:

Hur mycket är momsen i Italien?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är momsen i Italien?
 2. Har Italien moms?
 3. Vilket land i Europa har lägst moms?
 4. Är det momsfritt inom EU?
 5. Hur fakturerar man inom EU?
 6. Hur fungerar moms inom EU?
 7. Vad kostar gasen i Italien?
 8. Hur mycket är momsen i Finland?
 9. Vem införde moms i Sverige?
 10. I vilket land ska moms betalas?
 11. Vilka betalar inte moms?
 12. Vilket land i Europa har högst elpris?
 13. Vad är elpriset i Italien?
 14. Vad är momsen i Norge?
 15. Vad är momsen i Portugal?

Hur mycket är momsen i Italien?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Har Italien moms?

Momsen i EU-landene er forskellige. De europæiske lande fastsætter selv momsen, så du vil opdage, at der er forskellige momssatser, når du handler i udlandet. Handler du uden for EU, vil du også opleve forskellige momssatser. Under tabellen finder du en momsberegner, så du nemt kan beregne beløb inklusiv moms.

Nedenfor kan du se momssatserne i alle lande i EU, lande i Europa, som ikke er en del af EU, samt de største lande uden for Europa – fx USA, Kina og Japan. Landene er listet alfabetisk, så du nemt kan finde den ønskede sats.

Med nedenstående beregner kan du beregne, hvad beløbet bliver inklusiv moms – beregneren har momssatser for alle EU-lande, USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Norge.

Vilket land i Europa har lägst moms?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Är det momsfritt inom EU?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Hur fakturerar man inom EU?

Som frilansare och konsult finns oftast inga geografiska begränsningar för var du kan hitta kunder och jobba eftersom mycket sker digitalt. Inte heller som egenanställd ska geografin ställa till det. Om du är baserad i Sverige och fakturerar utan företag genom Cool Company kan du både fakturera och jobba i Sverige för utländska företag.

Om du t.ex. har en kund i Storbritannien eller Sydafrika men arbetar från Sverige kan du enkelt ställa ut din faktura till den kunden med enda skillnaden att momsen inte ska betalas i Sverige. Det är istället kunden (om kunden är ett företag) som betalar momsen i respektive land. Vår kundsupport är experter på det här och hjälper mer än gärna till om eller när en fråga dyker upp.

Har din kund sitt huvudkontor utanför Sverige och fakturan ska ställas till en internationell adress, även om du utfört jobbet på hemmaplan? Utför du uppdrag hos något av våra skandinaviska grannar som Norge, Danmark eller Finland, men ska fortfarande betala skatt i Sverige?

Hos oss på Cool Company har vi många egenanställda som fakturerar utländska kunder, inom hela EU, USA, Australien, Thailand med flera länder.

Hur fungerar moms inom EU?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Vad kostar gasen i Italien?

Att köpa ett hus innebär även ytterligare kostnader för underhåll så innan du köper ett hus i Italien kan det vara bra att veta hur mycket det kostar att underhålla ett italienskt hus bortsett från kostnaderna för förbrukning av el, vatten, gas, telefon, internet etc.

IMU kommunalskatt (Imposta Municipale): Detta är en skatt som endast betalas om ditt italienska hus fungerar som semesterbostad (en andra bostad, det vill säga inte är din huvudsakliga bostad). Den beräknas till 7,6% av fastighetens taxeringsvärde, men kommunerna har en viss flexibilitet vad gäller denna skatt och kan höja/sänka den med +/-3%, så det beror mer eller mindre på i vilken region du bor. Det finns sätt att minska mängden skatt på, exempelvis genom att överlåta egendomen till dina barn, föräldrar eller till en ex-make/maka, och då skulle du bara betala 50% av skatten. Vid uthyrning av fastigheten med hyreskontrakt tillämpas en rabatt på 25% av skatten.

Hur mycket är momsen i Finland?

Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som riktas mot konsumtionen av nästan alla varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som är avsedd att betalas av den slutliga konsumenten. Skatten uppbärs av skattskyldiga företag, som inkluderar momsbeloppet i sina försäljningspriser och redovisar skatten till staten.

Vem införde moms i Sverige?

De svenska skatterna är höga i ett internationellt perspektiv. Detta påverkar ekonomin negativt. Ändå handlar mycket av skattedebatten om fördelningsfrågor och utgår från ett statiskt perspektiv, där skatternas snedvridande verkan hamnar i bakgrunden. Det behövs en mer dynamisk och forskningsgrundad skattedebatt.

Timbros skattereformsprojekt belyser problem inom olika delar av det svenska skattesystemet och föreslår reformer som främjar sysselsättning, utbildning och investeringar. Utgångspunkten är att de snedvridningar som orsakas av skatterna ska minska med hjälp av större likformighet och lägre skattesatser. Reformförslagen utgår från nationalekonomiska teorier om optimal beskattning och från empirisk forskning. Projektets syfte är att bidra till en fördjupad skattedebatt som diskuterar hur ett skattesystem för 2000-talet bör se ut, i stället för att ropa på en återgång till principerna för 1990–1991 års stora skattereform.

Denna rapport handlar om skatt på konsumtion, mer specifikt moms. Den är den tredje inom ramen för projektet. De två tidigare handlade om skatt på kapital och arbete.

 • Momsen är den tredje viktigaste skatten intäktsmässigt och en faktor i många olika ekonomiska beslut. Det är därför viktigt att den är utformad så att den inte skapar snedvridningar och administrationskostnader i onödan.
 • En bra moms täcker så stor del av konsumtionen som möjligt och är enhetlig. Problemen med momsen i Sverige är därför undantagen från moms och de olika skattesatserna.
 • En stor del av ekonomin är undantagen från moms: Bostäder, spel, banker, försäkringsbolag, sjukvård, utbildning och den offentliga sektorn. Undantag betyder att företaget inte lägger moms på sin försäljning, men inte heller får tillbaka moms på inköp. Om momsavdrag inte får göras uppkommer en dold momskostnad på transaktioner mellan företag, vilket är i direkt strid med momsens syfte. Företag i undantagna branscher har dessutom incitament att bedriva verksamhet med sin egen personal i stället för att investera eller lägga ut på underleverantörer. En annan effekt är att företag som omfattas av momsundantag blir relativt sett underbeskattade när de säljer till hushåll och överbeskattade när de säljer till företag.
 • Sverige bör därför lägga moms på hyror, spel och icke-vinstdrivande organisationer, och driva på i EU för en reform av det gemensamma regelverket så att även kommersiella fastigheter, avgifter i finanssektorn, sakförsäkringar, posttjänster, utrikesresor, sjukvård, utbildning, kommuner och myndigheter omfattas av moms. Detta beräknas kunna öka skatteintäkterna med 13 miljarder kronor.
 • För att minska den administrativa bördan för de minsta företagen och föreningarna när skattebasen breddas bör gränsen för obligatorisk momsregistrering höjas från en årsomsättning på 30 000 kronor till 90 000 kronor.
 • De olika skattesatserna (6, 12 och 25 procent) leder till gränsdragningsproblem och samhällsekonomiska förluster när hushållens konsumtionsval snedvrids. De fyller heller inget fördelningspolitiskt syfte. Momsen bör därför bli enhetlig. Om det ska göras som en intäktsneutral reform blir skattesatsen 21,3 procent. En höjning till 25 procent på alla varor och tjänster skulle inbringa 50–60 miljarder kronor till staten.

I vilket land ska moms betalas?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vilka betalar inte moms?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som ska betalas när vi handlar med de allra flesta varor och tjänster. Privatpersoner behöver ofta inte tänka på momsen, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset. Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket.

Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare. Utgående moms är momsen på det du säljer, och det är den momsen du som företagare ska redovisa till Skatteverket. Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

För att klargöra skillnaden mellan ingående och utgående moms kan du som företagare tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut? Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

Vilket land i Europa har högst elpris?

Skåne har haft Sveriges högsta priser, i snitt 1,52 kr/kWh, men även detta är lägre än alla andra EU-länder.

Vad hushåll i slutändan betalar för elen kan kan variera kraftigt beroende på vilka elleverantörer och avtal varje kund har. En del länder i EU har också subventionerat elpriserna eller gått in med ett elstöd till hushållen.

Vad är elpriset i Italien?

I Sverige talar vi sällan om energifattigdom, men på många ställen i Europa är det en realitet. Så många som 34 miljoner européer anses leva i energifattigdom. I klarspråk innebär det att de inte har råd att värma upp sina bostäder när det är kallt eller kyla dem vid värmeböljor.

Redan innan gas- och elpriserna sköt i höjden var energipriset följaktligen ett stort problem för väldigt många människor i Europa. Inför denna vinter är läget klart sämre.

Vad är momsen i Norge?

20. jan 2020 Henrik Theil

Det norske Storting vedtog lige inden jul nye momsregler, så der beregnes fuld moms for alle varer, der indføres i Norge. Momsbagatelgrænsen på 0 NOK er tillige blevet fulgt op af hårdere linje for varer, hvor der er punktafgifter, så især slik, sodavand og tobak bliver hårdt ramt.

Vad är momsen i Portugal?

Portugal attraherar allt fler svenskar och antalet utflyttningar från Sverige har ökat de senaste tio åren. Orsakerna till intresset står bland annat att finna i ett vänligt land med mycket att upptäcka, behagligt klimat, förhållandevis låga priser på bostäder och leverne samt fördelaktiga regler för dig som blivande pensionär eller företagare som står i begrepp att sälja ditt livsverk.  Välkommen till Portugal! 

Sverige har sagt upp skatteavtalet med Portugal. Ändringen, som trädde i kraft 1 januari 2022, innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %). Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Portugal samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.