:

Vad menas med Boskillnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Boskillnad?
 2. Kan man göra en bodelning själv?
 3. Kan man ha pengar som enskild egendom?
 4. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 5. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 6. Vem äger huset vid skilsmässa?
 7. Hur löser man ut någon från ett hus?
 8. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 9. Kan halva huset vara enskild egendom?
 10. Vad händer med enskild egendom när man dör?
 11. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 12. Vem vill oftast skiljas?
 13. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?
 14. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 15. Vem har mest rätt till huset?

Vad menas med Boskillnad?

Bodelning innebär kortfattat att sambor eller makar delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en separation eller skilsmässa, eftersom man då måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad.

Det finns även möjlighet för äkta makar att upprätta ett bodelningsavtal, under pågående äktenskap, till exempel för att flytta över tillgångar eller ägarandelar i bostaden till den andra parten. Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Vi rekommenderar här att ni först diskuterar med våra jurister för att väga för- och nackdelar mot varandra.

Kan man göra en bodelning själv?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Kan man ha pengar som enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Frågan om vad en skilsmässa kostar är en av de vanligaste frågorna vi får här på Endbright. Det är en fråga som oroar många av naturliga skäl. Alla skilsmässor ser olika ut, men det finns generella riktlinjer att gå på.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

När man går in i en skilsmässoprocess tänker sig många att det enbart är de juridiska frågorna man behöver hjälp med. Man tänker att man är överens och att det inte ska vara några problem med vårdnad och boende. Man tänker att man är stark. Men för många blir kostnaderna en obehaglig överraskning, och kan kännas något som man inte har kontroll över.

Även i de enklare skilsmässorna är ofta behoven av hjälp större än man tror, inom såväl juridik, ekonomi och välmående och det är därför Endbright finns! Med professionell hjälp har man dessutom större chans att gå genom skilsmässan på ett schysst sätt, med bibehållen respekt till varandra och där man kan samarbeta om barnen.

Vi kommer nedan visa på två scenarier – först scenariot där man använder sig av fristående hjälp och sedan scenariot med att använda de möjligheter som Endbright erbjuder.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Enligt lagtexten ska en bodelning ske ”när ett äktenskap upplöses”. Detta innebär konkret att makarna kan göra bodelningen så snart en ansökan om skilsmässa lämnats in till tingsrätten. Beslutar tingsrätten att skilsmässan måste föregås av en betänketid kan makarna göra bodelningen under betänketiden om de så önskar.

Det finns inte någon ”bortre gräns” för när bodelningen senast måste göras, vilket t.ex. är fallet när ett samboförhållande upphör. Det är därför möjligt för makarna att göra bodelningen flera år efter skilsmässan. Generellt är det oftast bättre att göra bodelningen i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt.

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att makarnas respektive egendom är giftorättsgods om inte a) egendomen gjorts till enskild genom äktenskapsförord mellan makarna eller b) egendomen erhållits i arv eller gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild.

Det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen. Enskild egendom ingår således inte i bodelningen. En make riskerar därför inte i samband med en äktenskapsskillnad att tvingas ”dela med sig” av egendom som är enskild till den andra maken. Är all makarnas egendom enskild och det således inte finns något giftorättsgods överhuvudtaget behöver makarna inte göra någon bodelning.

Från bodelningen undantas dessutom personliga tillhörigheter. Detta emellertid under förutsättning att värdet av de personliga tillhörigheterna inte står i orimlig proportion till värdet av det sammantagna giftorättsgodset.

Vem äger huset vid skilsmässa?

Jag och min man har varit gifta i 11 år och har två gemensamma barn. Villan som vi bor i ägs av min man, som han köpte 1 år innan vi blev sambos.

Jag ser ingen ljus framtid för vårt förhållande och vill skiljas. När jag nämnde detta för min man sa han att jag kunde flytta. Han påstår att det är hans hus då han köpte det och för att jag inte finns med på några papper. Jag förstår att han inte vill sälja huset och föreslog därför att han istället kunde köpa en annan bostad till mig och barnen, vilket han vägrar göra. Enligt honom är det jag som ska flytta och ordna en egen bostad. Jag undrar därför om jag har rätt till halva huset vid en bodelning trots att han köpte det innan vi gifte oss?

Hur löser man ut någon från ett hus?

Har jag råd att köpa ut min sambo?

Det beror på bostadens marknadsvärde, hur stora bolånen är och om banken beviljar att du står ensam kvar på eventuella bolånen.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hejsan! Efter 15 års äktenskap så är jag och min fru skilda. Vi skickade in våra handlingar 7/11-17, d.v.s. brytdagen. Vi har barn så vår betänketid har löpt ut. Tingsrätten har godkänt vår separation.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Bostad & Fastighet

Hej! Jag äger ett hus vilket är min enskilda egendom. I gåvobrevet står inskrivet att jag "genom äktenskapsförord kan besluta att egendomen istället ska utgöra giftorättsgods". Vi (min fru och jag) vill att halva huset ska vara min enskilda egendom och halva huset hennes enskilda egendom, alltså jag ger henne halva huset. Är detta möjligt? Hur bär vi oss då åt?

Vad händer med enskild egendom när man dör?

Juridik vid dödsfall

Vi är gifta, har gemensamma barn och maken har ett särkullsbarn. Jag har genom äktenskapsförord viss enskild egendom. Vi har också inbördes testamente. Vår fråga är: Vad händer om jag avlider först, då bör ju testamente och enskild egendom komma fram och registreras. Men vad händer när maken senare avlider? Måste man bevaka testamentet och den enskilda egendomen även då, eller är allt beräknat och registrerat i och med den första bouppteckningen? Vi undrar också om man måste bevaka den enskilda egendomen, eller kommer den fram automatiskt, eftersom den finns registrerad hos skattemyndigheten?

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Vem vill oftast skiljas?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Ska skilja mig och har en stor summa pengar sparat på ett vanligt sparkonto. Kan man flytta över och gömma pengar på ett så kallat E-sparkonto. Har fått till mig att ingen får röra pengar som sitter på ett sådant konto. Inte ens kronofogden.

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

All egendom som man har när man är gift är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). För att bilen ska bli din enskilda egendom krävs det att du och den du är gift med upprättar ett äktenskapsförord där ni anger att bilen är din enskilda egendom (7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken). Detta gäller om du köper bilen själv. Om du får en bil i arv eller gåva kan den bli din enskilda egendom om arvlåtaren eller givaren på något sätt anger (t.ex. i gåvobrev) att bilen ska vara din enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt inskickat till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Vem har mest rätt till huset?

Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).

Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021). Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor.

Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. (Läs mer på Ekonomifakta)