:

Finns änkepension idag?

Innehållsförteckning:

 1. Finns änkepension idag?
 2. Hur länge får man pension vid dödsfall?
 3. Hur mycket får man i barnpension?
 4. Hur mycket får man i änkepension?
 5. Hur mycket får jag ut i pension för att räknas som Fattigpensionär?
 6. Vilka får 1000 kr extra i pension?
 7. Får alla änkor änkepension?
 8. Vad händer när man blir änka?
 9. Hur länge betalas änkepensionen ut?
 10. Vem har rätt till änkepension?
 11. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 12. Får vi höjd pension 2023?
 13. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 14. Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?
 15. Vilka får höjd pension i januari 2023?

Finns änkepension idag?

Änkepension betalas endast ut till den del den överstiger beloppet för omställningspension och garantipension till sådan pension. Pensionsåldrar och riktålder

Hur länge får man pension vid dödsfall?

Pension och eventuella förmåner som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade.

Har du förlorat en närstående och har frågor om efterlevandepension, bostadstillägg, bouppteckning och deklaration? Välkommen att delta på våra digitala informationsmöten.Informationsmöten

När vi på Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig avlidit och du är efterlevande, skickar vi ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension. 

I vissa fall måste vi be dig om kompletterande uppgifter innan vi kan besluta om du har rätt till efterlevandepension. Vi skickar då ett brev till dig och ber om att få den uppgift vi saknar. Därefter fattar vi ett beslut om efterlevandepension och du får ett beslutsbrev från oss. Kan vi inte bedöma om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension skickar vi ett informationsbrev om detta till dödsboet. Om efterlevandepension betalas ut över ett eller flera årsskiften räknas beloppen alltid om varje år.

Hur mycket får man i barnpension?

Du kan beviljas efterlevandepension från och med början av månaden efter att din make har avlidit. På motsvarade sätt får era barn barnpension från och med början av månaden efter en förälders död. Du kan få pension retroaktivt för högst sex månader.

Hur mycket får man i änkepension?

Änkepension betalas endast ut till den del den överstiger beloppet för omställningspension och garantipension till sådan pension. Pensionsåldrar och riktålder

Hur mycket får jag ut i pension för att räknas som Fattigpensionär?

Ja, det finns gott om pensionärer som räknas som fattiga i Sverige idag. Antal pensionärer som ligger på en inkomstnivå som räknas som under på gränsen till fattigdom har långsamt stigit de senaste decennierna och räknades år 2020 till över 300 000 stycken. 

Det finns dock en del missförstånd kring begreppet fattigpensionär och situationen är inte alltid så hopplös som den verkar. Här går vi igenom vem som egentligen räknas som fattigpensionär och ger några råd för att få lite mer pengar kvar i plånboken. 

Vilka får 1000 kr extra i pension?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Får alla änkor änkepension?

Pension och eventuella förmåner som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade.

Har du förlorat en närstående och har frågor om efterlevandepension, bostadstillägg, bouppteckning och deklaration? Välkommen att delta på våra digitala informationsmöten.Informationsmöten

När vi på Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig avlidit och du är efterlevande, skickar vi ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension. 

I vissa fall måste vi be dig om kompletterande uppgifter innan vi kan besluta om du har rätt till efterlevandepension. Vi skickar då ett brev till dig och ber om att få den uppgift vi saknar. Därefter fattar vi ett beslut om efterlevandepension och du får ett beslutsbrev från oss. Kan vi inte bedöma om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension skickar vi ett informationsbrev om detta till dödsboet. Om efterlevandepension betalas ut över ett eller flera årsskiften räknas beloppen alltid om varje år.

Vad händer när man blir änka?

Pension och eventuella förmåner som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade.

Har du förlorat en närstående och har frågor om efterlevandepension, bostadstillägg, bouppteckning och deklaration? Välkommen att delta på våra digitala informationsmöten.Informationsmöten

När vi på Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig avlidit och du är efterlevande, skickar vi ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension. 

I vissa fall måste vi be dig om kompletterande uppgifter innan vi kan besluta om du har rätt till efterlevandepension. Vi skickar då ett brev till dig och ber om att få den uppgift vi saknar. Därefter fattar vi ett beslut om efterlevandepension och du får ett beslutsbrev från oss. Kan vi inte bedöma om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension skickar vi ett informationsbrev om detta till dödsboet. Om efterlevandepension betalas ut över ett eller flera årsskiften räknas beloppen alltid om varje år.

Hur länge betalas änkepensionen ut?

Den änkepension du får fram till månaden innan du fyller 66 år består av två olika delar. Den första delen består i allmän pension som din make skulle ha fått. Änkepension blir alltså 40 procent av din makes tilläggspension. Om barn finns med som ska få barnpension sjunker änkepensionen till 35 procent.

Får man änkepension automatiskt? Ja, du får änkepension automatiskt. Pensionsmyndigheten får uppgifter från Skatteverket när någon dör och kontrollerar sedan om det finns efterlevande som har rätt till änkepension eller andra stöd. Du får ett beslut skickad till dig av Pensionsmyndigheten som innehåller uppgifter om hur mycket pengar och annat du får. Det är dock viktigt att du kontaktar Pensionsmyndigheten så att inga uppgifter blir felaktiga.

Vem har rätt till änkepension?

Den änkepension du får fram till månaden innan du fyller 66 år består av två olika delar. Den första delen består i allmän pension som din make skulle ha fått. Änkepension blir alltså 40 procent av din makes tilläggspension. Om barn finns med som ska få barnpension sjunker änkepensionen till 35 procent.

Får man änkepension automatiskt? Ja, du får änkepension automatiskt. Pensionsmyndigheten får uppgifter från Skatteverket när någon dör och kontrollerar sedan om det finns efterlevande som har rätt till änkepension eller andra stöd. Du får ett beslut skickad till dig av Pensionsmyndigheten som innehåller uppgifter om hur mycket pengar och annat du får. Det är dock viktigt att du kontaktar Pensionsmyndigheten så att inga uppgifter blir felaktiga.

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till pensionen. För att kunna ansöka måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive din premiepension. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre. Är du född 1958 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig. Pensionsåldrar och riktålder

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Din bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomi påverkar vad du kan få i bostadstillägg. Därför ska du göra en preliminärberäkning innan du ansöker. Mer om bostadstillägg

Får vi höjd pension 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?

Utbetalningar från försäkringsbolag betalas inte alltid ut med automatik vid dödsfall. Det är därför viktigt att man skriver ner sitt försäkringsinnehav, eller ringer runt som nära anhörig.

De försäkringar som främst är aktuella vid dödsfall är avtalsförsäkringar som är tecknade via arbetsgivaren, fackliga eller individuella försäkringar såsom grupplivs-, trafik- och hemförsäkringar.

Vilka får höjd pension i januari 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.