:

Vad gör en aktie Blankningsbar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en aktie Blankningsbar?
 2. Är blankning bra?
 3. När måste man köpa tillbaka blankade aktier?
 4. Hur vet man om en aktie är Blankningsbar?
 5. När måste blankare sälja?
 6. Kan man blanka aktier som privatperson?
 7. Kan man blanka på ISK?
 8. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
 9. Vad händer när man blankar aktier?
 10. Vad kostar det att blanka en aktie?
 11. Hur beskattas blankning?
 12. Varför är SBB så blankade?
 13. Vad krävs för att få blanka aktier?
 14. Hur mycket av SBB är blankat?
 15. Är SBB övervärderat?

Vad gör en aktie Blankningsbar?

Vad betyder det att blanka en aktie? Att gå kort är mer komplicerat än att köpa en aktie. Som blankare måste du skriva på ett speciellt avtal med din bank för att få lov att att göra det. Detta beror på att man som blankare riskerar att hamna i en negativ position mot institutet eller banken. Om spekulationen går fel och aktien stiger i värde kan man istället för att tjäna pengar bli skyldig pengar. Här nedan kan du se hur enkelt det är att shorta eller blanka en termin i Tradestation. Detta använder jag ofta och det är superenkelt att jobba med. Nedan modul kallas också “Matrix”. Det är en modul där du enkelt kan få in realtidskurser och kan blanka och köpa som du vill. Blixtsnabbt om du har snabbt internet som jag har.

På engelska säger man short eller kallar blankning för short selling. Det betyder alltså samma sak som att blanka något. Man försöker då att tjäna pengar i en nedgång istället för tvärtom.

När man blankar aktier så går äganderätten över till blankaren och sedan vidare till den som köper aktien av blankaren. Utlånaren av aktierna förlorar sin rösträtt men återfår den när aktien väl lämnas tillbaka. Men i och med att utlånaren har en fordringsrätt på blankaren, så kan denne person när som helst begära att få tillbaka aktien. Men vad händer vid om det sker aktieutdelning i aktien? Jo, då är det så att utdelningen tillfaller den som lånat ut aktien och då måste alltså blankaren betala utdelningen för dessa blankningar.

Man kan shorta aktier utan att ta upp ett aktielån. Detta kallas för naken eller oäkta blankningar. Utbudet av blankningsbara aktier blir då även större eftersom aktierna inte behöver finnas för utlåning för att man ska kunna genomföra blankningen. Den här typen av blankning är tillåten i Sverige men bara om affären avlutas under samma handelsdag som den initierats.

Liksom all typ av satsning på börsen innebär att shorta aktier alltid en risk. Risken är att man behöver betala ett högre pris för att lämna tillbaka aktien än vad man lånade för att köpa den för från början. En aktie kan ju dock enbart minska i värde med 100% medan den kan stiga i värde hur mycket som helst. Ser man det på det sättet så kanske inte blankningar är så dumt ändå? Det kan hända saker på börsen som kan leda till oväntade kursuppgångar såsom bud på ett företag. Det är därför viktigt att man har koll på vad som kan hända om olika situationer uppstår. Det är också viktigt att veta att den man lånat aktier av kan återkalla dem när som helst. Detta kommer innebära att man måste stänga sin position.

Är blankning bra?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

När måste man köpa tillbaka blankade aktier?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

Hur vet man om en aktie är Blankningsbar?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

När måste blankare sälja?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Kan man blanka aktier som privatperson?

Aktieblankning är en fantastisk möjlighet att tjäna pengar när vi är inne i en lågkonjunktur eller på väg in i en nedgångsperiod på börsen, även om det går emot börsens generella princip med att köpa billigt och sälja dyrt. Eftersom marknaden börjat gå ner under början av 2022, så kan blankning vara ett hjälpsamt och uppskattat verktyg för många, inte minst för crypto.

Blankning av en aktie är utformat för att ge dig vinst om aktiekursen på det aktie du väljer att korta går ner – men du kan också förlora pengar om aktiekursen stiger. Det fungerar således som ett omvänt aktieköp.

Kan man blanka på ISK?

Tips:Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: 74% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter kan tillkomma. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Om du lånat ut aktier och företaget vars aktier du lånat ut skall genomföra en utdelning så tillfaller utdelningen dig. Dvs utdelningen tillfaller den första ägaren, den som lånat ut aktierna.

Hur mycket kan du förlora vid blankning?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Anmälan görs via Blankningswebben av rapportören till FI för bolag som har FI som behörig myndighet. För bedömning av vilken myndighet som är den behöriga myndigheten för ett bolag, se rubriken Frågor och svar nedan. 

För instruktioner om hur du går tillväga för att anmäla och återkalla korta nettopositioner, se Rapportering/Blankning.

Observera att en anmälan anses vara inkommen till FI när den är fullständig och komplett.

Vad händer när man blankar aktier?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Anmälan görs via Blankningswebben av rapportören till FI för bolag som har FI som behörig myndighet. För bedömning av vilken myndighet som är den behöriga myndigheten för ett bolag, se rubriken Frågor och svar nedan. 

För instruktioner om hur du går tillväga för att anmäla och återkalla korta nettopositioner, se Rapportering/Blankning.

Observera att en anmälan anses vara inkommen till FI när den är fullständig och komplett.

Vad kostar det att blanka en aktie?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Hur beskattas blankning?

Ett flertal av de vanligaste frågorna som Skatteverket får in under deklarationstider handlar om aktie- och andra värdepappersaffärer.

”Många upplever att det är svårt att deklarera sina värdepappersaffärer. Därför är det vanligt att det blir fel vid deklarationen inom just det här området”, säger Magnus Johansson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Varför är SBB så blankade?

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Vad krävs för att få blanka aktier?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Hur mycket av SBB är blankat?

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade blankade positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer. Nedan presenteras de bolag där blankningspositionerna utgör störst andel av det emitterade aktiekapitalet.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) toppar listan bland som det mest blankade bolaget i Sverige enligt Finansinspektionens blankningsregister, följt av JM och Elekta. För SBB:s del har blankningspositionen minskar minimalt jämfört med föregående vecka. I JM har den totala blankningspositionen minskat till 15,16 från tidigare 15,31 procent.

Är SBB övervärderat?

Fastighetssektorn har varit hårt drabbade i år, och i mina sammanställningar över de bästa och sämsta fonderna varje månad har fastighetsfonder varit ett återkommande fenomen på bottenlistan. De stigande räntorna har tyngt sektorn rejält och inför rapportsäsongen har blickar riktats mot värderingen av de olika bolagens bestånd.

”Det är ingen hemlighet att våra innehav i noterade tillgångar har minskat i värde. Det är inte heller okänt att hela marknaden oroar sig för högre bygg- och finansieringskostnader vilket i sin tur påverkar värden på vår byggrätts- och projektverksamhet”, skrev Ilija Batljan i vd-ordet.