:

Kan man jobba utan ID06?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man jobba utan ID06?
 2. Vilka företag behöver ID06?
 3. När måste man ha elektronisk personalliggare?
 4. Vem skall ha ID06?
 5. Måste man ha fysiskt ID06?
 6. Varför används ID06-kort på arbetsplatser?
 7. Vad händer om man inte använder ID06?
 8. Vad händer om man inte har personalliggare?
 9. Vilka branscher måste ha personalliggare?
 10. Varför ska man ha ID06?
 11. Vad kostar det att ha ID06?
 12. Kan man lägga in ID06 i telefonen?
 13. Vad kostar det att registrera ID06?
 14. Vem ska skriva in sig i personalliggaren?
 15. Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Kan man jobba utan ID06?

Vi erbjuder våra kunder mjukvarusystem och IT lösningar som hjälper företag att effektivisera den dagliga verksamheten, inom alla branscher. Till exempel används ID06 för närvaroregistrering av personer i arbetsplatsens personalliggare, digitalisering av arbetares utbildningsbevis och inpasserings- och låsfunktioner i lokala system.

Genom våra tjänster gör vi det möjligt för företag att enkelt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till ett företag, på ett säkert sätt.

Vilka företag behöver ID06?

För att kunna beställa ID06-kort 2.0 behöver både beställare och kortinnehavare identifiera sig med svenskt BankID. ID06 AB kontrollerar därefter företaget via Bolagsverket, för att säkerställa att företaget är registrerat och betalar skatt. Kommuner och andra organisationer kommer att kunna ansluta sig till ID06-systemet under 2019. Idag är följande företagsformer godkända att ansluta sig:

* För att en enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

När måste man ha elektronisk personalliggare?

 • – För att på snabbast möjliga sätt komma igång med den elektroniska liggaren på bygg-arbetsplatsen utan krav på ID06.
 • - För att undvika bindningstider. Du betalar bara när du använder systemet.
 • - För att systemet stödjer Skatteverkets krav på en elektronisk personalliggare inom bygg.
 • – För att undvika kostsam utrustning. ID06 behövs inte i detta system.
 • - För att du kan exportera ut all data med sammanställningar till Excel.
 • – För att slippa utbilda alla arbetare på bygget.
 • – För att göra det enkelt vid en eventuell kontroll av Skatteverket.
 • – Vår gratis-app finns på svenska, engelska, polska, litauiska och tyska.
 • – Arbetarna kan själva stämpla in/ut via en gratis-app. Enkelt och bäst i test?!
 • - Arbetarna blir varnade om de inte befinner sig på rätt plats när de checkar in/ut. Denna funktion är valbar per byggarbetsplats.

Vissa kunder efterfrågar en funktion som checkar in en arbetare baserat på arbetarens geografiska position, så kallad Geo Fencing. Tyvärr finns det alldeles för många tillfällen då arbetaren inte blir incheckad p g a denna tekniks tillkortakommanden. Som exempel kan nämnas att telefonen måste ha goda mottagningsförhållanden för GPS och 3G för att arbetaren verkligen ska bli incheckad. Vi anser därför att en sådan funktion invaggar arbetaren i en falsk trygghet och vi har därför valt att inte bygga in denna funktionalitet i appen. I samband med våra tester har vi även hittat samma problem i konkurrerande produkter.

Byggherren, eller den av byggherren utsedd entreprenör, registrerar ett konto i vårat Administrationsverktyg. Därefter kan du lägga in de byggen där en elektronisk personalliggare ska användas. Vartefter in/ut-stämplingar registreras via e-liggare-appen kommer de att visas på den webbsida där du är inloggad. Du kan också när som helst exportera ut det data som Skatteverket behöver vid ett eventuellt kontrollbesök.

Skatteverket kommer också själva att kunna checka ut en kod via appen för att sedan söka i e-liggaren, eller exportera ut data ur e-liggaren, direkt inne i appen. Rent praktiskt underlättar detta ditt och Skatteverkets arbete vid ett kontrollbesök eftersom du, eller någon annan ansvarig, inte behöver vara tillgänglig när kontrollbesöket sker. Se bara till att det finns minst en arbetare på plats som har appen installerad i sin enhet och att vårat dokument ”Instruktion till Skatteverket” finns på plats. Som byggherre kan du sedan med gott samvete stänga av din telefon och åka på den där efterlängtade semestern. Vi kommer givetvis att informera dig om att Skatteverket har varit på besök.

Se även vår instruktion till Skatteverket vid ett kontrollbesök.

Vem skall ha ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Måste man ha fysiskt ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Varför används ID06-kort på arbetsplatser?

ID06 arbetar för sund konkurrens och genom ID06-kortet är ert företag med och bidrar till säkra arbetsplatser med sunda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.

Med ID06-kortet kan du känna dig trygg med att det finns ett säkerställt arbetsgivarsamband mellan företag och individ.

Vad händer om man inte använder ID06?

Sedan den 1 januari 2016 är varje entreprenör/företagare i byggbranschen skyldig att redovisa sina anställda samt inhyrd personal för Skatteverket.

Om arbetsgivaren saknar personalliggare när Skatteverket besöker arbetsplatsen får arbetsgivaren böta 2500 kronor per anställd. Och har byggherren inte ens anmält en byggarbetsplats till myndigheten kostar det företaget 25 000 kronor.

Vad händer om man inte har personalliggare?

Vad är det som gäller egentligen? Här är nio vanliga påståenden om personalliggaren – men bara tre stämmer.

1 Det blir böter om jag missar att skriva in mig direkt Falskt. Du ska skriva in dig i omedelbar anslutning till arbetspassets början. Skulle man glömma går det att skriva in sig senare och göra en rättelse. Enstaka rättelser kan vara okej, men händer det ofta kan Skatteverket fatta misstankar. Kontrollavgift: 2 500 kronor per person.

Vilka branscher måste ha personalliggare?

Driver du en restaurang, frisör, tvätteri eller byggbolag känner du till ordet personalliggare, men som ny i branschen är det kanske inte helt bekant. Eftersom Skatteverket ställer höga och tvingande krav på användning av personalliggare, har vi summerat ett blogginlägg med det viktigaste du bör veta om den.

Enligt Skatteverket är en personalliggare en förteckning över vilka som arbetar på en arbetsplats. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

Varför ska man ha ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Vad kostar det att ha ID06?

Vad kostar det att vara ansluten till ID06?

ID06 fakturerar årsavgiften för anslutningen till ID06 en gång per år och priset baseras på antal ID06-kort ett företag har enligt tabell nedan. Kortavgiften om 80 kr faktureras en gång per kort och år.

Kan man lägga in ID06 i telefonen?

På vissa telefoner är det problem att logga in med i Portalen med BankID.

Ibland kan det bero på vilken webbläsare man väljer i telefonen, och då går det att pröva en annan, men för de flesta så rekommenderar vi att använda dator istället.

Vad kostar det att registrera ID06?

ID06 Behörighetskort är förknippad med följande kostnader: Grundavgift 500 SEK per företag (ID06 Registreringen) Vid beställning via ID06 Beställningsportal är kostnaden Svenskt personnr: 198 SEK per kort, frakt tillkommer. Utländskt personnr: 298 SEK per kort, frakt tillkommer. LMA kort: 298 SEK per kort, frakt tillkommer. Priserna av ny ID06 2.o korten LoA 2 kan komma att uppdateras. Nedan avgifter faktureras av ID06 AB.

Avgifter för anslutning och kortkostnad till ID06-systemet

Vem ska skriva in sig i personalliggaren?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Positioneringsteknik kan användas exempelvis för att ge underlag till skatteredovisning, det kan handla om körjournaler från bilar eller byggnadsarbetare som loggar in i personalliggare.

– En annan populär sak på senare tid är någon sorts pennor i hemtjänsten, där man bockar av att man varit hemma hos en vårdtagare. Så att arbetsgivaren kan se hur långt tid man var där, säger Susanna Kjällström.

Hon konstaterar att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal måste förhandla innan de inför tekniken, enligt MBL:s skrivningar om att förhandla viktigare förändringar.