:

Vad räknas som familjemedlem?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som familjemedlem?
 2. Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?
 3. Hur blir man EU medborgare?
 4. Vilka regler gäller för EU medborgare?
 5. Är sambo familjemedlem?
 6. Kan jag hämta min mamma till Sverige?
 7. Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?
 8. Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?
 9. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 10. Kan man bli utvisad som EU-medborgare?
 11. Kan man hämta sin mamma till Sverige?
 12. Hur mycket ärver en sambo?
 13. Hur kan jag hämta min familj till Sverige?
 14. Kan man hämta sin pappa till Sverige?
 15. Kan man få medborgarskap utan permanent uppehållstillstånd?

Vad räknas som familjemedlem?

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det s.k. efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa.

Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Du kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du flyttar till. Om du har barn under 18 år som har följt eller kommer att följa med dig till Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

En EU/EES-medborgare behöver inte betala någon avgift för att ansöka om uppehållstillstånd.

Hur blir man EU medborgare?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Du kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du flyttar till. Om du har barn under 18 år som har följt eller kommer att följa med dig till Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

En EU/EES-medborgare behöver inte betala någon avgift för att ansöka om uppehållstillstånd.

Vilka regler gäller för EU medborgare?

Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring. Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där.

Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt. Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort.Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa

Som EU-medborgare har du rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Men det finns undantag. Särskilda språkkrav får ställas för vissa tjänster, och vissa tjänster inom den offentliga sektorn får reserveras till landets egna medborgare. Information om att jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du leta efter jobb på webbplatsen Eures som visar lediga jobb i alla EU-länder. Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Är sambo familjemedlem?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan jag hämta min mamma till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2019

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Det finns även skäl att se över vissa andra frågor om förvärv och förlust av medborgarskap.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man bli utvisad som EU-medborgare?

Myndighetsjuridik

Jag har min mamma i England. Hon är 90 år. Min bror och min pappa har gått bort de senaste åren och jag undrar om min mamma kan flytta hit till Sverige. Jag är svensk medborgare och har bott här sedan 1988.

Kan man hämta sin mamma till Sverige?

Myndighetsjuridik

Jag har min mamma i England. Hon är 90 år. Min bror och min pappa har gått bort de senaste åren och jag undrar om min mamma kan flytta hit till Sverige. Jag är svensk medborgare och har bott här sedan 1988.

Hur mycket ärver en sambo?

Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par. 

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.  

Hur kan jag hämta min familj till Sverige?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Kan man hämta sin pappa till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Kan man få medborgarskap utan permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.