:

Vart skickar jag sjukintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vart skickar jag sjukintyg?
 2. Hur skickar man in intyg till Försäkringskassan?
 3. Hur skickar man in bilagor till Försäkringskassan?
 4. Hur skickar man läkarintyg till arbetsgivaren?
 5. Hur skickas läkarintyg?
 6. Vad händer om man inte skickar in sjukintyg?
 7. Kan man skicka e post till Försäkringskassan?
 8. Vilken dag måste man ha läkarintyg?
 9. När skickar man in till Försäkringskassan?
 10. Hur många dagar kan man vara hemma från jobbet utan läkarintyg?
 11. Vad händer om man inte lämnar in läkarintyg till arbetsgivare?
 12. Vad händer om man inte skickar läkarintyg?
 13. Vad räknas som mycket sjukfrånvaro?
 14. Hur skicka e post?
 15. Hur mailar man till Försäkringskassan?

Vart skickar jag sjukintyg?

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om intyget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Vissa läkarintyg kan du själv skicka in digitalt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur skickar man in intyg till Försäkringskassan?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Hur skickar man in bilagor till Försäkringskassan?

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om intyget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Vissa läkarintyg kan du själv skicka in digitalt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur skickar man läkarintyg till arbetsgivaren?

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om intyget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Vissa läkarintyg kan du själv skicka in digitalt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur skickas läkarintyg?

Mina intyg är en del av Intygstjänster, som är navet för hantering av digitala intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Om en vårdgivare är ansluten till Intygstjänster kan invånaren se sina intyg från den vårdgivaren i Mina intyg. Det går att se fyra av Försäkringskassans intyg, två av Transportstyrelsens och två intyg som riktar sig till arbetsgivare.

Invånaren når Mina intyg via e-tjänsterna på 1177.se och det krävs e-legitimation för att logga in.

Mina intyg är en del av Intygstjänster, som är navet för hantering av digitala intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Om en vårdgivare är ansluten till Intygstjänster kan invånaren se sina intyg från den vårdgivaren i Mina intyg. Det går att se fyra av Försäkringskassans intyg, två av Transportstyrelsens och två intyg som riktar sig till arbetsgivare.

Invånaren når Mina intyg via e-tjänsterna på 1177.se och det krävs e-legitimation för att logga in.

Mina intyg nås via e-tjänsterna på 1177.se och det krävs e-legitimation för att logga in. Det går inte att som vårdnadshavare logga in som ombud och se sina barns intyg.

Vad händer om man inte skickar in sjukintyg?

Maria Wilhelmsson avsade sig uppdraget med festkommittén för att få vardag, jobb och ork att gå ihop. Trots det har hon ännu inte fått godkänt för ersättningen. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten. Hon jobbar i dag 75 procent.

Hon är dock inte ensam om att ha fått sin sjukersättning eller sjukpenning nekad på grund av bisyssla.

Under hösten blev den utredning som regeringen tillsatt för att titta på sjukförsäkringen klar. Där riktade ideella föreningar starkt kritik mot försäkringssystemet då personer med sjukersättning inte vågar engagera sig i fritidsaktiviteter eller ideella uppdrag av rädsla för att få sin ersättning nedsatt eller indragen.

Kan man skicka e post till Försäkringskassan?

En del av den information du som arbetsgivare ska lämna till Försäkringskassan kan skickas elektroniskt via fil. Du kan använda filöverföring för att anmäla sjukfrånvaro.

Överföringarna är snabba och enkla, och det finns flera olika alternativ beroende på behov. Gemensamt för alla alternativ är att de förenklar informationsutbytet med Försäkringskassan.

Vilken dag måste man ha läkarintyg?

För att du ska kunna behålla din ersättning behöver du lämna ett läkarintyg till oss. Läkarintyget ska visa att du inte kan delta i ditt program och i vilken omfattning du inte kan delta. Tänk på att berätta för din läkare:

 • att du deltar i ett program
 • vad du gör för olika aktiviteter i ditt program, till exempel jobbsökaraktiviteter, arbetsmarknadsutbildning, praktik, svenska för invandrare
 • hur många timmar du deltar i programmet – om du inte vet kan du göra en uppskattning av antalet timmar
 • vad du själv tror att du inte kan göra i programmet på grund av din sjukdom eller skada.

När skickar man in till Försäkringskassan?

Du kan – om du orkar och vill – arbeta, studera eller arbeta ideellt och fortfarande ha kvar rätten till sjukersättning. Det gäller dig som fick ett beslut om sjukersättning som inte är tidsbegränsat före den 1 juli 2008 och inte fått ett beslut om högre grad av sjukersättning sedan dess.

Om du tänker börja arbeta och får en inkomst, eller arbeta mer än du redan gör, måste du ansöka om att få arbeta med sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning.

Hur många dagar kan man vara hemma från jobbet utan läkarintyg?

Medarbetaren sjukanmäler sig till dig som är arbetsgivare. Du bedömer sedan medarbetarens rätt till sjuklön. Det gör du genom att bedöma om medarbetarens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag som ska motsvara 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig vecka. Tiden som du betalar sjuklön (dag 1–14) kallas sjuklöneperiod. Den räknas i kalenderdagar och regleras i sjuklönelagen. Medarbetaren ska sjukanmäla sig till dig som arbetsgivare.

Om en läkare har beslutat att medarbetaren inte får arbeta på grund av smitta, behöver du inte betala sjuklön. Du ska heller inte göra något karensavdrag.

Vad händer om man inte lämnar in läkarintyg till arbetsgivare?

Läkarintyget ska lämnas in till arbetsgivaren så snart som möjligt. Det ska lämnas in personligen eller per post redan när sjukledigheten börjat, såvida man inte har kommit överens med arbetsgivaren om att intyget kan lämnas in först när arbetstagaren återvänder till arbetet. 

Vissa kollektivavtal innehåller en bestämmelse enligt vilken sjukledigheten blir delvis obetald om arbetstagaren inte lämnar in ett läkarintyg till arbetsgivaren inom en vecka efter att sjukledigheten börjat.

Vad händer om man inte skickar läkarintyg?

Sveriges Kommuner och Regioner har även tagit fram Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804), som är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans befintliga läkarintyg för sjukpenning (FK 7804). Det kan  användas av arbetstagare i förhållande till arbetsgivare, det finns dock inget "skall-krav". Innehållet i arbetsgivarversionen "tankas över" från Försäkringskassans intyg och innehåller samma uppgifter. Diagnos får dock utelämnas om patienten önskar. 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Denna skyldighet är reglerad i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och i Arbetsdomstolens praxis:

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar: Arbetsgivaren ska underlätta för individen att komma tillbaka i arbete efter sjukdom genom att erbjuda skäligt stöd och anpassningar på arbetsplatsen.

Plan för återgång i arbete: Sedan 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete när en individ kan antas vara sjuk under en längre tid. Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Bedömningen ska baseras på hälso- och sjukvårdens uppgifter om individens funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos samt utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

Vad räknas som mycket sjukfrånvaro?

Sveriges Kommuner och Regioner har även tagit fram Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804), som är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans befintliga läkarintyg för sjukpenning (FK 7804). Det kan  användas av arbetstagare i förhållande till arbetsgivare, det finns dock inget "skall-krav". Innehållet i arbetsgivarversionen "tankas över" från Försäkringskassans intyg och innehåller samma uppgifter. Diagnos får dock utelämnas om patienten önskar. 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Denna skyldighet är reglerad i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och i Arbetsdomstolens praxis:

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar: Arbetsgivaren ska underlätta för individen att komma tillbaka i arbete efter sjukdom genom att erbjuda skäligt stöd och anpassningar på arbetsplatsen.

Plan för återgång i arbete: Sedan 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete när en individ kan antas vara sjuk under en längre tid. Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Bedömningen ska baseras på hälso- och sjukvårdens uppgifter om individens funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos samt utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

Hur skicka e post?

E-postmeddelanden kan ha tre olika typer av mottagare. Det enklaste är att placera e-postadressen eller -adresserna i textfältet Till:. Textfältet Kopia: används för mottagare som ska erhålla en kopia av ditt meddelande men som inte är de primära mottagarna.

Adresser i textfältet Blindkopia: göms från andra mottagare av meddelandet. Detta kan användas för att skicka e-post till stora grupper av människor, speciellt om de inte känner varandra eller om sekretess är ett bekymmer. Om textfältet Blindkopia: inte visas, klicka på Visa ▸ Blindkopia-fältet.

Hur mailar man till Försäkringskassan?

Du verkar inte ha någon internetuppkoppling just nu.

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.