:

Hur bokföra terminalglasögon enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra terminalglasögon enskild firma?
 2. Får man dra av glasögon i enskild firma?
 3. Hur bokför man terminalglasögon?
 4. Är det moms på terminalglasögon?
 5. Vem betalar terminalglasögon?
 6. Vilka regler gäller för terminalglasögon?
 7. Är terminalglasögon avdragsgilla?
 8. Vad får dras av i enskild firma?
 9. Kan företaget betala glasögon?
 10. Kan man dra av glasögon på företaget?
 11. Vad är nackdelen med enskild firma?
 12. Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?
 13. När lönar det sig med enskild firma?
 14. Får man dra av friskvård i enskild firma?
 15. Vad kan man dra av på enskild firma?

Hur bokföra terminalglasögon enskild firma?

En förmån av en vara eller en tjänst, som en anställd får av arbetsgivaren, ska inte tas upp som intäkt om (11 kap. 8 § IL)

 • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • förmånen är av begränsat värde för den anställda, och
 • förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Bestämmelsen gäller alla typer av varor och tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller den anställda som arbetsredskap. Det kan vara varor och tjänster även utanför den ordinarie arbetsplatsen. Med ordinarie arbetsplats avses de platser där den anställda normalt utför sina arbetsuppgifter. För att bestämmelsen ska gälla krävs att arbetsgivaren gör en individuell bedömning av den anställdas behov av utrustningen för arbetet.

Får man dra av glasögon i enskild firma?

Det är lättare än vad många tror att deklarera en enskild firma – med hjälp av Driva Egets ”lathund” för blankett NE som oftast är den enda extrablankett som behövs i en firma.  Läs här om avdragen där.

Men hjälp av ett exempel för en konsult utan anställda har vi sammanställt årets enklaste deklarationshandledning för blankett NE i Driva Egets nya nummer (2012/2). På tre sidor I denna handledning som är avbildad ovan får du får du  hjälp att fylla i blanketten steg för steg.

Hur bokför man terminalglasögon?

Man får inte gör avdrag för vanliga glasögon eller kontaktlinser då man anser de vara privata kostnader. Det gäller både privatpersoner och företag. Men det finns vissa tillfällen då kostnader kan dras av för vissa typer av glasögon.

Är det moms på terminalglasögon?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vem betalar terminalglasögon?

Sju av tio svenskar över 16 år använder glasögon eller linser. I 40-årsålern behöver många läsglasögon, och efter 50-årsdagen behöver nästa alla, mer än 9 av 10, någon form av glasögon eller linser. 

Att glas med vatten kan fungera som förstoringsglas var känt redan i antikens grekland. Runt år 1000 började man använda slipad bergskristall som lades på text som lässtenar. De första glasögonen tillverkades troligen i Italien i slutet på 1200-talet. På 1700-talet fick glasögonen skalmar.  

Vilka regler gäller för terminalglasögon?

Det finns även många som vill ha ett par datorglasögon utan att de har synfel, bara för det är snyggt och kan uttrycka en viss stil. Gå vi denna länk så hittar du vår avdelning för dig som vill ha terminalglasögon utan styrka.

Är terminalglasögon avdragsgilla?

Om du är anställd och arbetar mer än 1 timme framför en bildskärm varje dag har du enligt lag rätt till en kostnadsfri synundersökning för att kontrollera om du eventuellt är i behov av terminalglasögon. Dessa ska din arbetsgivare tillhandahålla. De flesta arbetsgivare brukar ha ett avtal med en optiker. De gör upp om vad som ska gälla avseendet pris och vilka bågar som ska ingå. Om du vill ha andra bågar eller särskilda glas får du betala mellanskillnaden själv. Din arbetsgivare har dock rätt att säga nej till detta, då terminalglasögon räknas som ett arbetsredskap och han så att säga äger dessa. Om han säger att det är okej att du väljer andra bågar och står för den kostnaden själv så är det viktigt att ni i så fall sluter ett avtal där ni klargör vem som är reparationsansvarig om terminalglasögonen skulle gå sönder. Om du har fått terminalglasögon av din arbetsgivare är du också skyldig att använda dem när du arbetar framför bildskärmen. Om du inte gör detta hindrar det arbetsgivaren att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar.

Även om du bara har ett vikariat så har du rätt till terminalglasögon. Arbetsmiljöverket har satt gränsen att du minst ska ha 4-5 månaders vikariat för att kunna utnyttja rätten att kunna få tillgång till terminalglasögon. Beroende på vilka arbetsuppgifter du har, kan behoven också variera. En optiker hjälper därför till när det gäller val av olika hjälpmedel. Det finns en antiflexbehandling som gör att inte blänket i skärmen blir för jobbigt som kan vara nödvändig i bland beroende på personens arbetsuppgift och synfel. I vissa fall kan det vara kontaktlinser som är det enda eller det bästa alternativet.

Vad får dras av i enskild firma?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Kan företaget betala glasögon?

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop.

En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm. Men många gånger är det synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.

Kan man dra av glasögon på företaget?

Om ett arbete kräver speciella skyddsglasögon, så både kan och ska arbetsgivaren stå för dessa. Skyddsglasögon krävs om man arbetar med t ex frätande vätskor och kemikalier. Arbetsmarknadsverket har utfärdat förordningar och rekommendationer kring detta.

Terminalglasögon är glasögon som är speciellt utformade för att fungera när man arbetar vid dataskärm. Det innebär att sådana glasögon ska fungera på 50–70 centimeters avstånd från skärmen. Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Det finns även fall då man i arbetet måste kunna arbeta vid en bildskärm på olika avstånd. Det kan vara arbeten där man har kundkontakt och måste kunna läsa på skärmen samtidigt som man ska kunna se kunden. Bankanställda har ofta arbetsuppgifter som innebär att de behöver sådana glas. Glasen kallas närprogressiva glas, och fungerar bra på avstånd mellan 35 och 200 centimeter. Denna typ av glasögon räknas som terminalglasögon och är skatte­fria för den anställde.

Vad är nackdelen med enskild firma?

En enskild firma (eller enskild näringsverksamhet som det också heter) är en bolagsform där du som privatperson ensam kan äga och driva företaget. En enskild firma är inte en juridisk person, vilket betyder att det är du som enskild näringsidkare som personligen ansvarar för företagets ekonomi, lån och andra samarbeten. 

Om pengarna i den enskilda firman inte räcker till är det alltså du som måste betala firmans skulder. En enskild firma har inget organisationsnummer. När du startar en enskild firma är det ditt personnummer som används som identitetsbeteckning.

Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

När lönar det sig med enskild firma?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Får man dra av friskvård i enskild firma?

Kan jag som egenföretagare göra avdrag för motion och friskvård? Jag driver eget och funderar på om jag kan göra avdrag för årskort på gym.

Vad kan man dra av på enskild firma?

Med avdrag i enskild firma menar man vanligtvis avdragsgilla kostnader, utgifter du kan bokföra som kostnader i den enskilda firman. Anledningen till att företagare är intresserade av att hitta godkända avdrag är att högre kostnader betyder lägre redovisat resultat. Man vill ha så lågt resultat som möjligt eftersom det ligger till grund för skatten i den enskilda firman. Dessutom får du som säljer momspliktiga varor eller tjänster tillbaka momsen när du köper varor och tjänster på företaget. En del utgifter ligger i gråzonen för att vara avdragsgilla, vilket gör att du både kan tjäna pengar och undvika skatteproblem om du har bra koll på dina avdrag.