:

Får man ROT-avdrag för elektriker?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ROT-avdrag för elektriker?
 2. Vilka tjänster kan man få ROT-avdrag för?
 3. Vem har inte rätt till ROT-avdrag?
 4. Vad krävs för att få ROT-avdrag?
 5. Kan hantverkare vägra ROT-avdrag?
 6. Får man ROT-avdrag för luftvärmepump?
 7. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 8. Hur mycket rot har jag rätt till?
 9. Vad gäller för rotavdrag 2023?
 10. Kan man bli nekad rotavdrag?
 11. Hur lång tid tar det att få ROT avdrag?
 12. Kan man få ROT-avdrag för stenläggning?
 13. Kan man få bidrag till luftvärmepump?
 14. Kan jag själv ansöka om rotavdrag?
 15. Måste man bo i huset för att få rotavdrag?

Får man ROT-avdrag för elektriker?

Rotavdrag elektriker ger dig upp till 30% rabatt på arbetskostnaden när du köper in elektrikertjänster. Rot-avdraget inkluderar exempelvis installationer av olika typer av elkomponenter som dimrar, eluttag och led-belysningar men även installationer av stora elanläggningar täcks in. Även arbetskostnaden för energibesparande installationer som solpaneler går det att göra avdrag för.

Det finns vissa krav som behöver uppfyllas för att kunna dra av arbetskostnaden när du anlitar en elektriker. Ett av kraven är att det enbart är kostnaden för arbetet som är avdragsgill och i den kostnaden ingår inte materialkostnad. Arbetet måste utföras av en utbildad elektriker och allt utfört arbete måste uppfylla gällande standarder och säkerhetskrav.

Vilka tjänster kan man få ROT-avdrag för?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Vem har inte rätt till ROT-avdrag?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Vad krävs för att få ROT-avdrag?

Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Kan hantverkare vägra ROT-avdrag?

ROT-avdrag och RUT-avdrag är förkortningarna för de skattestimulanser som lämnats till reparationer och underhåll på privatbostäder och hushållstjänster. Dessa avdrag räknar man ihop och får inte överstiga 50 000 kronor per person och år. 50 procent av kostanden på rutavdrag får man göra avdrag för och motsvarande för rot är 30 procent.

Beloppet, skattereduktionen, dras direkt på fakturan och sedan får den som utfört arbetet ansöka om att få pengarna av skatteverket. Fakturor med arbetskostnaden noggrant specificerad kan också skickas in av bostadsägaren till skatteverket, som sedan reducerar skatten med halva arbetskostnaden. I deklarationen ska sedan köparen dra av skattesubventionen ifrån skatten. Det blir då avdrag endast om det finns tillräckligt stor skatt att dra skattereduktionen ifrån.

Tidigare kunde privatpersoner som köpt en tjänst också ansöka om skattereduktion på skatteverkets blankett SKV 4501. Den möjligheten finns inte längre.

Privatpersoner kan få skattereduktion för ombyggnad och reparation av privata permanentfastigheter, fritidshus och bostadsrätter. Avdraget är maximalt 50 000 kronor per person och år och 30 procent av kostnaden får dras av. Två makar kan alltså anlita hantverkare för upp till 333 000 kr i arbetskostnad och då få tillbaka 100 000 kr på skatten.

ROT-avdrag ges inte för nybyggnation samt om- och tillbyggnadsarbeten på nybyggda småhus under den tid dessa är helt befriade från kommunal fastighetsavgift. Ej heller för arbeten som utförs under det år som ett nybyggt småhus tas i bruk. ROT-avdrag medges inte heller om huset eller lägenheten är uthyrd till utomstående (RÅ 2010 ref 109) och ej heller för fristående växthus eller bredbandsarbeten utanför tomtgränsen. HFD 2012 ref 47. Läs mer om avdrag för internet och bredband.

Får man ROT-avdrag för luftvärmepump?

FAQ / Inför köp / Kan jag få ROT avdrag vid köp av ny värmepump?

ROT avdraget ger dig möjlighet att dra av 30 % av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr/ägare och år. Kom ihåg att ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster.

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Det kan även vara en kolonistuga eller byggnad på arrenderad mark som är inredd och utrustad för boende. Komplementhus som garage, förråd och andra mindre byggnader kan höra till småhuset.

Krav för rotavdrag i småhus:

Hur mycket rot har jag rätt till?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.

Kort och gott betyder det att när du anlitar en hantverkare med F-skatt drar hantverkaren av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

År 2023 är rotavdraget 50.000 kr per person och år. Det innebär att om ni är två personer som äger bostaden tillsammans får ni sammanlagt göra avdrag för 100.000 kr per år. Kom ihåg att maxbeloppet är för ROT och RUT tillsammans och enbart för arbetskostnaden.

Vad gäller för rotavdrag 2023?

I januari 2020 la regeringen fram som förslag att rutavdraget skulle utvidgas med fyra tjänster. Dessa tjänster listades som:

 • Tvätt vid tvättinrättning. Det inkluderar transport av tvätten. Observera att detta inte gäller kemtvätt.
 • Möblering av bostad samt montering av nya möbler. Observera att du inte kan använda rut om du köper inredningstjänster.  
 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader ochliknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till ochfrån magasinering.
 • Enklare tillsyn av bostad, exempelvis ett fritidshus.

Kan man bli nekad rotavdrag?

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Hur lång tid tar det att få ROT avdrag?

Det statliga avdraget för grön teknik är en del i satsningen på förnyelsebara energikällor. Det är ett stöd för privatpersoner som väljer att investera i hållbara lösningar. Du kan ta del av avdraget när du monterar solpaneler men också vid en installation av en laddstation eller ett batteri som gör att du kan lagra el som du producerar själv.

Bidraget kallas ibland för grönt rotavdrag eftersom det i stort fungerar på samma sätt som rot- och rutavdragen. När du anlitar Skårebo för installation av laddbox får du alltså en stor rabatt, tack vare avdraget för grön teknik.

Kan man få ROT-avdrag för stenläggning?

Om du vill leja bort vissa moment i trädgården så kan du få rutavdrag på arbetskostnaden. Företaget du anlitar behöver ha giltig F-skattesedel.

Det här får du göra rutavdrag för:

 • Klippning av gräs, häckar, rosor och buskar.
 • Krattning av löv, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter.
 • Rensning av ogräs och bekämpning av mossa. 
 • Omgrävning i trädgårdsland och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
 • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkant som tillhör tomten.
 • Jordfyllning och sådd av gräs för att återställa mark efter att träd och buskar tagits bort.
 • Fällning och beskärning av träd.
 • Stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar.
 • Flistuggning samt kapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.

Kan man få bidrag till luftvärmepump?

Från och med den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp av el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan bland annat användas för att installera värmepump. 

Det nya bidraget, som beslutats av regeringen, är ett sätt att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning. Det gynnar både miljön och husägarens plånbok. 

Kan jag själv ansöka om rotavdrag?

För 2024 höjs ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per år och person. En höjning med 50% av ROT-avdraget!

Om renovering utförs över årsskiftet kan ROT-avdraget för både 2023 och 2024 användas, till ett totalt avdrag på 125 000 kr per person, om betalning sker enligt reglerna vilket år ROT-avdraget används för.

Kalle och Lisa har anlitat ett företag för en stor renovering i deras villa. Arbetskostnaden är 200 000 kr och materialkostnaden 100 000 kr, dvs total kostnad på 300 000 kr.

Med ROT-avdraget på 30% dras 60 000 kr från arbetskostnaden. Totalkostnaden blir således 240 000 kr. 

Eftersom Kalle och Lisa äger huset tillsammans, där vardera person får göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr per år, kan de utnyttja hela ROT-avdraget på 60 000 kr, och de kommer också att ”få kvar” 40 000 kr i ROT-avdrag för året.

ROT-avdrag är en skattereduktion som privatpersoner får när man använder hantverkstjänster i sin bostad. ROT står för reparation, om- och tillbyggnad. I praktiken innebär det att du får hantverkstjänster tjänster till ett kraftigt rabatterat pris. ROT-avdraget gös direkt på din faktura och vi sköter hanteringen med Skatteverket, så det innebär inget extra besvär för dig att utnyttja ROT-avdraget.

ROT-avdraget är 30 % avdrag på arbetskostnaderna för hantverkstjänster, inklusive moms. Det gäller alltså inte kostnader för material och övriga kostnader som hantverkarna kan ha, såsom resekostnader.

ROT-avdraget är maximalt 50 000 kr per person och år. Det gäller för varje person som är delägare och bor i bostaden. Om ni till exempel är två personer i hushållet så är därmed summan ni kan använda i ROT-avdrag 100 000 kr per år. ROT-avdraget kan fördelas mellan personerna hushållet som ni vill, men max 50 000 kr per person. Om ni vill ändra fördelningen som blev så går det bra att göra det på din skattedeklaration också. 

Måste man bo i huset för att få rotavdrag?

Som bostadsrättshavare kan du få skattereduktion för husarbete. Däremot kan inte bostadsrätts­föreningen få skattereduktion eftersom endast fysiska personer omfattas av dessa bestämmelser.

Följande räknas som husarbete: