:

Vilket konto är faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto är faktura?
 2. Måste man bokföra faktura?
 3. Vad bokförs på konto 4010?
 4. När används konto 1510?
 5. Är faktura en kredit?
 6. Vilket Bokföringskonto?
 7. Hur ska jag bokföra?
 8. Vad gäller vid betalning av faktura?
 9. När används konto 4011?
 10. Vad bokförs på 6991?
 11. Vad ska ligga på konto 2510?
 12. Vad är en faktura kostnad?
 13. Vad betyder minus på faktura?
 14. Vad är konto 4011?
 15. Hur börjar man bokföra?

Vilket konto är faktura?

Hej, Jag har fått fakturan från det bokföringsföretaget vi anlitar. Där står det "Konsultation, utbildning". Jag själv sköter den löpande bokföringen men har tänkt att anlita detta företag för bokslut. Nu hade vi ett möte där vi gick igenom det jag bokfört hittills plus att det givetvis var frågor osv.

6530 Redovisningstjänster

Måste man bokföra faktura?

En kundfaktura bokförs enligt fakturametoden vid två tillfällen, när företaget skickar fakturan och när företaget får betalt för fakturan. Vanligtvis används konto 1510 Kundfordringar.

Det finns två bokföringsmetoder: kontantmetoden och faktureringsmetoden, ibland också kallad fakturametoden. Vid kontantmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor när fakturorna betalas. Vid faktureringsmetoden sker bokföringen i två steg: när en faktura skickas ut och sedan vid själva betalningstillfället. I samband med att utgående och inkommande fakturor bokförs redovisas också momsen. Den normala momssatsen är 25 procent, men momssats på tolv procent, sex procent och noll procent förekommer också. När ett företag omsätter mer än tre miljoner kronor måste faktureringsmetoden användas. Det är också praxis för aktiebolag att redovisa enligt faktureringsmetoden. Fördelen med faktureringsmetoden är att den ger en bättre överblick över företagets fordringar och skulder. Här ska vi ge exempel på hur kundfakturor kan redovisas enligt faktureringsmetoden. 

Vad bokförs på konto 4010?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan lätt förväxlas. De skiljer sig dock åt på några punkter. För att något skall räknas som förbrukningsmaterial skall det, likt fallet med förbrukningsinventarier, vara av obetydligt värde. Det innebär under ett halvt prisbasbelopp. För att något skall klassas som förbrukningsmaterial ska det också ha en livslängd på under 1 år. Det är med andra ord sådant som “bara går åt”, som glödlampor, toapapper eller anteckningsblock.

Det är lätt att förväxla förbrukningsmaterial och inköp av material och varor. Generellt gäller att saker som bara ”går åt” i ditt företagande utan att de ger ett värde till slutprodukten är förbrukningsmaterial. Varor och material du köper in för att förädla eller utföra ditt yrke är går istället under material och varor. Vi tar ett exempel: 

En restaurang köper in 10 kg torskrygg som skall användas för att servera dess gäster. Den varan förädlas och ska bokföras mot 4010, inköp av material och varor. Samma restaurang köper också in 15 disksvampar för att hålla rent i köket. Disksvamparna blir då förbrukningsmaterial, eftersom de inte kommer ingå restaurangens försäljning. 

Det är också bra att tänka på att något som är förbrukningsmaterial för en verksamhet kan vara inköp av material och varor för en annan.

När används konto 1510?

Hej, jag sitter med mitt första årsbokslut året 170901-180831 som jag ska klara själv, har tidigare haft en redovisningskonsult. Jag använder kontantmetoden och gör manuell registrering.Den sista kundfakturan avsåg augusti men ersätts i september. Jag har registrerat beloppet på 1510 D, 3044 K, precis som min f d redovisare gjorde. I september 1510 K, 1930 D. När jag går igenom checklista i Visma  godkänns inte detta. Det står att jag har beloppet på 1510 och 0 på Reskundkontror. Vilket kontonummer skulle jag alltså använda istället för 3044?

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 23-01-18

Är faktura en kredit?

Särskilt när du näthandlar är det vanligt att du får betala mot faktura. Det är ett lika vanligt betalningsalternativ som att betala med kort eller att göra en direktbetalning via internetbanken. En faktura är en kredit; du får vänta med att betala under en viss tid.

I dagligt tal är en faktura detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst. Du får fakturan i mailen eller i posten och betalar den sedan före förfallodatum.

Vilket Bokföringskonto?

I företagets bokföring ska du registrera olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

När du registrerar olika slags affärshändelser på olika konton blir affärshändelserna bokförda i systematisk ordning, detta kallas för huvudbokföring

Hur ska jag bokföra?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad gäller vid betalning av faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

När används konto 4011?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och detta innebär att utgifter för frakt och transport normalt tillkommer vid ett varuinköp. Leveransvillkoren i ett köpeavtal avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Vad ska ligga på konto 2510?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Vad är en faktura kostnad?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad betyder minus på faktura?

Om ett företag har skickat ut en felaktig faktura till kund måste de skicka en kreditfaktura efteråt för att korrigera den första felaktiga fakturan.

Ibland skickar ett företag ut en felaktig faktura, exempelvis med ett för högt pris. Då måste företaget korrigera felet vilket kan göras med en kreditfaktura. Kreditfakturan är en slags minusfaktura där kunden får tillbaka pengar. Det står vanligtvis ”att erhålla” längst ner på kreditfakturan bredvid den summa som ska återbetalas.

Vad är konto 4011?

En affärshändelse är sådant som påverkar ekonomin i företaget. Exempelvis genom att företaget får in pengar eller betalar för något. En affärshändelse kan vara något av följande:

 • Inköp
 • Betalning av faktura
 • Försäljning av vara
 • Utbetalning av lön

Hur börjar man bokföra?

Det kan vara bra att veta att det är skillnad på avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader i ett företag. Du har rätt att använda företagets pengar för båda, men ej avdragsgilla kostnader påverkar inte det skattemässiga resultatet.

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. I dessa ingår till exempel: