:

När får jag min lön i december?

Innehållsförteckning:

 1. När får jag min lön i december?
 2. Hur mycket kommer lönerna öka 2023?
 3. Vilken dag betalas lönen ut?
 4. Får man lön innan jul?
 5. Får man lön den 23 december?
 6. Kan man se sin lön i förväg?
 7. Hur mycket är 4 1 i löneökning?
 8. Får alla 4 1 i löneökning?
 9. Hur många tjänar över 50 000?
 10. Hur mycket ska man tjäna för att räknas som höginkomsttagare?
 11. Kan man få sin lön på en lördag?
 12. Är det ob den 31 december?
 13. Får man OB 27 december?
 14. När ser man framtida insättningar?
 15. Får man månadslön samma månad?
 16. När ska lönen utbetalas?
 17. Vilken dag ska lönen betalas ut?
 18. När betalar man ut lönen?

När får jag min lön i december?

Startsidan anpassas utifrån ditt val, men gemensamma nyheter och gemensamt innehåll syns alltid för alla.

Du kan när som helst ändra ditt val genom att klicka på "Anpassat innehåll för" i sidhuvudet.

Hur mycket kommer lönerna öka 2023?

SVAR: Nej, om det är individuella löner så finns det inga garantier. Detta gäller de allra flesta av Kommunals avtal, till exempel det för anställda i kommuner och regioner (SKR). Då finns en insamlingsmodell där alla bidrar med en summa till en lönepott. Den delas sedan upp individuellt och vissa får mer och andra mindre. Detta gäller även anställda i kyrkan och de flesta privata företag.

Vilken dag betalas lönen ut?

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer när arbetsgivaren ska betala lön. Dock innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om när lön ska betalas. Oftast sker betalning i slutet av varje arbetad månad eller i slutet av varje påföljande månad.

Får man lön innan jul?

Du som är timanställd lärare och tidrapporterar via blankett ska lämna in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller, se exakt datum nedan i tabellen.

Du som är timanställd lärare och redovisar digitalt via Primula ska rapportera senast den 10:e varje månad.

Får man lön den 23 december?

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad.

Du får din lön den 25 varje månad, med vissa undantag:

 • När den 25 infaller på en lördag görs utbetalningen den 24 (på fredagen).
 • När den 25 infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26 (på måndagen).
 • När midsommarafton infaller den 23, 24 eller 25 juni görs utbetalningen dagen före midsommarafton.
 • December månads utbetalning görs tidigast den 21 december. 

Om du har mobilt bank-id kan du anmäla konto för löneutbetalning via Swedbanks kontoregister.  

Kan man se sin lön i förväg?

För att skaffa tjänsten Lönebesked behöver ni besöka ett bankkontor. Sök upp ditt närmaste kontor.

Hitta ditt bankkontor

Hur mycket är 4 1 i löneökning?

Ett tvåårigt avtal är en vinst sett ur vårt förhandlingsperspektiv. Arbetsgivarparten ville ha ett treårigt avtal, men det ville inte facken gå med på och lyckades förhandla ner det till två år.  

Med ett tvåårigt avtal kommer fördelar men också risker. Därför går det inte riktigt att säga  om avtalslängden är ensidigt positiv för vår del. Avtalet är utformat för att ta höjd för ett fortsatt utmanande ekonomiskt läge och ligger därför även under år två på en högre nivå för löneökningar, det vill säga 3,3 %, tidigare har det legat på ca 2,5 %. 

Förutsättningarna för att komma tillbaka till så kallade reallöneökningar så fort som möjligt är därmed goda, förutsatt att inflationen går ner till lägre nivåer än idag. Men om inflationen fortsätter ligga på den nivå det gör nu, eller öka, så innebär det ett fortsatt utmanande läge med fortsatta reallönesänkningar. 

Får alla 4 1 i löneökning?

Löper över fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader. 

Det centralt fastställda löneutrymmet för 2023 är 1 125 kr. Löneökningarna samlas ihop till en pott som sedan förhandlas lokalt och fördelas individuellt och differentierat till arbetstagarna.

Lägstalönerna på avtalet höjs med 1 350 kr från och med den 1 januari 2024. Lägstalön är den lägst tillåtna lönen på ett kollektivavtal.

Hur många tjänar över 50 000?

Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

Hur mycket ska man tjäna för att räknas som höginkomsttagare?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.
 • Kan man få sin lön på en lördag?

  Hej, och tack för din fråga!

  Svaret på frågan kan variera något beroende på vad det står i ditt anställningsavtal. Står det att du ska få betalt senast den 25:e varje månad så kommer lönen betalas ut föregående fredag, eftersom det är den sista bankdagen före helg. Om det endast står att du ska få betalt den 25:e så finns risken att lönen betalas ut på måndagen. Om du är osäker kan du alltid fråga din arbetsgivare.

  Är det ob den 31 december?

  • Julafton: 100 procent ob efter klockan 12. Julafton räknas som en lördag oavsett vilken dag den infaller på. I år, 2022, är julafton på en lördag, vilket gör den till en ”vanlig lördag.”
  • Juldagen och annandag jul: 100 procent ob hela dagen, då det är röda dagar.
  • Nyårsafton: 100 procent ob efter klockan 12. Nyårsafton räknas som en lördag oavsett vilken dag den infaller på. I år, 2022, är nyårsafton på en lördag, vilket gör den till en ”vanlig lördag.”
  • Nyårsdagen: 100 procent ob hela dagen, då det är en röd dag.

  Får man OB 27 december?

  Publicerad 22 december 2020

  I och med att EU-kommissionen har godkänt Pfizer/BioNTechs vaccin kan vaccinet kan börja transporteras till Sverige, och den 27 december kan vaccineringen inledas på äldreboenden.

  När ser man framtida insättningar?

  Swedbank Försäkring främjar hälsa och ekonomisk trygghet för alla sina kunder. Med våra Trygga försäkringar får våra kunder förutsättningar att kunna hantera sin ekonomi även om något oförutsett händer. Våra tjänstepensionslösningar hjälper våra företagskunder att skapa en trygghet för dem själva men även sina anställda. Det skapar attraktiva arbetsgivare och förutsättningar för långsiktig tillväxt. Med våra pensions- och kapitalförsäkringar ger vi långsiktig ekonomisk trygghet med möjlighet till avkastning genom hållbara investeringsalternativ.

  Får man månadslön samma månad?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Vilken lag är tillämplig?

  När ska lönen utbetalas?

  • Det är arbetsgivaren som bestämmer när lönen ska utbetalas. Utbetalningen av lönen kan ske flera gånger i månaden men vanligtvis sker utbetalningen en gång per månad. Ett vanligt förekommande datum för utbetalning är den 25:e i varje månad.

  Vilken dag ska lönen betalas ut?

  • Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt anställningsavtal. Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e.

  När betalar man ut lönen?

  • Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.