:

Får man använda företagstelefon privat?

Innehållsförteckning:

 1. Får man använda företagstelefon privat?
 2. Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?
 3. Får arbetsgivare läsa anställdas sms?
 4. Måste man använda sin privata telefon på jobbet?
 5. Får man köpa dator på företaget?
 6. Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?
 7. Har chefen rätt att läsa min mail?
 8. Kan arbetsgivaren se vad man gör på sin dator?
 9. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 10. Får man förbjuda mobiltelefon på jobbet?
 11. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?
 12. Kan man köpa vad som helst på företaget?
 13. Kan företag handla utan moms?
 14. Måste man svara i telefon om chefen ringer när man är sjuk?
 15. Får en chef pratar om anställda?

Får man använda företagstelefon privat?

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

— I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).

Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?

När vi frågar denna Mignon om vad det är för app man ska jobba med, får vi höra att det är för Ericsson, men länken är en påhittad adress, ericsson-app.cc.

– Det är ett vanligt grepp, de hittar på sajt- och mejl-adresser som är förvillande lika de riktiga. Det ser vi i flera olika typer av bedrägerier, även när man försöker ”sälja” saker på nätet, som märkesvaror till betydligt bättre pris men där du inte får varan.

När vi frågar om betalningen, så sägs man få pengar i kryptovalutan USDT.

Får arbetsgivare läsa anställdas sms?

En arbetsgivares rätt att kontrollera sina anställda regleras i första hand genom arbetsrätten, till exempel i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Om kontrollen innebär att arbetsgivaren behandlar uppgifter om anställda måste arbetsgivaren följa dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel kontroller av anställda som görs med hjälp av uppgifter som samlas in genom olika it-system. En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta.

För att behandlingen ska vara laglig krävs det att arbetsgivaren följer grundläggande principer, har stöd i en rättslig grund och har lämnat tillräcklig information till de anställda senast i samband med att uppgifterna ifråga samlades in.

Arbetsgivarens behov av att behandla personuppgifter för ett kontrolländamål ska vara sakligt motiverat i den specifika verksamheten. Behandlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till ändamålet. Arbetsgivaren ska kunna visa att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt genom andra, mindre integritetskränkande, metoder. Det är som regel inte är tillåtet att använda ett it-system för att i realtid eller på annat sätt regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster.

Måste man använda sin privata telefon på jobbet?

Efter budgetbeskedet att Kriminalvården kan få rejäla tillskott räknar STs avdelningsordförande Joachim Danielsson med att myndigheten genomför lönesatsningar utöver den ordinarie revisionen redan i höst. ”Det ser jag som en självklarhet” säger han.

Försäkringskassan nekade livränta till en chef med utmattningssyndrom och menade att sjukdomen berodde på att hon var i konflikt med vd och inte var en arbetsskada. Nu återförvisar kammarrätten ärendet till Försäkringskassan, skriver Allt om arbetsmiljö.

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar häktet i Sollentuna för att en intagen under två veckors tid var placerad i en cell som saknade säng och bord. Häktet får också kritik för bristande dokumentation av isoleringsbrytande åtgärder.

Arbetsmiljöverket genomför de kommande veckan inspektioner av mer än 2 000 arbetsplatser för att kartlägga risker med digitala arbetssätt. Kampanjen är en del av en EU-gemensam satsning.

Regeringen kommer i budgeten för 2024 att anslå ytterligare 100 miljoner kronor till Statens fastighetsverk, SFV. Pengarna ska användas till underhåll av myndighetens så kallade bidragsfastigheter.

Under 2022 drabbades Polismyndigheten av en större efterfrågan på pass än man förmådde möta. Nu visar en rapport från myndighetens internrevision att passverksamheten riskerar att möta olika nya utmaningar de närmaste åren.

Får man köpa dator på företaget?

En näringsidkare som förvärvar en tillgång (till exempel en dator) av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften med stöd i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen och 18 kap. 4 § inkomstskattelagen även om det förutsätts att det finns en viss privat användning.

Den privata användningen uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd i 22 kap. 2, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen samt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om datorns användning och utnyttjande (privat respektive i näringsverksamheten) fördelat sig lika över hela den ekonomiska livslängden, har hälften av utgiften för anskaffningen fördelat över den ekonomiska nyttjandeperioden ansetts kunna ligga till grund för uttagsbeskattningen. En egenföretagare som privat förvärvar en tillgång (till exempel dator) som används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av utgiften, fördelat på nyttjandeperioden, i enlighet med 16 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Det kan i detta sammanhang tilläggas att det i de flesta fall kan vara en knepig bevisfråga att fastställa att en dator inte enbart är till för bolaget och därmed ska uttagsbeskattas för privat användning.

Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?

Uber var bland de första i Sverige att erbjuda en tjänst där du i realtid kan se hur långt bort bilen du beställt är. Sedan dess har ett antal företag följt efter, som matleverantörer och bud, ”nu är ditt paket lastat och Elin är på väg hem till dig, här kan du kolla exakt var bilen befinner sig.” Vilken service! Då slipper man sitta hemma och vänta i fyra timmar på sin leverans. Praktiskt ja. Men tillåtet; nja.

– Arbetsgivare får inte hålla koll på sina medarbetare hur som helst. Om man känner sig konstant övervakad kan det upplevas integritetskränkande, säger Disa Rehn, på Integritetsskyddsmyndigheten.

Har chefen rätt att läsa min mail?

Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter har var och en rätt till skydd för sin kommunikation och sitt privatliv, vilket även gäller på arbetet eller i egenskap av anställd. Grundregeln för alla företag bör därför vara att låta sina medarbetares e-post vara i fred. För att faktiskt kunna följa detta och undvika situationer där arbetsgivare behöver komma åt sina medarbetares e-post rekommenderas att tydliga rutiner utformas som anger att:

E-post alltid flyttas från inkorg till relevant arkivering i företagets mappstruktur, CRM-system, ärendehanteringssystem eller likande.

Kan arbetsgivaren se vad man gör på sin dator?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Vad får en arbetsgivare inte säga?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Får man förbjuda mobiltelefon på jobbet?

Kommundirektören i Fredriksberg skriver i ett svar till danska TV2 Lorry att mejlet var “lite fyrkantigt” uttryckt. Kommunen har inga hårda regler utan han menar att man tar hänsyn till olika situationer och att man tror på de anställdas sunda förnuft

Enligt Studio Ett har mejlet fortsatt diskussionen om elpriser i Danmark. I programmet säger Jenny Söberg, advokat på en advokatbyrå som företräder arbetsgivare, att samma regler är tillämpbara för svenska arbetsgivare. Att ladda mobilen är däremot ganska säkert eftersom den ofta används i arbetet, menar Söberg. Men även här gäller sunt förnuft och ta reda på vad som gäller på ens arbetsplats.

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Sommar 2020

Många vårdanställda är oroliga över att de inte kommer få fira semestern i fred på grund av coronakrisen. Fackets råd är att helt enkelt göra sig okontaktbar. 

Kan man köpa vad som helst på företaget?

Sommar 2020

Många vårdanställda är oroliga över att de inte kommer få fira semestern i fred på grund av coronakrisen. Fackets råd är att helt enkelt göra sig okontaktbar. 

Kan företag handla utan moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Måste man svara i telefon om chefen ringer när man är sjuk?

Nej. Det går inte att förbjuda att chefen ringer, men hen har inte rätt att kräva svar utanför arbetstid. Antingen är det arbetstid och då ska man ha betalt, eller så är det vilotid och då behöver man inte svara. 

Då bör man i stället ha en rutin att redovisa innan arbetspasset är slut. Eller vänta till nästa dag. Det är en arbetsuppgift, och i så fall ska man ha betalt. 

Får en chef pratar om anställda?

Arbetsgivaren brukar hänvisa till lojalitets­plikten. Det är en så kallad ”allmän rätts­princip”, en slags oskriven del av anställningsavtalet. Lojalitets­plikten innebär att du som anställd inte får orsaka din arbets­givare skada, exempelvis genom att skriva nedlåtande om företaget i sociala medier. Det ­gäller även på din fritid.

Ja, företaget kan ge dig en varning och säga upp dig om du fortsätter skriva nedsättande saker. Det kan också bli avsked direkt om förseelsen anses tillräckligt grov, men företagets agerande ska stå i proportion till skadan det lidit.