:

Kan man bo i Finland som svensk?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bo i Finland som svensk?
 2. Är det dyrt att bo i Finland?
 3. Är det bra att bo i Finland?
 4. Vad kostar det att bo i Finland?
 5. Vad krävs för att flytta till Finland?
 6. Hur mycket betalar man i skatt i Finland?
 7. Är det dyrare i Finland eller Sverige?
 8. Vad kostar 1 liter mjölk i Finland?
 9. Var bor svenskar i Finland?
 10. Hur gör man för att flytta till Finland?
 11. Är det svårt att få jobb i Finland?
 12. Vilket land är bäst att bo i som svensk?
 13. Hur är det att leva i Finland?
 14. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 15. Vad är bättre i Finland än Sverige?

Kan man bo i Finland som svensk?

Tallinn är Sveriges närmaste huvudstad, bara 38 mil bort från Stockholm på andra sidan Östersjön. Relationerna mellan Sverige och Estland går långt tillbaka i historien, inte minst under perioden 1561-1721 då Estland formellt tillhörde Sverige. Under 1500-talet var Tallinn (Reval) Sveriges tredje största stad. Därför är det inte så konstigt att Tallinn är full av minnen från svensktiden. 

Tallinns gamla stad är uppdelad i två delar. Den nedre staden, där Rådhustorget ligger, och den övre staden – Domberget (Toompea). På Domberget ligger bland annat domkyrkan, där Gustav Vasas syster Margareta sägs ligga begravd. I Tallinns Domkyrka har flera kända svenskar sina gravar. Här ligger bland annat fältherren Pontus De la Gardie och hans hustru Sofia Gyllenhielm. Andra sevärdheter med svensk anknytning i Tallinn är Nikolaikyrkan, som byggdes på 1200-talet av tyska köpmän från Gotland. Inne i kyrkan, numera ett museum, finns målningen Dödsdansen av Bernt Notke – han som gjort skulpturen S:t Göran och draken i Storkyrkan i Stockholm.

I närheten av sandstranden i Pirita ligger också ruinerna av Birgittaklostret, som fått sitt namn efter det svenska helgonet Heliga Birgitta. Klostret var när det grundades år 1407 det största i Livland. I Tallinn ligger även S:t Mikaelskyrkan där den svenska församlingen huserade fram till andra världskrigets slutskede. Församlingen bestod till stor del av estlandssvenskar. Under den sovjetiska ockupationen, år 1944-1991, användes S:t Mikaelskyrkan som träningslokal för brottare och boxare. Men efter frigörelsen renoverades den, och sedan återinvigningen i början av 1990-talet håller man återigen gudstjänst på svenska.

Narva ligger i norra Estland och har alltid varit en strategiskt viktig gränsstad. Mitt i staden byggdes det pampigaste rådhus år 1665 av Stormaktssverige. Även många vackra och påkostade bostadshus uppfördes av borgare och köpmän vid denna tid. Alldeles intill rådhuset byggdes mot slutet av 1600-talet även ett magnifikt börshus. Börshuset blev det sista från svensk era. I dag finns en modern universitetsbyggnad på platsen.

Många svenskar associerar Narva med en av Sveriges största militära triumfer genom tiderna, nämligen Slaget i Narva under 1700-talet. Det var på fältet i Narva vid borgen som Karl XII besegrade den ryska armén. Narva var en viktig stad, då man från stadens fästning kunde kontrollera ett stort område av Ingermanland och Estland.

På fältet väster om staden restes den 18 oktober år 1936 ett monument (Svenska lejonet) till minne av den svenska segern. Det invigdes av kronprins Gustav Adolf. Monumentet formgavs av stadshusarkitekten Ragnar Östberg och statyn var en kopia av det östra Slottslejonet vid Stockholms slott. Bronslejonet på Narvas hed blev inte långlivat. Det sköts sönder av sovjetiska styrkor våren år 1944. År 2000 fick Narva ett nytt lejon. Den avtäcktes av dåvarande vice statsministern Lena Hjelm-Wallén tillsammans med Estlands försvarsminister. 

Är det dyrt att bo i Finland?

Det blir allt dyrare att bo i Finland - i snitt väntas boendekostnaderna stiga med 3,1 procent årligen fram till 2017.

Det framgår ur en utredning som Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet har låtit göra.

Är det bra att bo i Finland?

Finland, det ligger så nära Sverige men ändå finns där små skillnader. Det är ju ett annat land och vi har nog rätt dålig koll på Finland och finnarna som svenskar. Jag får känslan här att man ser upp till Sverige, medan vi svenskar inte riktigt tänker på Finland, alls? Vi är lite som storebrorsan, kör vårt race med förundrande blickar från lillebror. Och så kommer man hit och upptäcker att Finland har massor av awesome grejer och att vi kanske borde snegla på dem lite oftare! Till exempel borde vi basta oftare, äta mer rågbröd och försöka kopiera Finlands undervisningssystem. 

Läs också: Faraway Finland – en podcast om Finland, på svenska

Vad kostar det att bo i Finland?

Det blir allt dyrare att bo i Finland - i snitt väntas boendekostnaderna stiga med 3,1 procent årligen fram till 2017.

Det framgår ur en utredning som Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet har låtit göra.

Vad krävs för att flytta till Finland?

 • Som EU-medborgare behöver du inget arbetstillstånd i Finland. Du kan börja jobba direkt när du har kommit till landet.
 • Om du arbetar i Finland behöver du en finländsk personbeteckning och ett finländskt skattekort. Du kan ansöka om ett skattekort på den närmaste skattebyrån. Vissa skattebyråer utfärdar också personbeteckningar. Du kan få en personbeteckning också från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ta med dig ett giltigt ID-kort eller pass samt ett arbetsavtal.
 • Lämna skattekortet till din arbetsgivare. Din arbetsgivare behöver kortet för utbetalning av lön och för beskattningen.
 • Om du ska jobba i Finland i mer än tre månader ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets närmaste tjänsteställe.
 • Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Hur mycket betalar man i skatt i Finland?

Om du har ålderspension kan du arbeta så mycket som du vill. Lönen påverkar inte den pension som redan betalas till dig. Men på dina inkomster betalar du skatt. Om man utför arbete när man har ålderspension ökar arbetspensionen. Från och med 2017 kommer arbetspension som tjänats in utifrån arbete som utförts när man haft ålderspension att sänka din folkpension.

Om du arbetar när du har sjukpension ska du kontrollera hur mycket du kan tjäna utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen. Om förvärvsinkomstgränsen överskrids upphör utbetalningen av din pension. Om du har pension också från en arbetspensionsanstalt ska du kontrollera förvärvsinkomstgränsen för din arbetspension också där.

Är det dyrare i Finland eller Sverige?

Det är inte enkelt att avgöra om det är billigare att leva i Finland eller Sverige eftersom det beror på många variabler. I denna artikel kommer vi att undersöka några av de faktorer som kan påverka prisskillnaderna mellan de två länderna.

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan Finland och Sverige är priset på mat och dryck. Generellt sett är priserna på livsmedel och alkohol högre i Finland än i Sverige. En stor anledning till detta är att Finland har högre skatter på alkohol och livsmedel än Sverige. En annan faktor är att Sverige har fler stora dagligvarukedjor och därmed en större konkurrens på marknaden, vilket leder till att priserna pressas nedåt.

Det är dock inte bara priset på matvaror som skiljer sig åt mellan länderna, utan också sortimentet. I Finland finns det en större mängd inhemska produkter, medan Sverige har ett bredare utbud av internationella produkter. Detta kan påverka priserna, då inhemska produkter ofta är billigare än importerade.

Att jämföra levnadskostnader mellan Sverige och Finland är en komplex fråga där olika faktorer spelar in. Prisskillnaderna mellan de två länderna kan bero på skatter, bostadskostnader, livsmedelspriser och lönenivåer. Finland har högre priser på mat och alkohol på grund av högre skatter på dessa varor. Bostäder är billigare i Finland än i Sverige, med en högre andel ägda bostäder i Finland och högre hyreskostnader i Sverige. Kollektivtrafik är billigare i Finland, men bensinpriserna är högre. Skattenivåerna i Finland är högre än i Sverige, men Finland har också en mer omfattande välfärdsstat. Lönerna är generellt sett högre i Sverige, och det är lättare att hitta jobb där än i Finland. Det är viktigt att ta hänsyn till personliga preferenser och omständigheter innan man fattar beslut om var man ska bo och leva.

Vad kostar 1 liter mjölk i Finland?

 • Konsumentprisindex
 • Inflation
 • Levnadskostnadsindex
 • Utvecklingen av realpriser på vissa livsmedel
 • Medelpriser på flytande bränslen
 • Konsumtion av livsmedel per person
 • Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Var bor svenskar i Finland?

I Åbo stad är andelen svenskspråkiga drygt 9 200 invånare eller cirka 5 procent. I kommunerna runt Åbo är andelen dock större, och flera närliggande kommuner har svenska som majoritetsspråk. I Åbo verkar bl.a. Finlands äldsta dagstidning, Åbo Underrättelser, och Åbo Svenska Teater. Vasa finns i landskapet Österbotten, och mer än hälften av invånarna i detta landskap har svenska som modersmål. I staden Vasa är ungefär en fjärdedel svenskspråkiga. Detta innebär att många av våra studenter i synnerhet i Vasa upplever att de klarar sig väldigt bra på svenska.

Hur man upplever detta är dock individuellt. Laura Löfgren, som är hemma från Lund och studerar psykologi i Åbo, berättar:

Det är lite märkligt att så få svenskar känner till att svenska är ett officiellt språk i Finland. I synnerhet med tanke på att det är så många som talar och/eller förstår svenska i Finland. När jag rör mig på Åbo Akademi är jag ständigt omgiven av människor som har svenska som sitt modersmål eller som är tvåspråkiga. Det känns lite som att våra universitetsbyggnader bildar en egen liten svenskspråkig stad mitt i Åbo. I Åbo kommer man långt på svenska och engelska, men om man skulle vilja studera i en ännu mer svenskspråkig stad så skulle jag rekommendera dem att söka sig till Vasa.”

Hur gör man för att flytta till Finland?

Här hittar du information om vilka förberedelser som krävs när du ska flytta till Finland och vad du ska göra när du kommer till Finland. Vad som behöver ordnas beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

Guiden innehåller information som är bra att veta när du planerar att flytta till Finland. Om du flyttar till Finland bör du informera olika instanser om flytten. Dessutom kan flytten till Finland påverka sociala förmåner, hälso- och sjukvård samt beskattning. Sidan innehåller också information om uppehålls- och arbetstillstånd, boende, språkkurser samt införsel av flyttgods, bil och sällskapsdjur till Finland.

Är det svårt att få jobb i Finland?

Niiniketo menar att man inom krogbranschen i Finland tiger om jämställdhetsproblem, snarare än att hjälpa de som är utsatta.

– Man sopar problemen under mattan. Man säger saker som ”Okej du orkar inte, lika bra att du slutar om du inte orkar, hej då, du är inte välkommen”.

Efter jobb på flera finska stjärnkrogar flyttade hon och hennes man till Sverige. Hennes brinnande iver att utvecklas har främjat karriären, speciellt när hon har lyckats dra nytta av tidigare erfarenheter.

Vilket land är bäst att bo i som svensk?

Danmark är ett populärt alternativ för svenskar som vill flytta utomlands. Det är nära hemma, vilket gör det enkelt att besöka familj och vänner. Danska språket är också ganska lätt att lära sig för svenskar eftersom det är ett nordiskt språk. Andra fördelar med att flytta till Danmark inkluderar:

 • Högre löner än i Sverige
 • Gratis utbildning och sjukvård
 • Bra arbetslivsbalance

Norge är känt för sin vackra natur, fjordar och fjäll. Om du älskar naturen och utomhusaktiviteter är Norge ett bra val. Men det är inte bara naturen som lockar svenskar till Norge. Andra fördelar med att flytta till Norge inkluderar:

 • Höga löner och goda arbetsvillkor
 • Bra sociala förmåner, inklusive gratis sjukvård
 • Stabilt och säkert samhälle

Hur är det att leva i Finland?

I Finland finns många olika boendealternativ. Du kan hyra eller köpa en bostad och utöver detta finns även andra alternativ.

Vilket land betalar minst skatt i Europa?

Malta är ett av de mest fördelaktiga länderna inom EU att flytta till som pensionär. Den maltesiska regimen välkomnar andra EU-länders medborgare att pensionera sig i landet och erbjuder speciella regler för dessa. Fördelaktiga skatter, behagligt klimat och relativt låga levnadskostnader gör Malta till ett bra val av destination. Ö-gruppen (Malta, Gozo och Comino) erbjuder sol, värme och hav, infrastrukturen är välutvecklad och här talar alla engelska eftersom engelska är officiellt språk på Malta. Avståndet är dessutom inte längre bort än drygt tre timmar med flyg från Sverige.

Vad är bättre i Finland än Sverige?

Få är gångerna då Finland får skina i internationella sammanhang. Vi befinner oss oftast i skuggan av det litet vackrare, litet starkare och litet mera framgångsrika Sverige.

Att svenskarna är friska 14 år längre än finländarna framgår av nya uppgifter från EU:s statistikmyndighet Eurostat. (Läs artikeln på svenska.yle.fi här)