:

Kan min flickvän flytta till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan min flickvän flytta till Sverige?
 2. Vad krävs för att hämta någon till Sverige?
 3. Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?
 4. Vad krävs för anhöriginvandring?
 5. Hur gör man för att få sin sambo att flytta?
 6. Hur länge ska man vara sambo för att få uppehållstillstånd?
 7. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 8. Hur kan man hämta sin sambo till Sverige?
 9. Kan man hämta sina föräldrar till Sverige?
 10. Hur kan jag hämta min familj till Sverige?
 11. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?
 12. Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?
 13. Hur länge måste man bo i Sverige för att få uppehållstillstånd?
 14. Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?
 15. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Kan min flickvän flytta till Sverige?

Myndighetsjuridik

Jag vill ansöka hos Migrationsverket så att min fru kan flytta till Sverige. Jag har ett fast jobb och min månadslön är 15 680 kr. Jag har ett förstahandskontrakt på en lägenhet med en hyra på 5 600 kr. Kan jag ansöka om att min fru ska flytta till Sverige?

Vad krävs för att hämta någon till Sverige?

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige. Migrationsverkets webbplats

Om du själv inte har möjlighet att söka via internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift för din räkning. Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad krävs för anhöriginvandring?

Hej Daniel, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid anhöriginvandring finns ett försörjningskrav som innebär att du som anknytningsperson måste kunna försörja dig själv och din familj som önskar flytta till Sverige. Du måste även ha en tillräckligt stor bostad av tillräcklig standard som ni kan sammanbo i.

Hur gör man för att få sin sambo att flytta?

Att flytta isär som sambo är vanligen mycket lättare än att separera som gift. När ett samboförhållande upphör kan en bodelning bli aktuell, om någon av parterna kräver det. Det här regleras i sambolagen. Med bodelning avses en fördelning av gemensam egendom, och följande gäller:

 • Ägodelar som ni införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika, oavsett om den ena parten betalat mer än den andra. Den gemensamma soffan innefattas alltså, men inte de mobiltelefoner som parterna köpt för privat bruk.
 • Bodelningen innefattar även bostaden om den ägs gemensamt eller köpts för gemensamt bruk. Huruvida det handlar om en bostadsrätt eller villa spelar ingen roll. Fritidshus faller däremot utanför bodelningen.
 • Om någondera part ägt en bostad innan samboskapet kan den andra parten inte kräva rätt till halva bostaden när förhållandet upphör.

Om den här typen av fördelning inte känns rätt har man möjlighet att teckna ett samboavtal. Avtalet ska klargöra vilka ägodelar som tillfaller vem och vad som ska ingå i en möjlig framtida bodelning. Det gäller att se till att båda parter har varsitt exemplar av avtalet och att det finns vittnen till undertecknandet. Att anlita en jurist som hjälp kan vara en god idé om man känner sig osäker kring processen.

Hur länge ska man vara sambo för att få uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Hur kan man hämta sin sambo till Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Kan man hämta sina föräldrar till Sverige?

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandrare är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.1

Familj är det vanligaste skälet till att få uppehållstillstånd i Sverige. 2020 fick 48 752 personer uppehållstillstånd för att de var anhörig till en person i Sverige, av totalt 88 814 beviljade uppehållstillstånd.2 Det är en minskning sedan 2018 och 2019, då 68 015 respektive 57 233 personer fick uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige.3

Hur kan jag hämta min familj till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag svarar på din fråga som rör sambor kommer jag att använda mig av Sambolagen, SamboL, som reglerar dessa frågor.

Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?

SFS nr: 2003:376 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2003-06-12 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:493 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Hur länge måste man bo i Sverige för att få uppehållstillstånd?

SFS nr: 2003:376 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2003-06-12 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:493 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.