:

Hur bokför man solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man solceller?
 2. Hur skriver man av solceller?
 3. Hur lång återbetalningstid är det på solceller?
 4. Får man tillbaka på skatten om man har solceller?
 5. Kan man dra av momsen på solceller?
 6. Hur deklarerar man solceller?
 7. Är det lönsamt att investera i solceller?
 8. När lönar det sig inte med solceller?
 9. Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?
 10. Vad gäller för solceller 2023?
 11. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 12. Vilka avdrag kan man göra på solceller?
 13. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 14. Varför ska man inte skaffa solceller?
 15. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Hur bokför man solceller?

 • El från solceller används i fastigheten eller säljs till elnätet.
 • Moms appliceras på el som säljs från solcellerna.
 • Fullt momsavdrag (25 procent) vid inköp.
 • Krävs i regel inte för solceller som följer takets lutning.
 • Anläggningar mindre än 500 kW befriade från energiskatt.
 • Det finns inget solcellsbidrag tillgängligt för företag idag.
 • Företag har rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh om huvudsäkring under 100 A.

Företag som vill skaffa solceller kan välja att antingen själva investera, leasa eller att ingå ett Power Purchase Agreement. Om er företagsfastighet har rätt förutsättningar för solceller och ni har tillgängligt kapital finns det inga större hinder för företaget att skaffa solceller.

Hur skriver man av solceller?

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.

Hur lång återbetalningstid är det på solceller?

Höga och svängiga elpriser leder till att återbetalningstiden för solceller minskar kraftigt. Detta innebär att det aldrig har varit mer lönsamt att investera i solenergi än nu.

Under 2022 har elpriset gång på gång nått nya rekordnivåer. I juni noterades det högsta dygnmedelpriset någonsin under en junimånad i södra Sverige. Den dyraste timmen kostade elen en bra bit över fyra kronor per kilowattimme.

Får man tillbaka på skatten om man har solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Kan man dra av momsen på solceller?

Huvudregeln är att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet enligt mervärdeskattelagen får göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Med ingående mervärdesskatt menas mervärdesskatten på verksamhetens kostnader.

Detta gäller dock inte ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad. Syftet med detta är att avdrag inte görs för kostnader som normalt är att anse som privata levnadskostnader.

Detta betyder dock inte att avdrag för ingående mervärdesskatt aldrig ska medges om kostnaden hänför sig till en byggnad av bostadskaraktär. Högsta förvaltningsdomstolen har i tidigare avgöranden funnit att utformningen och den faktiska användningen av en byggnad eller byggnadsdel kan påverka om avdrag ska vägras.

Hur deklarerar man solceller?

Våren är deklarationstid och vi får nu frågor om hur installationen av en solcellsanläggning påverkar och ska hanteras i inkomstdeklarationen.

Beviljad skattereduktion för grön teknik finns förtryckt i sammanställningen som en minuspost på en egen rad på den skatt som inbetalas. Uppgiften kan vara lite svår att hitta men kräver ingen insats från dig som ska deklarera.

Är det lönsamt att investera i solceller?

För ett år sedan publicerade vi en text som handlade om hur snabbt solceller blir återbetalda. Mycket har hänt i världen sedan dess. Hur är läget idag? Är det fortfarande lönsamt att investera?

Att skaffa solceller är en stor investering och det är inte konstigt om många tvekar med tanke på världsläget i dag. De höga elpriserna har påverkat återbetalningstiden. Efterfrågan på material har ökat men tillgången minskat, bland annat på grund av världsläget, vilket i sin tur har medfört ökade priser. Så hur ska man tänka? Och hur är läget idag, jämfört med för ett år sedan? 

När lönar det sig inte med solceller?

Måste man vara en teknikexpert för att installera solceller?

Klimatcoachen svarar: Själva installationen sköts av experter och du behöver inte göra någonting. Solceller har inga rörliga komponenter som kräver underhåll så när de är på plats så sköter de sig själva. Du behöver inte fundera, det är otroligt enkelt. Det är som att lägga en stenplatta på din uppfart, den ligger bara där sen.

Är mitt tak för litet för solceller, har fel lutning eller ligger i fel väderstreck? Tänk om solceller på taket göra mitt hus fult i mina eller grannarnas ögon?

Klimatcoachen svarar: Det är sant att man helst inte ska installera solceller på tak som skuggas av andra hus eller träd. Jag rekommenderar inte heller att man installerar solceller på tak som vetter mot norr. Du kan då istället välja att installera solcellerna på ett annat, närliggande tak, till exempel på garaget, vilket familjen Parrat valde att göra. Vi föreslår den bästa lösningen för just ditt tak. Du kan själv räkna på ditt tak här. 

- Solcellerna är svarta och självklart kommer de att synas om du har ett rött tegeltak - men gör det någonting? Solcellerna ligger platt mot taket och de ser ut som takfönster egentligen. Att vissa anser att solceller är fula tror jag hänger ihop med ovana. Vartefter hållbarhet växer som statussymbol så kommer synen på solceller att förändras. 

Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?

Det beror på. De aspekter som vanligtvis begränsar hur mycket solceller man kan sätta upp är takets storlek (såtillvida det inte finns en bra markyta), pengarna man är villig att satsa, och sin egen elanvändning. Om man på årsbasis producerar mer el än vad man gör av med blir ekonomin sämre då man inte får skattereduktionen på 60 öre per kWh för den produktion som överskrider årsförbrukningen.

En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW - 15 kW, och tar upp mellan 20 - 70 m2 och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

Vad gäller för solceller 2023?

Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

 • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 
 • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Den reducering av nätavgiften som tidigare gällt för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Ei:s bedömning är att de här bestämmelserna inte är förenliga med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser. Elnätsavgifterna får alltså inte längre reduceras och framöver ska därför alla som äger en produktionsanläggning enligt direktivet betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

­– Så lyder de nya direktiven från Energimarknadsinspektionen som vi har att förhålla oss till. Men viktigt att komma ihåg är att detta endast eventuellt kommer kunna innebära mindre förändringar, om ens någon, om du är en mikroproducent som har en gemensam säkring för inmatning och uttag mot elnätet - vilket är fallet för de flesta privata villaägare med solcellsanläggningar på taket. Så länge du inte matar in med högre ström än du har på ditt uttagsabonnemang, det vill säga din säkringsstorlek, så utnyttjar du inte större del av nätet än det du redan betalar för. Det innebär att du förmodligen inte kommer behöva betala något extra för inmatningen, säger Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

Vilka avdrag kan man göra på solceller?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Varför ska man inte skaffa solceller?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Det blir för dyrt... I denna film visar vi att solceller inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Så, vad är det då som gör att husets värde påverkas positivt av solpaneler? Jo, främst beror det på tre saker.

Sammantaget innebär det en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget.