:

Vem ska jag prata med om min pension?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska jag prata med om min pension?
 2. Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?
 3. Vilken tid öppnar Pensionsmyndigheten?
 4. Var kan man få pensionsrådgivning?
 5. När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?
 6. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 7. Hur stor blir pensionen 2023?
 8. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 9. Vad kostar pensionsrådgivning?
 10. Hur mycket höjs pensionen år 2023?
 11. Hur mycket får man ha i pension för att få bostadsbidrag?
 12. Hur mycket höjs pensionen med 2023?
 13. Hur mycket höjs pensionen för pensionärer 2023?
 14. Vilka pensionärer får sänkt pension 2023?
 15. Får alla pensionärer höjd pension 2023?

Vem ska jag prata med om min pension?

På servicekontoren träffar du servicehandläggare som kan hjälpa dig i frågor som rör din pension. Det finns cirka 130 servicekontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?

Vi har informationsmöten för dig som planerar att börja ta ut pension, har långt kvar till pension, är egen företagare eller redan tar ut pension.Anmäl dig till ett informationsmöte

Penni är en digital chattbot som kan hjälpa dig att få svar på generella frågor om pension. Penni är tillgänglig dygnet runt på vår webbplats.

När du ställer din fråga till Penni är det viktigt att du skriver din text som en fråga eller att det tydligt framgår vad du vill ha hjälp med. Under svaren finns det ofta knappar med länkar att trycka på som underlättar att hitta rätt.

Vilken tid öppnar Pensionsmyndigheten?

När du kontaktar oss behöver du alltid ge oss ditt medgivande om du vill att vi ska kunna se dina uppgifter när vi hjälper dig. Det är bra om du lämnar medgivandet innan du ringer eller skickar ett meddelande till oss. Om du är inloggad gör du det i Inställningar

Läs mer om medgivanden i vanliga frågor och svar

Var kan man få pensionsrådgivning?

I Avtalats rådgivningstjänst besvarar du frågor om din familjesituation och ekonomi och får personligt anpassade råd för att välja:

 • Pensionsbolag och sparform
 • Nivå på ersättning om du blir långvarigt sjuk
 • Nivå på ersättning till din familj om du dör

Rådgivningstjänsten finansieras via Avtalat med syfte att informera om kollektivavtalad pension och försäkring. Vi får ingen provision eller annan ersättning.

När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt. Du gör din ansökan genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation direkt här på vår webbplats.Ansök om allmän pension

Saknar du e-legitimation kan du kontakta kundservice eller besöka ett servicekontor för vidare hjälp.

Tänk på att du själv måste kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att börja ta ut din tjänstepension.

Gemensamt för inkomst- och premiepensionen är att du kan välja när du vill ta ut den. Du kan tidigast börja ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Kom ihåg att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre pension får du.

Du kan göra en prognos utifrån dina önskemål och se hur just din pension blir. Gör en pensionsprognos

Hur mycket får en pensionär i månaden?

I pensionsprognosen får du snabbt och enkelt en överblick av alla delar av din framtida pension. Du kan se hur mycket du kan få per månad och hur pensionen påverkas om du till exempel får en ny lön eller väljer att ta ut den sent eller tidigt.

Storleken på din framtida pension påverkas mest av hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och när du väljer att ta ut pensionen.

Olika händelser under livet påverkar storleken på din framtida pension. Därför är det bra att göra en ny prognos när du exempelvis har bytt jobb, varit föräldraledig, gått ner i arbetstid, blivit arbetslös eller varit sjukskriven en längre tid.

Du kan snabbt se vad du kan få per månad när du gör en pensionsprognos.

Hur stor blir pensionen 2023?

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
 • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
 • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
 • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Det blir en del skattelättnader under det kommande året. Till det bidrar en ny gräns för när den statliga skatten ska tas ut, något som följer av indexeringen.  Det betyder att Pensionärer över 66 år kan tjäna mer inkomst, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor. En annan förändring som kan fylla på pensionärernas plånböcker är att jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. Den maximala skattereduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbetsinkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor.

I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år, meddelar Pensionsmyndigheten.

Vad kostar pensionsrådgivning?

 • Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

 • Hur kan jag spara till min pension?

 • Hur påverkas min pension om jag minskar min arbetstid / arbetar deltid?

 • Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

 • Hur påverkas min/familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

 • Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

 • Hur är jag skyddad om jag drabbas av olycksfall?

 • Hur påverkas min pension om jag tar ut den före 65?

Har du planer på att gå i pension kan du läsa mer här: Pensionsplanering - 54 Plus

Hur mycket höjs pensionen år 2023?

Den 1 januari 2023 träder också flera regelförändringar i kraft:

Pensionsåldern höjs för när man tidigast kan ta ut allmän pension från 62 till 63 år för personer som är födda 1961 eller senare.

Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år för personer födda 1958 eller senare.

Hur mycket får man ha i pension för att få bostadsbidrag?

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Hur mycket höjs pensionen med 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

Hur mycket höjs pensionen för pensionärer 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

Vilka pensionärer får sänkt pension 2023?

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare)
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år
 • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år
 • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör
 • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer)  

Får alla pensionärer höjd pension 2023?

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare)
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år
 • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år
 • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare)
 • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör
 • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer)