:

Vad innebär det att vara offentligt anställd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara offentligt anställd?
 2. När är man offentligt anställd?
 3. Vilka är offentliga arbetsgivare?
 4. Vilka lagar gäller vid anställning?
 5. Får man anställa utan att annonsera?
 6. Får en kommun anställa vem som helst?
 7. Får man anställa vem som helst?
 8. Är anställningsavtal offentliga?
 9. Vad menas med offentligt?
 10. På vilka grunder kan man få sparken?
 11. Kan jag få sparken för att jag söker andra jobb?
 12. Kan man anställa någon utan lön?
 13. Får kommunen anställa utan att annonsera?
 14. Kan man få sparken om man är fast anställd?
 15. Kan man få sparken utan anledning?

Vad innebär det att vara offentligt anställd?

Offentlig anställning definieras i Sverige som någon som är arbetstagare enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning.

De som omfattas är arbetstagare hos

När är man offentligt anställd?

Som anställd inom staten förväntas du följa den statliga värdegrunden. Den vilar på Sveriges grundlagar och går mycket förenklat ut på att du ska agera demokratiskt och med samhällets bästa i åtanke. Men många statligt anställda påverkas också av grundlagarna mer direkt, inte minst offentlighetsprincipen – som ställer stora krav på transparens och service till medborgarna.  

Vilka är offentliga arbetsgivare?

Inom den privata sektorn är arbetsgivare i princip fria att anställa den de vill, så länge de inte sorterar bort sökanden på någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna (till exempel kön). I den statliga sektorn ställs högre krav på saklighet i rekryteringen. Enligt regeringsformen får statliga arbetsgivare endast ta hänsyn till sakliga grunder så som utbildning och erfarenhet. Det ska inte spela någon roll vem du känner på myndigheten till exempel.  

Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 

Vilka lagar gäller vid anställning?

SFS nr: 1982:80 Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad: 1982-02-24 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:836 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Får man anställa utan att annonsera?

Processen från det att ett kompetensbehov uppstår i verksamheten till dess att en ny arbetstagare börjar sin anställning och vägen dit kan översiktligt beskrivas på följande sätt:

En arbetsgivare är skyldig att informera en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet enligt 6 c § LAS.

Får en kommun anställa vem som helst?

Ska man tänka helt olika när man skriver CV för en offentlig tjänst, jämfört med ett jobb inom näringslivet? Skillnaderna är faktiskt inte så stora som många tror. Att arbeta inom den privata sektorn skiljer sig en del från att ha en offentlig anställning. Därför är det ganska logiskt att fundera över om man bör hantera sin ansökan annorlunda beroende på vilken typ av tjänst man är intresserad av. Grunderna är dock desamma och det finns ingen anledning att krångla till det. Men några saker är ändå bra att känna till och tänka på.

I det privata näringslivet kan ett företag välja att anställa precis vem som helst, så länge det inte förekommer diskriminering på grund av till exempel ålder eller etnicitet. Oavsett vilka skallkrav som ställs i platsannonsen kan företaget besluta att anställa någon som inte uppfyller dem. Kanske kommer man under rekryteringens gång till och med på att man behöver en person med en helt annan profil. (Det kanske man även gör hos en offentlig arbetsgivare, men i sådana fall måste hela rekryteringsprocessen tas om från noll.)

Får man anställa vem som helst?

LAS, eller lagen om anställningsskydd, är en svensk bestämmelse som skyddar anställda. Målet med LAS är att försäkra arbetare om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får inte säga upp sina arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas en sakliga skäl. De två huvudsakliga anledningarna till att man kan bli uppsagd är brist på arbete eller om arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen. 

Är anställningsavtal offentliga?

Ett anställningsförhållande uppkommer när du och den anställda har kommit överens om ett avtal

med information om anställningen och tjänsten. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Vad menas med offentligt?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

På vilka grunder kan man få sparken?

Uppdaterat 30 september 2022

Att få sparken kan vara jobbigt och nästan kännas lite skamligt, även om det förmodligen finns en rimlig förklaring till varför du har blivit avskedad. Om detta har hänt dig, eller om du är orolig för att få sparken, finns det några saker du kan göra för att hantera situationen och komma vidare. I den här artikeln får du veta vad som händer, och vad du kan göra om du får sparken från jobbet.

Kan jag få sparken för att jag söker andra jobb?

Det är viktigt att förstå att arbetsrätten kan variera mellan länder och jurisdiktioner. I Sverige har anställda vissa rättigheter och skydd när det gäller att söka nya jobbmöjligheter. Generellt sett är det inte olagligt att söka andra jobb medan man är anställd, men det finns situationer där att söka alternativ anställning kan leda till uppsägning. Låt oss utforska några scenarier där detta kan inträffa.

Kan man anställa någon utan lön?

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur länge anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid.

Om du bara behöver hjälp några timmar i veckan kan du anställa en person på deltid. Det innebär att den anställda arbetar till exempel 25 procent av en anställning som är på heltid. En person kan anställas på deltid under både en tillsvidareanställning och under en tidsbegränsad anställning. 

Huvudregeln enligt lagen är att ett anställningsavtal avser heltid. Det innebär att anställningsavtalet gäller för heltid, om ni inte har avtalat om deltid. 

Om anställningen ska avse deltid bör det framgå av ett skriftligt avtal, eftersom arbetsgivaren har bevisbördan för att anställningen avser deltid. 

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: särskild visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Får kommunen anställa utan att annonsera?

Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt den nya lagstiftningen kan du lämna i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Du kan deklarera dina varor antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Tulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda områden kan du lämna i den här e-tjänsten från och med februari 2023. Till dess kan du lämna dessa deklarationer i Tid (se nedan).

Kan man få sparken om man är fast anställd?

Att bli uppsagd av arbetsgivaren kan vara tufft. Men du som har kollektivavtal har ofta möjlighet att få stöd från den omställnings­organisation som din arbetsgivare är kopplad till. Genom omställnings­organisationen kan du få hjälp att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning.

Fråga din arbetsgivare om vilken organisation ni tillhör. Jobbar du inom kommun eller region är det Omställningsfonden.

Kan man få sparken utan anledning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att du jobbat för samma arbetsgivare i 13 år utgår jag i mitt svar på att du hade en tillsvidareanställning, 4 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Om du hade en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.