:

Hur bokföra resor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra resor?
 2. Hur mycket moms är det på flygresor?
 3. Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?
 4. Är det moms på resekostnader?
 5. Är det moms på flygbiljetter?
 6. Är det skatt på flygbiljetter?
 7. Är det moms på flygbiljetter utomlands?
 8. Är resor momsfria?
 9. Vad är moms på resor?
 10. Hur mycket av en flygbiljett är skatt?
 11. Vilka betalar inte moms?
 12. När behöver man inte betala moms?
 13. Vad behöver man inte betala moms på?
 14. Hur vet jag om jag ska betala moms?
 15. Vad händer om man inte betalar in moms?

Hur bokföra resor?

Det är inte ovanligt att du vid något tillfälle har kostnader eller utlägg för resor du gjort i verksamheten. Företagsform och vilken moms det är på utlägget påverkar hur du bokför det. 

Vanliga resekostnader kan vara

Hur mycket moms är det på flygresor?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur bokför man kostnad för flygbiljetter?

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

Är det moms på resekostnader?

Förutom att förstå skillnaden mellan ovan tre kategorier när det gäller utlägg och vidarefakturering är det också viktigt för organisationer att känna till att en skattskyldighet till moms kan uppstå vid hantering av utlägg exempelvis vid vidarefakturering. En organisation som inte bedriver någon momspliktig verksamhet kan bli skattskyldig till moms med åtföljande plikt att momsregistreras och lämna momsdeklarationer på grund av en vidarefakturering. Det är inte ovanligt att man inom organisationer, stiftelser eller trossamfund delar på kostnader. Detta kan bli fallet om exempelvis ett riksförbund köper in något som flera regionala och/eller lokala föreningar ska dela på, det skulle kunna gälla marknadsföring eller licenser av något slag. Eftersom inköpen är momspliktiga kommer riksförbundet att få en leverantörsfaktura med moms. När denna sedan ska delas upp och faktureras övriga föreningar inom organisationen hamnar riksförbundet så att säga i säljarens ställe och säljer därmed en momspliktig tjänst till sin lokala förening. Detta innebär att skattskyldighet till moms uppstår för den säljande parten.  

Observera att denna fakturerings- och skattskyldighet endast gäller när de föreningar som vidarefaktureras är egna juridiska personer och inte om kostnader delas mellan avdelningar inom ett och samma förbund (inom en och samma juridiska person). I vissa fall kan det gå att i stället för att köpa in och sälja vidare, göra inköp för andra föreningar i deras namn och för deras räkning, dvs. att göra ett civilrättsligt utlägg enligt ovan. På så sätt undviker den som gör inköpet att därefter göra en vidareförsäljning som kan vara momspliktig och resultera i skattskyldighet till moms. Inköpet görs ju inte för egen räkning utan direkt för den andra parten/föreningen.

Är det moms på flygbiljetter?

Hej!

Tack för din fråga. Det verkar vara så att norsk moms tagits ut på allt ja, även det som inte står som NO skulle jag säga då den norska momsatsen för transport är 12%, och svenska momsatsen 12% är för livsmedel, hotell, restaurang m.m. Den som det inte står NO på verkar vara för service charge och passenger tax. Gällande att det normalt sätt inte är någon moms på resor till utlandet så är det svårt att svara på varför det är moms på underlaget, så där får jag hänvisa dig till att kontakta företaget du köpte biljetterna från som säkert kan hjälpa dig reda ut det. 

Är det skatt på flygbiljetter?

Sedan 2008 måste nöjesflyget betala skatt för sitt bränsle.

Skatten på flygpetroleum är nu 76,35 cent/liter. Skatten består av energiinnehållsskatt (74,3 procent), koldioxidskatt (25,2 procent) och en försörjningsberedskapsavgift (0,5 procent). En liter motsvarar ungefär 0,8 kg bränsle.

Den kommersiella flyg- och fartygstrafiken är befriad från bränsleskatt.

Är det moms på flygbiljetter utomlands?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är resor momsfria?

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat på nätet har ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor. Däremot ska du alltid betala svensk moms. För alkohol och tobak gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

Om du reser med kommersiella transportmedel så som flyg, färja eller tåg behöver du inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 4 700 kronor.

Du behöver inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 3 300 kronor när du reser på annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil, båt eller cykel.

Vad är moms på resor?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur mycket av en flygbiljett är skatt?

Nu blir skatten 60 kronor på inrikesresor och resor inom Europa, för resor utanför Europa blir skatten 250 kronor om inte resan är längre än 600 mil – då blir den 400 kronor. Det är flygbolagen som betalar skatten så de avgör själva om de vill lägga skatten på biljettpriset eller ej. Endast avresor från svenska flygplatser beskattas.

Sverige är ett av världens billigaste flygländer, visade en undersökning från flygsökmotorn Kiwi 2016. Totalt hamnade vi då på en tiondeplats.

Samtidigt visar statistik att svenskarna flyger allt mer och att utsläppen från flygresorna ökar.

Vilka betalar inte moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

När behöver man inte betala moms?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Vad behöver man inte betala moms på?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur vet jag om jag ska betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad händer om man inte betalar in moms?

Skulle du eller ditt företag inte betala en eller flera skulder, kan detta leda till en betalningsanmärkning. Dessa sätts av ett kreditupplysningsföretag som ofta har fått informationen från Kronofogdemyndigheten. Den här informationen är sen synlig för alla som tar en kreditupplysning på en potentiell kund, vilket ofta innebär att kreditmöjligheterna begränsas, eller försvinner helt. 

För en privatperson tas betalningsanmärkningen bort senast efter tre år, men för företag gäller normalt en regel på fem år. 

Viktigt att komma ihåg är att även om du betalar skulden efter att Kronofogden har meddelat ett utslag, registreras ändå anmärkningen.