:

Hur stort är RUT-avdraget för pensionärer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stort är RUT-avdraget för pensionärer?
 2. Vad krävs för att få rut avdrag?
 3. Hur stort är RUT-avdraget 2023?
 4. Hur drar man av rutavdrag?
 5. Får man rutavdrag för fönsterputs?
 6. Hur påverkar rut skatten?
 7. Kan man få rutavdrag utan inkomst?
 8. Vad ingår inte i rut?
 9. Hur fungerar rutavdrag för privatperson?
 10. Vilka tjänster ingår i RUT-avdraget?
 11. När gäller inte rutavdrag?
 12. Måste man deklarera rutavdrag?
 13. Hur mycket skatt måste jag betala för att få rutavdrag?
 14. Vilka tjänster faller inom RUT-avdraget?
 15. Måste man ha inkomst för rutavdrag?

Hur stort är RUT-avdraget för pensionärer?

Skatteåterbäringen betalas ut den 5–6 april 2023 till dig som uppfyller kriterierna för skatteåterbäring i april. Har du inte fått dina pengar kan det bero på att du inte har anmält bankkonto.

Du som gör ändringar eller tillägg i din deklaration kan inte få skatteåterbäringen i april. Det räknas som en ändring eller tillägg om du exempelvis

 • har sålt en bostad och ska lämna in bilaga K5 eller K6,
 • har sålt aktier eller andra värdepapper och ska lämna in bilaga K4,
 • driver enskild näringsverksamhet och ska lämna in bilaga NE,
 • är delägare i ett aktiebolag eller handelsbolag och ska lämna in bilaga K10 respektive N3A,
 • begär avdrag, till exempel reseavdrag,
 • har inkomster från till exempel royalty eller hobby, som redovisas i punkt 1.6 (egenavgifter),
 • gjorde avdrag för egenavgifter i förra årets deklaration och ska göra en avstämning av dessa i årets deklaration (det gäller även om avstämningen sker automatiskt),
 • deklarerar inkomster från utlandet som inte redan finns i deklarationen,
 • tar bort en bilaga som har skapats åt dig i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, till exempel NE, K5 eller K6,
 • har lämnat bilaga K2, till exempel när preliminärt uppskov ska bli slutligt eller återföras,
 • har hyrt ut din bostad och ska deklarera det (du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år).

  » Hyra ut privatbostad

Vad krävs för att få rut avdrag?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Hur stort är RUT-avdraget 2023?

Sedan tidigare har rutavdrag räknas ihop med rotavdrag, som är ett skatteavdrag för renovering samt om- och tillbyggnad, men under 2024 kommer reglerna att ändras. Då kommer avdragen räknas i sär, vilket öppnar upp för dig som använder båda avdragen.

Nu kan varje person nämligen använda 75 000 kronor för rutavdrag – och samtidigt lika mycket i rotavdrag, om så önskas. Förändringen gör regeringen för att man vill öka sysselsättningen inom byggbranschen.

För att kunna få rutavdrag måste du vara minst 18 år gammal och delvis eller helt bo i bostaden där arbetet utförs. Du måste även ha betalat skatt på minst 90 % av din årsinkomst i Sverige.

Avdraget per utförd tjänst är 30 % av arbetskostnaden och du får som mest göra rutavdrag med 75 000 kronor per år. Exakt hur stort avdrag du har rätt till beror på hur mycket skatt du betalat.

Hur drar man av rutavdrag?

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor* i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

Får man rutavdrag för fönsterputs?

Hushällsnära tjänster likt hemstäd stöds av RUT. RUT innehåller allt inom städning det vill säga hemstäd, fönsterputs, trappstäd och så vidare. RUT-avdraget är en subvention av skatten som erbjuds av skatteverket till privatpersoner för en del olika arbeten. RUT står för rengöring, tvätt och underhåll. RUT-avdraget drar av ungefär 50 procent av kostnaden för ett arbete inom RUT. RUT och ROT-taket är satt på 75000kr per person/år, där får ruttjänster vara max 50000kr och ROT resterande 25000kr. Bor ni flera stycken i hushållet kan ni lägga ihop all er RUT och ROT och på så sätt få högre tak.

Även ROT finns tillgängligt men är riktat mot bygg och står för renovering, ombyggnat och tillbyggnad.

För att få tillgång till Rutstäd och uppfylla villkoren för RUT finns det en lista som måste fyllas i. Du måste bo och betala skatt i sverige, ha boendet som permanentbostad eller fritidshus, vara minst 18 år gammal och betala tillräckligt med skatt för att kunna dra av det på rutavdraget. 

Du får rutavdrag genom att lämna korrekta uppgifter till städbolaget som utfört din rutstäd, samt ha fått fakturan för arbetet. Skulle du ha använt hela ditt rutavdrag kan du be om en faktura utan rutavdrag. 

Alla tjänster som faller inom facket hushållstjänster. Tjänster som faller inom facket hushållstjänster är bland annat rutstäd som fönsterputs, hemstäd och flyttstäd men även tjänster i trädgården, snöskottning, omsorg och barnpassning, reparation av vitvaror och mycket mer. 

Alla dessa hushållstjänster är berättigade och uppfyller villkoren för möjligheten att använda sig av rutavdrag. 

Hur påverkar rut skatten?

Hushällsnära tjänster likt hemstäd stöds av RUT. RUT innehåller allt inom städning det vill säga hemstäd, fönsterputs, trappstäd och så vidare. RUT-avdraget är en subvention av skatten som erbjuds av skatteverket till privatpersoner för en del olika arbeten. RUT står för rengöring, tvätt och underhåll. RUT-avdraget drar av ungefär 50 procent av kostnaden för ett arbete inom RUT. RUT och ROT-taket är satt på 75000kr per person/år, där får ruttjänster vara max 50000kr och ROT resterande 25000kr. Bor ni flera stycken i hushållet kan ni lägga ihop all er RUT och ROT och på så sätt få högre tak.

Även ROT finns tillgängligt men är riktat mot bygg och står för renovering, ombyggnat och tillbyggnad.

För att få tillgång till Rutstäd och uppfylla villkoren för RUT finns det en lista som måste fyllas i. Du måste bo och betala skatt i sverige, ha boendet som permanentbostad eller fritidshus, vara minst 18 år gammal och betala tillräckligt med skatt för att kunna dra av det på rutavdraget. 

Du får rutavdrag genom att lämna korrekta uppgifter till städbolaget som utfört din rutstäd, samt ha fått fakturan för arbetet. Skulle du ha använt hela ditt rutavdrag kan du be om en faktura utan rutavdrag. 

Alla tjänster som faller inom facket hushållstjänster. Tjänster som faller inom facket hushållstjänster är bland annat rutstäd som fönsterputs, hemstäd och flyttstäd men även tjänster i trädgården, snöskottning, omsorg och barnpassning, reparation av vitvaror och mycket mer. 

Alla dessa hushållstjänster är berättigade och uppfyller villkoren för möjligheten att använda sig av rutavdrag. 

Kan man få rutavdrag utan inkomst?

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om rut och rot.

Det pratas om rot och rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen? – Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för "rengöring, underhåll och tvätt". Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Vad ingår inte i rut?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Hur fungerar rutavdrag för privatperson?

Rutavdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas, är en förkortning och står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Den som beställer ett arbete som är berättigat rutavdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om rutavdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Vilka tjänster ingår i RUT-avdraget?

ALLMÄNNA KRAV FÖR RUTAVDRAG Du måste själv ha nyttjanderätten till bostaden under den tid som arbetet utförs för att få rutavdrag. En förutsättning för att du ska anses ha nyttjanderätt till bostaden är att ingen annan har sitt hushåll där. Det går alltså att få rutavdrag utan att äga bostaden. Byggnaden måste också ha utrustning och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad. Som bostad räknas förutom småhus, hyres- eller bostadsrätt även eget garage, förråd och tvättstuga.

ALLMÄNNA KRAV FÖR FLYTTJÄNSTER För att rutavdrag skall ges ska bohaget som flyttas tillhöra köparen och flytten ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz. Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige. Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

BARNKALAS Arrangemang av barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet ger inte rätt till rutavdrag.

BARNPASSNING Föräldrar eller vårdnadshavare med underhållskyldighet för barnet kan få rutavdrag för barnpassning om barnet passas i eller nära sin bostad, utom när barnvakten lämnar och hämtar barnet vid förskola, grundskola, fritidsaktivitet eller liknande. Barnet får högst gå i årskurs sju. Transportkostnader vid hämtning och lämning av barn vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter och liknande ger inte rätt till rutavdrag.

BARNS HUSHÅLL Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll.

DATOR- OCH IT-TJÄNSTER Arbete som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden ger rätt till rutavdrag. Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och it-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet. Detta gäller även datorprogram och dataförbindelser som används av dator- och it-utrustningen.

DATORER - REPARATION, INSTALLATION, UNDERHÅLL Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor och spelkonsoler. Rutavdrag ges även för arbete med felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram. Rutavdrag beviljas inte för reparation eller annat arbete som utförs i företagets lokaler.

DATORHANDLEDNING Rutavdrag ges för enklare rådgivning och handledning som ges i samband med reparation, installation och underhåll av data- och it-utrustning. Inget avdrag ges för handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

FJÄRRSTYRD KOMMUNIKATION Inget avdrag ges för utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar, ej heller för appar och andra programvaror i en telefon eller dator som övervakar och styr vitvaror.

FLYTTRANSPORT - KORTARE STRÄCKOR Rutavdrag ges för flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder, även för flytt mellan lägenheter i samma byggnad. Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen av tjänsten. Rutavdrag ges för ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport, arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget. Rutavdrag ges även för upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela, samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer. Avdrag ges även för flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget. Inget avdrag ges för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra, inte heller för flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

FLYTTRANSPORT - LÄNGRE STRÄCKOR Inget avdrag ges för flyg- eller båttransport, inte heller för transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet.

När gäller inte rutavdrag?

Rutavdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas, är en förkortning och står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Den som beställer ett arbete som är berättigat rutavdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om rutavdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Måste man deklarera rutavdrag?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Hur mycket skatt måste jag betala för att få rutavdrag?

RUT-avdrag är en beteckning som används för möjligheten att göra avdrag på skatten för så kallade hushållsnära tjänster. Det innebär lite förenklat att skatteverket betalar 50% av arbetskostnaden om du anlitar en firma för hushållsnära tjänster. Städning, rengöring, flytt-tjänster och tvätt är några av de tjänster som ingår i RUT-avdraget. Taket för RUT-avdrag + eventuella ROT-avdrag är 75 000 kr per person och år.

💡 RUT-tjänster får INTE dras av i skatteberäkningen vid försäljning av bostad. 

Vilka tjänster faller inom RUT-avdraget?

Självklart hjälper vi till med ROT-avdrag om så önskas och arbetet är kvalificerat för detta avdrag.

Den som anlitar ett företag för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Husarbete använder vi som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten.

Måste man ha inkomst för rutavdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber