökan om lagfart genomförts. Detta medför att överlåtelser som till exempel resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med en annan fastighet som köparen äger (så kallad fastighetsreglering) inte ingår i beräkningarna.

Sedan EU-inträdet, år 1995, har det genomsnittliga priset för åker- och betesmark per hektar ökat vilket kan utläsas i figur A. År 2021 var det genomsnittliga priset på en hektar åkermark i Sverige nästan 10 gånger så högt som det var år 1995. En faktor som kan ha påverkat markpriserna, särskilt i skogsbygder, är 2005 års jordbruksreform. Reformen innebar i korthet att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen, oavsett vilken gröda som odlas. Även andra faktorer skulle kunna påverka, till exempel den relativt låga räntenivån sedan 2008 och ytterligare ändringar av hur stöden är utformade.

Hur mycket är 100 ha skog värt?

Ett hektar skog är naturligtvis lika mycket i kvadratmeter som en hektar åkerareal. Har du svårt att föreställa dig storleken på en hektar? Det är det många som har! Det kan hjälpa om du tänker dig en ordinär fotbollsplan med löparbanor kring planen. En sådan idrottsplan har en yta på ungefär en hektar eller 10 000 kvadratmeter.

Vad är 2 hektar skog värt?

De två stora skogsförsäljningar som Assidomän och Skanskaplanerar under våren blir en bra test på värderingen av störreskogsområden. Dessutom lär de visa om det finns något intresseför denna sorts investeringar från institutionella placerare.För Assidomäns del gäller försäljningen ett sammanhängandeområde på 125.000 hektar i norra Dalarna och västra Härjedalen.Med tanke på lokaliseringen av företagets industrianläggningar,sågverk och massabruk anses innehavet vara mindre strategiskt.Efter spekulationer i media om hur mycket ett så stort områdekan vara värt gick Assidomän ut med ett pressmeddelande straxföre jul och tillkännagav att värdet enligt en traditionellavkastningsvärdering i denna del av Sverige skulle ligga närmare1.000 miljoner kronor. Därmed skulle alltså priset per hektarhamna på 8.000 kronor.

Rimligheten i denna värdering är emellertid svår att bedöma,eftersom den framför allt är beroende av hur mycket skog dethandlar om, hur gammal den är (dvs. hur mycket som är moget föravverkning) och vilken kvalitet som skogen och skogsmarken har.Infrastrukturen och transportavståndet, liksom konkurrenstrycketfrån olika virkesköpare, är andra viktiga faktorer som styrpriset. För en fastighet som består av bra avverkningsmogentallskog kan priset per hektar vid en traditionell värderinghamna över 100.000 kronor i norra Svealand. En fastighet somdäremot består av nyanlagd ungskog ger ett värde på runt 1.500kronor per hektar. Kalmark som inte är planterad och som intelämpar sig för självföryngring har närmast ett negativt nuvärde.Enligt lantmäteriverkets enkätundersökning från i höstas, sominnehåller försäljningsuppgifter fram till september, lågnormalpriserna på fastigheter i de aktuella områdena på mellan10.000 och 20.000 kronor per hektar. Den stora ekonomiska oro,som inte minst har drabbat skogsindustrin, bör emellertid hadämpat prisutvecklingen.

Hur mycket skog får man avverka utan tillstånd?

De två stora skogsförsäljningar som Assidomän och Skanskaplanerar under våren blir en bra test på värderingen av störreskogsområden. Dessutom lär de visa om det finns något intresseför denna sorts investeringar från institutionella placerare.För Assidomäns del gäller försäljningen ett sammanhängandeområde på 125.000 hektar i norra Dalarna och västra Härjedalen.Med tanke på lokaliseringen av företagets industrianläggningar,sågverk och massabruk anses innehavet vara mindre strategiskt.Efter spekulationer i media om hur mycket ett så stort områdekan vara värt gick Assidomän ut med ett pressmeddelande straxföre jul och tillkännagav att värdet enligt en traditionellavkastningsvärdering i denna del av Sverige skulle ligga närmare1.000 miljoner kronor. Därmed skulle alltså priset per hektarhamna på 8.000 kronor.

Rimligheten i denna värdering är emellertid svår att bedöma,eftersom den framför allt är beroende av hur mycket skog dethandlar om, hur gammal den är (dvs. hur mycket som är moget föravverkning) och vilken kvalitet som skogen och skogsmarken har.Infrastrukturen och transportavståndet, liksom konkurrenstrycketfrån olika virkesköpare, är andra viktiga faktorer som styrpriset. För en fastighet som består av bra avverkningsmogentallskog kan priset per hektar vid en traditionell värderinghamna över 100.000 kronor i norra Svealand. En fastighet somdäremot består av nyanlagd ungskog ger ett värde på runt 1.500kronor per hektar. Kalmark som inte är planterad och som intelämpar sig för självföryngring har närmast ett negativt nuvärde.Enligt lantmäteriverkets enkätundersökning från i höstas, sominnehåller försäljningsuppgifter fram till september, lågnormalpriserna på fastigheter i de aktuella områdena på mellan10.000 och 20.000 kronor per hektar. Den stora ekonomiska oro,som inte minst har drabbat skogsindustrin, bör emellertid hadämpat prisutvecklingen.

Hur mycket är 100 hektar skog värd?

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

Hur mycket är 10 hektar skog värt?

KRÖNIKA. Jag skulle lika gärna kunna börja med frågan, hur långt är ett snöre? Men först - skogsfastigheter har haft en otrolig värdeökning under de senaste 10 till 15 åren. Det brukar talas om milstolpar; först när försäljningspriserna översteg rotnettot i slutet på 1990-talet och sedan när desamma översteg virkespriserna under andra halvan av 2000-talet.

Svaret är att värdet på virkesförrådet i yngre gallringskog nog inte är högre, resten av värdet ligger i marken och att den finns kvar. Jag kan belysa det ytterligare med ett förenklat räkneexempel. Tänk er en ungskog i Östergötland med en ålder på 5-10 år och en virkesvolym om ca 20 m3sk/ha och ett snittpris på 500 kr/m3sk. När enbart hänsyn tas till kubikmeterpriset skulle marknadsvärdet då bli 10 000 kr/ha. När markvärdet läggs till blir marknadsvärdet istället bli 40 000 kr/ha fördelat på ett markvärde på ca 30 000 kr/ha och ett värde på ungskogen på ca 10 000 kr/ha. Jag brukar göra jämförelsen med åkermark, där är det marken med framtida avkastning man betalar för och inte värdet på grödan vid tidpunkten för köpet.